Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διορισμοί στη γενική: Τα βήματα που απομένουν-Ανάλυση χρονοδιαγράμματος-Τι έγινε στην περίπτωση της 3ΕΑ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διορισμοί στη γενική: Τα βήματα που απομένουν-Ανάλυση χρονοδιαγράμματος-Τι έγινε στην περίπτωση της 3ΕΑ-Τι ισχύει στην περίπτωση που υποψήφιος στους Πίνακες Γενικής και διορισμένος στην Ειδική Αγωγή, επιθυμεί να υποβάλλει αίτηση για διορισμό στη Γενική.

Διορισμοί στη γενική

Το especial.gr παραθέτει ακολούθως τα βήματα που υπολείπονται αναφορικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας μόνιμων διορισμών, των Προκηρύξεων ΑΣΕΠ 1ΓΕ-2019 και 2ΓΕ-2019.

Επίσης παρατίθενται τα βήματα-χρονοδιάγραμμα της Προκήρυξης 3ΕΑ των μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ).

Τέλος παραθέτουμε ξανά το τι ισχύει στην περίπτωση που υποψήφιος στους Πίνακες Γενικής και διορισμένος στην Ειδική Αγωγή, επιθυμεί να υποβάλλει αίτηση για διορισμό στη Γενική.

Υπενθυμίζουμε πως
αναφερόμαστε σε 11.700 μόνιμους διορισμούς, 1.200 επιπλέον των 10.500 προγραμματισμένων μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών στη γενική εκπαίδευση, όπως ανακοίνωσε σχετικά η Υπουργός ΠΑΙΘ κα Νίκη Κεραμέως.

______________

Α. Διορισμοί στη γενική εκπαίδευση-Τα υπολειπόμενα στάδια-βήματα
Βήμα 1ο-ΦΕΚ διοριστέων Προκηρύξεων 1ΓΕ-2019 και 2ΓΕ-2019

Α. Αναμένεται η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), σύμφωνα με την περίπτωση ιε ́ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 (Α ́131), των Τελικών αξιολογικών πινάκων της 1ΓΕ-2019 Προκήρυξης, υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, και Δευτεροβάθμιας, κλάδου ΠΕ79, Γενικής Εκπαίδευσης, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, κατηγορίας ΠΕ., οι οποίοι καταρτίστηκαν από το ΑΣΕΠ .

Δείτε το ΦΕΚ 1588/14.07.2021 με τους Πίνακες κατάταξης της 1ΓΕ/2019

Β. Αναμένεται η κλήρωση ισοβαθμούντων και οι Τελικοί Πίνακες, καθώς και δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), της 2ΓΕ-2019 Προκήρυξης υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας ΠΕ κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90 και ΠΕ91, κατά κλάδο και ειδικότητα για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης καθώς και για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των οικείων βαθμίδων Εκπαίδευσης.

Δείτε: ΦΕΚ Πινάκων κατάταξης εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας ΠΕ01,02,03,04.01,04.02,04.04,04.05-05,06,08,33,41,78 

Δείτε: ΦΕΚ-Πίνακες κλάδων Δευτεροβάθμιας ΠΕ7-11-34-40-80 έως 86-87.01 έως 87.10-88.01 έως 88.05-89-90-91– Προκήρυξης ΑΣΕΠ 2ΓΕ/2019. 

Δείτε: Οριστικοί Πίνακες 2ΓΕ/2019 Προκήρυξης ΑΣΕΠ: Κλάδων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας

Βήμα 2ο-ΚΥΑ κατανομής θέσεων

Με κοινή απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζεται ο αριθμός των κενών θέσεων εκπαιδευτικών,  που πρόκειται να καλυφθούν, κατά κλάδο και ειδικότητα ή ειδίκευση.

Δείτε: Κατανομή 11.700 θέσεων γενικής κατά κλάδο, ειδικότητα και ειδίκευση: 6.200 Α/θμια και 5.500 Β/θμια 

Δείτε: ΦΕΚ κατανομής 11.700 θέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Βήμα 3ο-Πρόσκληση εκπαιδευτικών για δήλωση περιοχών

Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Ν. Κεραμέως ανακοινώνεται ο αριθμός, κατά κλάδο και ειδικότητα ή ειδίκευση, καθώς και περιοχή διορισμού, των θέσεων που πρόκειται να καλυφθούν και καλούνται οι υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για μόνιμο διορισμό σε συγκεκριμένες περιοχές διορισμού, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται στην ίδια απόφαση. Η ανωτέρω δήλωση προτίμησης υποβάλεται άπαξ και είναι αμετάκλητη.

Δείτε: Αιτήσεις διορισμού εκπαιδευτικών-ΟΠΣΥΔ: Από Δευτέρα 26.07 έως Παρασκευή 30.07.2021-Η Πρόσκληση

Δείτε: Αιτήσεις για μόνιμο διορισμό κλάδων ΠΕ01, 02, 03, 04.01, 04.02, 04.04, 04.05, 05, 06, 08, 33, 60, 70, 78 και ΠΕ79.01 

Δείτε: Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών κλάδων Δευτεροβάθμιας | Αιτήσεις ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ34, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.05, ΠΕ87.06, ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ87.10, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ90, ΠΕ91.01, ΠΕ91.02.

Βήμα 4ο-ΦΕΚ διορισμού

Ο διορισμός των εκπαιδευτικών διενεργείται με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, και Θρησκευμάτων, βάσει της σειράς κατάταξής τους στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες, καθώς και των δηλωθεισών προτιμήσεων.

Οι εκπαιδευτικοί των κοινών κλάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διορίζονται στην πρωτοβάθμια ή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανάλογα με τις ανάγκες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Βήμα 5ο-Τοποθετήσεις

Οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ) κατά περίπτωση, και υποχρεούνται να παραμείνουν στη θέση τοποθέτησής τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών.

Οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή που επιφέρει μεταβολή της τοποθέτησης αυτής, όπως απόσπαση ή μετάθεση, βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, δεν επιτρέπεται.

Κάποιες κατηγορίες νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

μπορούν να ζητούν απόσπαση με το που διορίζονται, χωρίς να απαιτείται να έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια στον τόπο διορισμού τους.

Τροποποίηση του άρθρου 62 του ν. 4589/2019

Οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 (Α ́ 45) ή του άρθρου 8 του π.δ. 56/2001 (Α ́ 47), αντίστοιχα, καθώς και όσοι εχουν, οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους, ποσοστό αναπηρίας 75% και άνω ανεξαρτήτως παθήσεως ή έχουν τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, ανεξαρτήτως παθήσεως, δύνανται να αποσπώνται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου ύστερα από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, κατόπιν προσκόμισης πιστοποιητικού Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που αποδεικνύει τα ανωτέρω.

Οι νεοδιοριζόμενοι υπηρετούν επί δύο (2) έτη ως δόκιμοι. Στο τέλος του δεύτερου έτους οι νεοδιοριζόμενοι κρίνονται προκειμένου να μονιμοποιηθούν.

Ο τρόπος και τα κριτήρια κρίσης της καταλληλότητας των νεοδιοριζομένων καθορίζονται με απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αν νεοδιοριζόμενος δεν κριθεί κατάλληλος να μονιμοποιηθεί, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του Κεφαλαίου Α ́ του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 (Α ́167).

______________

Β. Τι ισχύει για τους διορισθέντες στην Ειδική Αγωγή και τις αιτήσεις στη Γενική
Σύμφωνα με το άρθρο 58 του νόμου 4653/2020

Εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ, οι οποίοι διορίζονται στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και, μέσα σε ένα έτος από τη δημοσίευση του ΦΕΚ διορισμού, (στην περίπτωσή μας το ΦΕΚ διορισμού εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή ήταν στις 19.08.2020) παραιτούνται, αποκλείονται από τους διορισμούς και τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση του διορισμού και τα δύο επόμενα σχολικά έτη.

Συνεπώς κομβικής σημασίας είναι η ημερομηνία 19.08.2020, η οποία αν ξεπερασθεί θα δίνει το δικαίωμα αίτησης και στους διορισθέντες στην Ειδική Αγωγή, δικαίωμα που κατέχουν ήδη οι διορισθέντες ΕΕΠ-ΕΒΠ (ΦΕΚ διορισμού Γ 241–09.03.2020).

Βεβαίως δεν μπορούμε να αποκλείσουμε παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ μέσω τροπολογίας , σε περίπτωση που προσεγγίζεται η ημερομηνία 19.08.2020 και η διαδικασία διορισμών δεν έχει περατωθεί.

______________

Γ. Τα βήματα της Προκήρυξης 3ΕΑ-2019
 1. Στις 25.04.2019 εξεδόθη η Προκήρυξη του ΑΣΕΠ
 2. Στις 20.11.2019 εξεδόθησαν οι Προσωρινοί Πίνακες από το ΑΣΕΠ
 3. Στις 21.11.2019 ανακοινοποιήθηκαν οι Πίνακες ειδικοτήτων (ΠΕ86).
 4. Στις 13.12.2019 έγινε η δημοσιεύθηκε η κατανομή των θέσεων σε ΦΕΚ
 5. Στις 09.06.2020 εξεδόθησαν οι Τελικοί Αξιολογικοί Πίνακες από το ΑΣΕΠ
 6. Στις 19.06.2020 εξεδόθη το ΦΕΚ διοριστέων
 7. Κλήρωση ισοβαθμούντων από ΑΣΕΠ: 15.07.2020
 8. Νέοι Πίνακες διοριστέων: 21.07.2020
 9. Διορισθέντες εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής | Ονόματα: 05.08.2020
 10. ΦΕΚ διορισμού: 19.08.2020
 11. Αναμορφωμένοι πίνακες ΑΣΕΠ: 22.04.2021
 12. Κλήρωση ισοβαθμούντων μετά από αναμόρφωση Τελικών Πινάκων: 20.05.2021

Δείτε σχετικά

Οργανικά κενά Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΥΠΑΙΘ
Οριστικοί Πίνακες 1ΓΕ-2019 Προκήρυξης ΑΣΕΠ: Υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας
Προσωρινοί Πίνακες 2ΓΕ-2019: Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Διορισμένοι στην Ειδική Αγωγή-Δικαίωμα αίτησης στη Γενική για διορισμό –Τι ισχύει

Πριν φύγετε

Αιτήσεις ΠΕΣΥΠ-ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ 2021-22: Από Δευτέρα 12.07 έως Τετάρτη 25.08.2021
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

2 Σχόλια

 1. Χρήστος σε

  Σχόλιο για το Βήμα 5ο-Τοποθετήσεις:
  Κάποιες κατηγορίες νεοδιόριστων εκπαιδευτικών (π.χ. πολύτεκνοι), μπορούν να ζητούν απόσπαση με το που διορίζονται, χωρίς να απαιτείται να έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια στον τόπο διορισμού τους.

  Τροποποίηση του άρθρου 62 του ν. 4589/2019

  Οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 (Α ́ 45) ή του άρθρου 8 του π.δ. 56/2001 (Α ́ 47), αντίστοιχα, καθώς και όσοι έ- χουν, οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους, ποσοστό αναπηρίας 75% και άνω ανεξαρτήτως παθήσεως ή έχουν τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, ανεξαρτήτως παθήσεως, δύνανται να αποσπώνται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου ύστερα από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, κατόπιν προσκόμισης πιστοποιητικού Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που αποδεικνύει τα ανωτέρω

Γράψτε μία απάντηση