Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διορισμοί στα ΚΕΣΥ: Δεν προβλέπονται!!

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διορισμοί στα ΚΕΣΥ: Δεν προβλέπονται σύμφωνα με την παράγραφο 2, του άρθρου 9, του νόμου 4547/2018 – Ανάγκη παρέμβασης της Ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας.

Διορισμοί στα ΚΕΣΥ: Δεν προβλέπονται!

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Παιδείας, μόνιμοι διορισμοί στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) δεν προβλέπονται!

Αρθρο 9 του ν. 4547/2018

Κι αυτό γιατί σύμφωνα με την παράγραφο 2*, του άρθρου 9, του νόμου 4547/2018 “Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις”.

Η κάλυψη των θέσεων σε ΚΕΣΥ γίνεται με την τοποθέτηση εκπαιδευτικών και μελών του Ε.Ε.Π., κατά περίπτωση, με μετάθεση, απόσπαση ή διάθεση, ύστερα από αίτησή τους.

Κι αυτό εφόσον έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία επτά (7) τουλάχιστον ετών, από τα οποία τρία (3) τουλάχιστον έτη σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΣΥ.

Μόνον σε ΣΜΕΑΕ διορισμοί ΕΕΠ

Οπότε, σύμφωνα με τα παραπάνω, μόνον σε ΣΜΕΑΕ μπορούν να γίνουν μόνιμοι διορισμοί ΕΕΠ, καθότι οι υποψήφιοι  ναι μεν μπορεί να διαθέτουν τα προαπαιτούμενα προϋπηρεσίας, πλην όμως δεν είναι μόνιμοι.

Οταν θα διορισθούν ως μόνιμοι και αναγνωρίσουν την προϋπηρεσία τους τότε θα μπορούν να στελεχώσουν τα ΚΕΣΥ, με μετάθεση, απόσπαση ή διάθεση, ύστερα από αίτησή τους.

Πολύ δυσάρεστη εξέλιξη

Ολα αυτά αποτελούν μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη όσον αφορά:

  • Την κάλυψη των μεγάλων αναγκών των ΚΕΣΥ, σε ΕΕΠ και Εκπαιδευτικούς ΕΑΕ.
  • Την κατανομή των 4.500 θέσεων σε Εκπαιδευτικούς ΕΑΕ ΠΕ – ΔΕ και ΕΕΠ / ΕΒΠ, καθόσον αφαιρούνται οι 320 θέσεις των αναπληρωτών ΕΕΠ των ΚΕΣΥ από τον υπολογισμό προσλήψεων αναπληρωτών, με βάση τον οποίο θα γίνει η κατανομή.

Χάνει θέσεις το ΕΕΠ-ΕΒΠ στην κατανομή των 4.500 θέσεων μόνιμων διορισμών

Ετσι στο ΕΕΠ – ΕΒΠ θα διατεθεί μικρότερος αριθμός θέσεων για μόνιμους διορισμούς απ αυτόν που πραγματικά του αναλογεί.

Καλούμε τη νέα Πολιτική Ηγεσία

Γι αυτούς τους λόγους καλούμε την νέα Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων:

  • Ή να καταθέσει νομοθετική ρύθμιση που θα δίδει το δικαίωμα μόνιμων διορισμών στα ΚΕΣΥ της χώρας.
  • Ή να διαθέσει τον αριθμό θέσεων ΕΕΠ, που αναλογούσαν για μόνιμο διορισμό στα ΚΕΣΥ, για διορισμό στις ΣΜΕΑΕ.

Τέλος πρέπει να επισημάνουμε τη δυσάρεστη έκπληξή μας, από το γεγονός πως πληροφορηθήκαμε τέτοια σημαντική εξέλιξη κυριολεκτικά την ύστατη στιγμή.

Δείτε ακόμη:

Προσλήψεις διετίας αναπληρωτών ΕΕΠ – ΕΒΠ και διορισμοί: Εγγραφα και Πίνακες Υπ. Παιδείας

Κατανομή 4.500 θέσεων Ειδικής Αγωγής: Να γίνει δίκαια | Επιστολή ΣΑΚΕΑ

*Η παράγραφος 2, του άρθρου 9, του νόμου 4547/2018

2. Η κάλυψη των θέσεων των περιπτώσεων α ́ και β ́ της παραγράφου 1

εφόσον

έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία επτά (7) τουλάχιστον ετών, από τα οποία τρία (3) τουλάχιστον έτη σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή Κ.Ε.Σ.Υ.

Η κάλυψη των θέσεων της περίπτωσης γ ́ της παραγράφου 1 γίνεται με την τοποθέτηση εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό, με μετάθεση, απόσπαση ή διάθεση, ύστερα από αίτησή τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία επτά (7) τουλάχιστον ετών.

Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Κ.Ε.Σ.Υ., που δεν καλύπτονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ή μέλη του Ε.Ε.Π.

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση