Σάββατο, 18 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διορισμοί σε σχολεία και ΣΔΕΥ/ΚΕΔΑΣΥ 2023: Τα επόμενα βήματα μετά τα ΦΕΚ με τα ονόματα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διορισμοί σε σχολεία και ΣΔΕΥ/ΚΕΔΑΣΥ 2023: Τα επόμενα βήματα μετά τη δημοσίευση των ΦΕΚ με τα ονόματα των διορισθέντων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ.

Διορισμοί σε σχολεία και ΣΔΕΥ/ΚΕΔΑΣΥ 2023

Δημοσιεύθηκαν σε Φύλλα Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) οι αποφάσεις που αφορούν στο μόνιμο διορισμό 3.663 εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις Γενικής Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθώς και Μουσικών Σχολείων και 150 μελών ΕΕΠ (κλάδων Ψυχολόγων-ΠΕ23 & Κοινωνικών Λειτουργών-ΠΕ30) σε κενές οργανικές θέσεις στα ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ.

Αναλυτικά διορίζονται: 

Α). ΦΕΚ Γ 2065/16.08.2023

3.388 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ90, ΠΕ91.01, ΤΕ01.19, ΤΕ01.25, ΤΕ02.02 και ΔΕ02.02, εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α’, του (Α.Σ.Ε.Π.) υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ (Γ’ 1588/2021, Γ’ 1653/2021, Γ’ 1694/2021), ΤΕ (Γ’ 2679/2021) και ΔΕ (Γ’ 2680/2021), των Προκηρύξεων ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019 (Α.Σ.Ε.Π. 45), 2ΓΕ/2019 (Α.Σ.Ε.Π. 46), 1ΓΤ/2020 (Α.Σ.Ε.Π. 3) και 2ΓΔ/2020.

Δείτε το ΦΕΚ Γ 2065/16.08.2023

Β). ΦΕΚ Γ 2066/16.08.2023

250 εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας (80) και Δευτεροβάθμιας (170), κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ60/61, ΠΕ70/71, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.03, ΠΕ87.06, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ91.01 και ΤΕ01.19., εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ (Γ΄1618/2023 και Γ΄ 1845/2023) των αριθμ. 3ΕΑ/2022 (ΑΣΕΠ 20/2022) και 4ΕΑ/2022 (ΑΣΕΠ 18/2022).

Δείτε το ΦΕΚ Γ 2066/16.08.2023

Γ). ΦΕΚ Γ 2066/16.08.2023

25 εκπαιδευτικοί, κλάδου/ειδικότητας ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης, σε θέσεις μονίμων, ανά Μουσική Ειδίκευση, σε Μουσικά Σχολεία της επικράτειας, εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α’ Γενικής Εκπαίδευσης του ΑΣΕΠ.(Γ’ 1588/2021), της Προκήρυξης 1ΓΕ/2019.

Δείτε το ΦΕΚ Γ 2066/16.08.2023

Δ). ΦΕΚ Γ 2064/16.08.2023

150 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), κλάδων ΠΕ23-Ψυχολόγων (75) και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών (75), εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες Γ1 – Γ’ 1844/2023 – της υπό στοιχεία 2ΕΑ/2022 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ, σε θέσεις μονίμων σε Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ).

Δείτε το ΦΕΚ Γ 2064/16.08.2023

__________________________________

Προθεσμία για Ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας

Ολοι οι διοριζόμενοι/ες εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τα μέλη ΕΕΠ στον Προϊστάμενο/στην Προϊσταμένη της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας, από την Πέμπτη 17 έως και την Τετάρτη 23 Αυγούστου 2023. 

Οι Προσκλήσεις του ΥΠΑΙΘΑ

Πρόσκληση σε ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας 150 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) διοριζόμενων στα Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και σε συνέχεια του από 16/8/2023 σχετικού Δελτίου Τύπου, ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2064/Γ΄/16-8-2023 περίληψη της απόφασης της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον διορισμό 150 μελών ΕΕΠ (κλάδων ΠΕ23 & ΠΕ30) σε κενές οργανικές θέσεις στα Σ.Δ.Ε.Υ. των Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13).

Οι διοριζόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν στον προϊστάμενο/στην προϊσταμένη της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 17  έως και την Τετάρτη 23  Αυγούστου 2023.

_______________

Πρόσκληση σε ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας 3.663 εκπαιδευτικών διοριζόμενων σε κενές οργανικές θέσεις Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθώς και Μουσικών Σχολείων.

Σε συνέχεια του από 16.8.2023 σχετικού δελτίου τύπου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκαν στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως οι αποφάσεις που αφορούν στο μόνιμο διορισμό 3.663 εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και Μουσικών Σχολείων (ΦΕΚ 2065 και 2066/τ.Γ΄/16.8.2023).

Οι διοριζόμενοι/ες υποχρεούνται να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 17 έως και την Τετάρτη 23 Αυγούστου 2023.

__________________________________

Αφετηρία υπολογισμού του χρόνου υπηρεσίας

Αποτελεί η χρονολογία δημοσίευσης στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της πράξης διορισμού, με την προϋπόθεση ότι η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την κοινοποίηση της πράξης διορισμού, αλλιώς η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας.

Από πότε ισχύει ο διορισμός

Το χρονικό αυτό διάστημα υπολογίζεται στη διετή παραμονή στη θέση της παρ. 5 του άρθρου 62 του ως άνω νόμου, όπως ισχύει. Ο διορισμός των ως άνω μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ ισχύει από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε

Αποσπάσεις νεοδιόριστων εκπαιδευτικών 2023: Αιτήσεις από 21 μέχρι 23.08-Ποιοι δικαιούνται | Εγγραφο 

Ολα όσα πρέπει να γνωρίζουν όσοι διορίζονται 

Μια συνδρομή σε ζητήματα διευθέτησης διαδικασίας μόνιμου διορισμού αλλά και άλλων θεμάτων νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ – Ψυχολόγων ΠΕ23 και Κοινωνικών Λειτουργών ΠΕ30.

Της Γεωργίας Μπουλμέτη και του Βασίλη Βούγια

Ακολούθως παρατίθενται:

  • Τα δικαιολογητικά τα οποία χρειάζονται να καταθέσουν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ.
  • Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία Ορκωμοσίας.
  • Οι σχετικές προθεσμίες.
  • Η Ανάληψη υπηρεσίας.
  • Η διαδικασία τοποθέτησης νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ.
  • Η αφετηρία υπολογισμού του χρόνου υπηρεσίας.
  • Η αφετηρία υπολογισμού μισθοδοσίας  και τα μισθολογικά του νεοδιόριστου.
  • Τα σχετικά με τον Ασφαλιστικό φορέα των νεοδιόριστων και τις προϋποθέσεις για αλλαγή από ΙΚΑ σε Δημόσιο.
  • Οι άδειες που δικαιούνται οι νεοδιόριστοι.
  • Τι ισχύει για τις Υπηρεσιακές Μεταβολές: Μεταθέσεις-Αποσπάσεις νεοδιόριστων.

Δείτε ΕΔΩ

Δείτε επίσης

Οδηγός εκπαιδευτικού 2023-24: Ολα όσα αφορούν στους μόνιμους, νεοδιόριστους και αναπληρωτές 

Οδηγός ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023-24: Ιστορική διαδρομή-προσλήψεις-διορισμοί-καθηκοντολόγια-νομοθεσία

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση