Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διορισμοί-Βήματα που απομένουν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την τοποθέτηση των νεοδιόριστων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διορισμοί-Βήματα που απομένουν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών στα σχολεία.

Διορισμοί-Βήματα που απομένουν

Το especial.gr παραθέτει ακολούθως τα βήματα που υπολείπονται αναφορικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας μόνιμων διορισμών, των Προκηρύξεων ΑΣΕΠ 1ΓΕ-2019 και 2ΓΕ-2019 και την τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών στα σχολεία.

1. Ανακοινώνονται σύντομα τα ονόματα όσων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαφόρων κλάδων διορίζονται και η περιοχή διορισμού τους.

update
 Δείτε τα ονόματα των διορισθέντων εκπαιδευτικών στη γενική εκπαίδευση

2. Από 3 έως και 6 Αυγούστου 2021, θα πρέπει οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να καταχωρίσουν τα ονόματα των εκπαιδευτικών που θα διοριστούν στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΜΑΔ), σύμφωνα με ενημέρωση του ΥΠΑΙΘ.

3.  Επεται η  δημοσίευση της απόφασης διορισμών με τα ονόματα των διορισθέντων στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ).

4. Θα  ακολουθήσει ανακοίνωση προς ενημέρωση των διορισθέντων για τις ημερομηνίες κατά τις οποίες οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας.

5.  Η τοποθέτηση των νεοδιορισθέντων στα σχολεία την πρώτη χρονιά είναι προσωρινή, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4653/20, που τροποποίησε το άρθρο 62 του Ν. 4589/19 και γίνεται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του Υπηρεσιακού συμβουλίου ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ αναλόγως.

6.  Οι νεοδιόριστοι λαμβάνουν οργανική θέση κατά τη διαδικασία των Μεταθέσεων του επόμενου έτους.

7.  Οι νεοδιοριζόμενοι υποχρεούνται να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 4589/19 και το άρθρο 66 του Ν. 4653/20).

8. Οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή που επιφέρει μεταβολή της τοποθέτησης αυτής, όπως απόσπαση ή μετάθεση, βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, δεν επιτρέπεται.

Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που προβλέπει κάτι διαφορετικό.

9. Κάποιες κατηγορίες νεοδιόριστων εκπαιδευτικών μπορούν να ζητούν απόσπαση με το που διορίζονται, χωρίς να απαιτείται να έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια στον τόπο διορισμού τους.

(Τροποποίηση του άρθρου 62 του ν. 4589/2019

Οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 (Α ́ 45) ή του άρθρου 8 του π.δ. 56/2001 (Α ́ 47), αντίστοιχα, καθώς και όσοι εχουν, οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους, ποσοστό αναπηρίας 75% και άνω ανεξαρτήτως παθήσεως ή έχουν τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, ανεξαρτήτως παθήσεως, δύνανται να αποσπώνται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου ύστερα από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, κατόπιν προσκόμισης πιστοποιητικού Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που αποδεικνύει τα ανωτέρω).

10. Οι νεοδιοριζόμενοι υπηρετούν επί δύο (2) έτη ως δόκιμοι. Στο τέλος του δεύτερου έτους οι νεοδιοριζόμενοι κρίνονται προκειμένου να μονιμοποιηθούν.

11. Ο τρόπος και τα κριτήρια κρίσης της καταλληλότητας των νεοδιοριζομένων καθορίζονται με απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αν νεοδιοριζόμενος δεν κριθεί κατάλληλος να μονιμοποιηθεί, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του Κεφαλαίου Α ́ του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 (Α ́167).

12.  Όποιος/α δεν αναλάβει υπηρεσία ή παραιτηθεί μέσα σε ένα χρόνο από τη δημοσίευση των ονομάτων στο ΦΕΚ, αποκλείεται από όλες τις διαδικασίες διορισμού το τρέχον και τα επόμενα δυο σχολικά έτη (άρθρο 58 του Ν. 4653/20).

(Σύμφωνα με το άρθρο 58 του νόμου 4653/2020

Εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ, οι οποίοι διορίζονται στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και, μέσα σε ένα έτος από τη δημοσίευση του ΦΕΚ διορισμού, (στην περίπτωσή μας το ΦΕΚ διορισμού εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή ήταν στις 19.08.2020) παραιτούνται, αποκλείονται από τους διορισμούς και τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση του διορισμού και τα δύο επόμενα σχολικά έτη).

Δείτε: ΦΕΚ κατανομής 11.700 θέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δείτε το ΦΕΚ 1588/14.07.2021 με τους Πίνακες κατάταξης της 1ΓΕ/2019

Δείτε: ΦΕΚ Πινάκων κατάταξης εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας ΠΕ01,02,03,04.01,04.02,04.04,04.05-05,06,08,33,41,78 

Δείτε: ΦΕΚ Αναμορφωμένων Πινάκων της 2ΓΕ/2019-ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ06

Δείτε: ΦΕΚ-Πίνακες κλάδων Δευτεροβάθμιας ΠΕ7-11-34-40-80 έως 86-87.01 έως 87.10-88.01 έως 88.05-89-90-91– Προκήρυξης ΑΣΕΠ 2ΓΕ/2019. 

Πριν φύγετε

Χρονοδιάγραμμα διορισμών-προσλήψεων αναπληρωτών: Ανακοίνωση διοριστέων-Κενά για πρόσληψη αναπληρωτών
Αιτήσεις ΠΕΣΥΠ-ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ 2021-22: Από Δευτέρα 12.07 έως Τετάρτη 25.08.2021
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

2 Σχόλια

  1. Μαρια σε

    Όταν λέει ότι όποιος δεν παρουσιαστεί αποκλείεται για το τρέχον και τα επόμενα δύο σχολικά έτη, υποθέτω εννοεί μόνο στη γενική αγωγη είτε για αναπληρωτής είτε σε πιθανό νέο διορισμο. Στον πίνακα της ειδικής αγωγής ομωςς, όσοι είμαστε κι εκεί , συνεχίζουμε να είμαστε κανονικά, έτσι δεν είναι?

Γράψτε μία απάντηση