Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διορισμοί στα ΚΕΔΑΣΥ αλλά όχι φέτος: Διάταξη στο νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διορισμοί στα ΚΕΔΑΣΥ αλλά όχι φέτος: Διάταξη στο νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ που κατατέθηκε πρωϊνές ώρες σήμερα Σάββατο 24.02.2024 για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή.

Διορισμοί στα ΚΕΔΑΣΥ αλλά όχι φέτος

Στο άρθρο 165 του νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση με τίτλο «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου – Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων», περιέχεται διάταξη με την οποία μπορούν να πραγματοποιούνται μόνιμοι διορισμοί και στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ), με βάση τους Αξιολογικούς Πίνακες ΑΣΕΠ.

Στην εν λόγω διάταξη προβλέπεται διαγραφή της φράσης «εφόσον έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών, από τα οποία τρία (3) τουλάχιστον έτη σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), ή ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.» της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4823/2021και προστίθεται η δυνατότητα του διορισμού για την κάλυψη των θέσεων.

Δεν θα γίνουν διορισμοί στα ΚΕΔΑΣΥ φέτος

Ομως η ισχύς του άρθρου 165 αρχίζει από 1ης Σεπτεμβρίου 2024, όπως προβλέπεται στο άρθρο 205 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου, πρόβλεψη που δεν υπήρχε στο νομοσχέδιο όπως δόθηκε για Διαβούλευση, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα δοθούν για διορισμούς φέτος οι πολλές κενές θέσεις των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ).

Σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘΑ

Η ρύθμιση είναι αναγκαία για να μπορούν να πραγματοποιηθούν περισσότερες μεταθέσεις, μετατάξεις, αποσπάσεις και διαθέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και διορισμοί απευθείας σε κενές οργανικές θέσεις των κέντρων αυτών. Οι οργανικές θέσεις που έχουν συσταθεί στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της χώρας είναι 1.023. Το προηγούμενο σχολικό έτος, 2022-23, ήταν καλυμμένες μόνο 419 και οι 604 ήταν κενές. Επίσης είχαν προσληφθεί 1.061 αναπληρωτές. Το τρέχον σχολικό έτος, 2023-24 είναι καλυμμένες μόνο 469 και οι 554 είναι κενές ενώ έχουν ήδη προσληφθεί 1.135 αναπληρωτές.

Επομένως, η ρύθμιση είναι αναγκαία καθώς η έλλειψη μόνιμου και σταθερού ανθρώπινου δυναμικού στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. που παρατηρείται έχει ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, την καθυστέρηση έναρξης της αξιολογικής διαδικασίας, με λίστες αναμονής, που σε κάποια ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. φτάνουν ή και ξεπερνούν τα 2 χρόνια, καθώς και σπατάλη εργατοωρών κάθε χρόνο για την εκπαίδευση, από το λιγοστό μόνιμο προσωπικό, των αναπληρωτών που τοποθετούνται και δεν διαθέτουν εμπειρία.

Ακολουθεί το άρθρο 165

Άρθρο 165

Ρυθμίσεις για το μόνιμο προσωπικό των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 15 ν. 4823/2021

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), περί στελέχωσης των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης, διαγράφεται η φράση «εφόσον έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών, από τα οποία τρία (3) τουλάχιστον έτη σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), ή ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.», προστίθεται η δυνατότητα του διορισμού για την κάλυψη των θέσεων και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Η κάλυψη των θέσεων των περ. α) και β) της παρ. 1 γίνεται με την τοποθέτηση εκπαιδευτικών και μελών του Ε.Ε.Π., κατά περίπτωση, με διορισμό, μετάθεση, μετάταξη, απόσπαση ή διάθεση ύστερα από αίτησή τους. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ή μέλη του Ε.Ε.Π.. Οι θέσεις των περ. α) και β) της παρ. 1, που αποδίδονται σε μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας, καλύπτονται κατ’ αποκλειστικότητα από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας μόνο στις περιπτώσεις που οι θέσεις πληρούνται με μετάθεση ή μετάταξη. Οι διοικητικές θέσεις των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δύναται να καλύπτονται και με αποσπάσεις εκπαιδευτικών.».

Δείτε σχετικά

Η νέα σειρά επιλογής στελεχών εκπαίδευσης: Διάταξη στο νομοσχέδιο για τα μη κρατικά Πανεπιστήμια

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά Πανεπιστήμια για συζήτηση και ψήφιση 

Δείτε επίσης

Εγγραφο για δήλωση οργανικών κενών και πλεονασμάτων για τις Μεταθέσεις της Α/θμιας Εκπαίδευσης 

Μαθητικές οδικές μετακινήσεις: Οδηγίες για ημερήσιες και πολυήμερες, από το Υπουργείο Παιδείας

Πανελλαδική απεργία ΑΔΕΔΥ στις 28.02.2024: “Τα ΚΕΡΔΗ τους ή οι ΖΩΕΣ μας” 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση