Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διορισμοί στην εκπαίδευση 2008 έως 2024: Το χρονολόγιο και παράθεση αναλυτικών στοιχείων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διορισμοί στην εκπαίδευση 2008 έως 2024: Το χρονολόγιο και παράθεση αναλυτικών στοιχείων από τον εκπαιδευτικό Μάριο Μαγιολαδίτη – Ενημερωτικό Σημείωμα.

Διορισμοί στην εκπαίδευση 2008 έως 2024

Το χρονολόγιο των μόνιμων διορισμών στην εκπαίδευση με παράθεση αναλυτικών στοιχείων, από το έτος 2008 έως σήμερα το 2024, κοινοποίησε ο εκπαιδευτικός και διαχειριστής της εκπαιδευτικής ομάδας στο f.b “Εκπαιδευτικοί Βθμιας (ΓΕΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ Εκπαίδευσης), Μάριος Μαγιολαδίτης.

Ακολουθεί το Ενημερωτικό

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ 2008-2024

Σημειώσεις:

Ν.3027/2002 (Νόμος Ευθυμίου): Ορίζει ποσόστωση για τους διορισμούς, 75% από γραπτό ΑΣΕΠ και 25% από πίνακα προϋπηρεσίας (με προτεραιότητα).

Ν.3255/2004 (Νόμος Γιαννάκου): Ορίζει νέα ποσόστωση για τους διορισμούς: 60% από γραπτό ΑΣΕΠ και 40% από ενιαίο πίνακα προϋπηρεσίας (με προτεραιότητα).

Ν.3687/2008 (Νόμος Στυλιανίδη): Για τους διορισμούς προτάσσει αυτούς με 30μηνη προϋπηρεσία, ακολουθούν αυτοί με 24μηνη προϋπηρεσία συν μια επιτυχία σε οποιονδήποτε γραπτό ΑΣΕΠ, έπεται το 40% από τον ενιαίο πίνακα και τελευταίο το 60% από τον γραπτό ΑΣΕΠ.

Το 2010 ο νόμος Διαμαντοπούλου οδηγεί σε πάγωμα ΑΣΕΠ – Πάγωμα διορισμών μέχρι το 2015

Οι διορισμοί του 2016 που ήταν 100% από ΑΣΕΠ 2008 και αυτοί του 2019 που ήταν σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης.

Από το 2020 έχουμε το νέο σύστημα διορισμών με το Ν. 4598/2019 (Νόμος Γαβρόγλου) [προσοντολόγιο] και στη συνέχεια με τον Ν. 4583/2021 (Νόμος Κεραμέως)

2024: 10.001

04-07-24 10.000 νέοι μόνιμοι διορισμοί στη δημόσια Παιδεία

01-02-24 Αναδρομικός διορισμός εκπαιδευτικού, κλάδου ΠΕ79.01-Μουσικής Επιστήμης, εγγεγραμμένης στον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α΄ του ΑΣΕΠ κατόπιν εν μέρει αναμόρφωσής του (ΦΕΚ 378 Γ΄/1- 2-2024) σε εκτέλεση της αριθμ. 1883/2023 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (ΙΑ΄ Τμήματος Ακυρωτικής Διαδικασίας).

2023: 35+3449 +150 + 250 +30 +1 = 3905

07-09-23 Αναδρομικός διορισμός εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης σε συμμόρφωση δικαστικής απόφασης (ΦΕΚ 2275/τ.Γ΄/7-9-2023)

09-08-23 Μόνιμοι διορισμοί 30 εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ16 Μουσικής Μη Ανώτατων Ιδρυμάτων, εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ του ΑΣΕΠ (Γ΄ 2679/4-11-2021, όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν) σε κενές οργανικές θέσεις Μουσικών Σχολείων, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α΄ 13) και δυνάμει της περ. ια΄ της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 5043/2023 (Α΄ 91).

01-08-23 Μόνιμοι διορισμοί 250 εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α΄ 13).

01-08-23 Διορισμός 150 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) σε κενές οργανικές θέσεις στα Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

30-05-23 Μόνιμοι διορισμοί 35 εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ05, σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α΄ 13) και δυνάμει της περ. ια΄ της παρ. 3 του

24-05-2023 Μόνιμοι διορισμοί 3.449 εκπαιδευτικών στη Γενική Εκπαίδευση, που κατανέμονται ως εξής: 1.644 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, 1.744 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και 61 στον Κλάδο ΠΕ79 Μουσικής για τα Μουσικά Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

09-05-23 Διόρθωση υπουργικής απόφασης διορισμού εκπαιδευτικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ18.02-Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Τουριστικών επιχειρήσεων και Εμπορίας και Διαφήμισης (νέος κλάδος ΠΕ80-Οικονομίας) σε συμμόρφωση δικαστικής απόφασης

2022: 8487 + 146 + 41 + 20 = 8.694

08-09-22 Διορισμός 146 μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ16 στα Μουσικά Σχολεία

16-08-22 ΑΔΑ: ΨΔΜ446ΜΤΛΗ-5Ν7 – Διορισμός 6.906 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.05, ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ87.10, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ90, ΤΕ01.19 και ΤΕ02.02, εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ του ΑΣΕΠ των προκηρύξεων ΑΣΕΠ 1ΓΕ, 2ΓΕ/2019 και 1ΓΤ/2020.

16-08-22 ΑΔΑ: 9ΚΓΣ46ΜΤΛΗ-Σ15 – Διορισμός 157 εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ79.01, εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ του ΑΣΕΠ της προκήρυξης 1ΓΕ/2019 (Γ΄ 1588/14-07-2021), όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν, σε Μουσικά Σχολεία.

16-08-22 ΑΔΑ: 6ΝΚΟ46ΜΤΛΗ-Ι0Ο – Διορισμός 1024 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Eιδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

16-08-22 ΑΔΑ: Ψ1Υ146ΜΤΛΗ-Μ9Θ – Διορισμός 400 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των προκηρύξεων 2ΕΑ/2019 και 1ΕΑ/2019 του Α.Σ.Ε.Π. σε κενές οργανικές θέσεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13). (17 ΔΕ01, 21 ΠΕ21, 5 ΠΕ22, 110 ΠΕ23, 70 ΠΕ25, 10 ΠΕ28, 58 ΠΕ29, 109 ΠΕ30)

10-02-22 Διορισμός 41 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

19-01-22 Μόνιμοι διορισμοί 20 εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, από τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ της Προκήρυξης 3ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 12/τ. ΑΣΕΠ). [ΦΕΚ διορισμού: 07-02-22]

2021: 1521+9535+451 +192 +1 = 11.700

22-12-21 Αναδρομικός διορισμός μέλους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) εγγεγραμμένου στον οικείο αξιολογικό πίνακα κατάταξης Γ1΄του Α.Σ.Ε.Π. σε κενή οργανική θέση σχολείου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄)

08-12-21 Μόνιμοι διορισμοί 192 εκπαιδευτικών, κατηγοριών ΤΕ και ΔΕ κλάδων/ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕ01.19, ΤΕ02.01, ΤΕ02.02, ΤΕ16, ΔΕ02.01 και ΔΕ02.02

04-08-21 Μόνιμοι διορισμοί 1.521 εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, από τους τελικούς πίνακες κατάταξης της Προκήρυξης 2ΓΕ/2019 ΑΣΕΠ

02-08-21 Μόνιμοι διορισμοί 9.535 εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, και 451 εκπαιδευτικών σε Μουσικά Σχολεία.

2020: 3.455+1.040 = 4.495

20-08-20 Διορισμός 3445 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

05-02-20 Διορισμός 1040 ΕΕΠ-ΕΒΠ

2019: 418+4 = 422

02-09-19 Μόνιμος διορισμός 4 εκπαιδευτικών από τους πίνακες του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ έτους 2008 στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

23-04-19 Διορισμός 418 εκπαιδευτικών, επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008 (361 στη Δευτεροβάθμια και 57 στην Πρωτοβάθμια)

2018: 10+12 = 22

24-10-18 Μόνιμος διορισμός 12 εκπαιδευτικών από τους πίνακες του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06 και ΠΕ86 (παλαιός κλάδος ΠΕ19)

09-10-18 Μόνιμος διορισμός 10 εκπαιδευτικών από τους πίνακες του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

2017: 28 + 177 + 227 = 432

22-12-17 Μόνιμος διορισμός 28 εκπαιδευτικών από τους πίνακες του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008

22-08-17 : Μόνιμος διορισμός 177 εκπαιδευτικών από τους πίνακες του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008

07-07-17 Μόνιμος διορισμός 227 εκπαιδευτικών από τους πίνακες επιτυχόντων του διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008

2016: 456 + 189 = 645

29-12-16 Μόνιμος διορισμός 189 εκπαιδευτικών από τούς πίνακες διοριστέων ΑΣΕΠ 2008

18-05-16 Διορίζονται 456 εκπαιδευτικοί του ΑΣΕΠ 2008 (πρόσκληση διορισμού 15-11-16)

2015: 0

2014: 0

2009: 18+2.233+347+ 551 + 11+ ? = 3160

04-09-09 Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι διορίζονται σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 11 πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ11, ΠΕ18 και ΠΕ34.

27-08-09 Διορισμοί πολυτέκνων εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης 2009-2010. Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ο διορισμός 551 Πολυτέκνων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19 και ΠΕ34 στη Δ/θμια Εκπαίδευση και 41 Πολυτέκνων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ06 και ΠΕ11 στην Π/θμια Εκπαίδευση.

25-08-09 Διορισμοί Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06 Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης και κλάδου ΠΕ33 Δ/θμιας Εκπ/σης 2009-2010. Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2009-2010 διορίζονται 347 εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στους κλάδους ΠΕ06, και ΠΕ33, εκ των οποίων 130 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ06 διορίζονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

17-08-09 Διορισμοί Εκπαιδευτικών Κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02 και ΤΕ16 σε Σχολεία Γενικής Παιδείας, Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, στο πλαίσιο της αριθμ. εγκυκλίου 41592/Δ2/09-04-2009 (Α Φάση για 40%-60%)

14-08-09 Διορισμοί Εκπαιδευτικών Κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02 και ΤΕ16 σε Μουσικά Σχολεία και Σχολεία Γενικής Παιδείας, Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης

13-08-09 Διορισμοί Εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπ/σης 2009-2010. Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2009-2010 διορίζονται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 2.233 εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ13, ΠΕ14.04, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ32, ΠΕ34, ΤΕ01 και ΔΕ01. Από τους ανωτέρω 20 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 διορίζονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Στους παραπάνω διοριστέους περιλαμβάνονται εκπαιδευτικοί εγγεγραμμένοι στον πίνακα του «30μήνου», στον πίνακα του «24μήνου», στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών για την κάλυψη του ποσοστού 40% και οι περιλαμβανόμενοι στους πίνακες διοριστέων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008 για την κάλυψη του ποσοστού 60%.

11-08-09: Διορισμός εκπαιδευτικών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 τ.Α). Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την αριθμ. 91989/Δ2/30-07-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 624 τ.Γ΄,06-08-2009) διορίζονται για το σχολικό έτος 2008-09, 18 εκπαιδευτικοί Δ/θμιας εκπαίδευσης σε θέσεις του κλάδου ΠΕ16.01 Μουσικής και τοποθετούνται σε Μουσικά Σχολεία στο πλαίσιο του άρθρου 26 του Ν. 3699/2008 ( ΦΕΚ 199 τ. Α΄). Οι διοριζόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις οποίες ανήκουν τα Μουσικά Σχολεία που τοποθετούνται, για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας από 18 Αυγούστου έως και 21 Αυγούστου 2009.

2008: 6.827+106 +271 +253 = 7.457

15-09-08: Συμπληρωματικοί Διορισμοί Δ/θμιας Εκπ/σης για την κάλυψη ποσοστού 60% για το σχολικό έτος 2008-2009: Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται στον ιστότοπο ypeth οι συμπληρωματικοί διορισμοί 253 μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11 και ΠΕ13 από τους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ (αριθμ. 10Π/2006 προκήρυξη) και από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών τρέχοντος σχολικού έτους κλάδου ΠΕ15, για την κάλυψη ποσοστού 60%.για το σχολικό έτος 2008-2009.

29-08-08: 271 Συμπληρωματικοί Διορισμοί Β/Θμιας από τον πίνακα του ΑΣΕΠ 2006 για το Σχολ. Έτος 2008-2009 και κατά σειρά επιτυχίας των κλάδων ΠΕ01 Θεολόγων: δύο (2), ΠΕ02 Φιλολόγων: είκοσι οκτώ (28), ΠΕ03 Μαθηματικών: πενήντα πέντε (55), ΠΕ04.01 Φυσικών: δεκαοκτώ (18), ΠΕ04.02 Χημικών: εννέα (9), ΠΕ04.04 Βιολόγων: μία (1), ΠΕ 04.05 Γεωλόγων: δύο (2), ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας: δεκαεπτά (17), ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας: τριάντα (30), ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας: εξήντα δύο (62), ΠΕ08 Καλλιτεχνικών μαθημάτων: δύο (2), ΠΕ09 Οικονομολόγων: πέντε (5), ΠΕ10 Κοινωνιολόγων: δύο (2), ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής: δώδεκα (12), ΠΕ13 Πτυχιούχων Νομικών και Πολιτικών Επιστημών: πέντε (5) θέσεις, καθώς και οι εγγεγραμμένοι στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών του Ν. 3255/2004 με πραγματική προϋπηρεσία σχολ. έτους 2008-2009 του κλάδου ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας: είκοσι μία (21) θέσεις.

27-08-08: Συμπληρωματικοί Διορισμοί 106 Νηπιαγωγών ΠΕ60 από τον πίνακα του ΑΣΕΠ

01-08-08: Διορισμός 6.827 μονίμων εκπαιδευτικών

Δείτε επίσης

Πιερρακάκης για διορισμούς: Θα έχουμε και τα επόμενα χρόνια όπου θα δοθεί έμφαση στην Πρωτοβάθμια 

Ανακοίνωση μόνιμων διορισμών 2024: 10.000 σε όλες τις ειδικότητες, σε όλες τις βαθμίδες 

Ενημέρωση για τον αριθμό μόνιμων διορισμών ΕΕΠ-ΕΒΠ για το 2024-25 

Ιδρυση οργανικών θέσεων και Μεταθέσεις: Προδιαγραφόμενη αδικία με μακροχρόνιες συνέπειες 

Νέες οργανικές-διορισμοί: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την Ακαδημία στη Βουλή-Εν αναμονή Τροπολογίας 

Η διάταξη με τις 1.555 νέες οργανικές θέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ και την κατανομή ανά κλάδο 

Πριν φύγετε

Καθηκοντολόγια εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ σε Σχολεία-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ-Παράλληλη-Τ.Ε-Δ/ντων-Συμβ. Εκπ/σης-Συλλ. διδ/ντων 

Επιστροφή εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ που παρακρατήθηκαν πέραν της 25.11.2022 – Εγγραφο με Υποδείγματα

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση