Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διορισμός αιρετών ΚΥΣΕΕΠ: Η Απόφαση με τα τακτικά και αναπληρωματικά αιρετά μέλη

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διορισμός αιρετών ΚΥΣΕΕΠ: Η Απόφαση με τα τακτικά και αναπληρωματικά αιρετά μέλη στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ).

Διορισμός αιρετών ΚΥΣΕΕΠ

Με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και ΕΑΕ κου Α. Κόπτση ορίζεται η σειρά εκλογής υποψηφίων και διορίζονται οι αιρετοί εκπρόσωποι των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ).

Συγκεκριμένα ως Τακτικά Μέλη διορίζονται ο Βασίλειος Βούγιας και η Γεωργία Μπουλμέτη και ως Αναπληρωματικά Μέλη ο Σεραφείμ (Μάκης) Λάππας και η Σοφία Λαμπροπούλου.

Αναλυτικά η Απόφαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Μαρούσι, 24/11/2022

Αρ. Πρωτ. 146102/Ε4

ΘΕΜΑ: Ορισμός σειράς εκλογής υποψηφίων και διορισμός αιρετών εκπροσώπων στο Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Π.Δ. 1/2003 (Α΄ 123)
  2. Το Π.Δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
  3. Την υπό στοιχεία 144845/Ε4/22-11-2022 (ΑΔΑ: 9ΣΧΚ46ΜΤΛΗ-63Ω) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Κύρωση αποτελεσμάτων εκλογών αιρετών εκπροσώπων για το Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 Α. Ορίζουμε τη σειρά την οποία κατέλαβαν οι υποψήφιοι του συνδυασμού με βάση τις ψήφους που έλαβε ο καθένας, ως εξής:

 

“ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΝΩΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΕΕΠ ΕΒΠ”
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ: 2520
σειρά υποψήφιοι ψήφοι
1 ΒΟΥΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 1815
2 ΜΠΟΥΛΜΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΕΡΙΚΛΗ 1419
3 ΛΑΠΠΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (ΜΑΚΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 780
4 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 155
5 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ) του ΙΩΑΝΝΗ 139
6 ΚΕΛΕΠΕΡΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 118
7 ΠΑΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ 60
8 ΘΕΟΛΟΓΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΝΔΡΕΑ 52

Β. Διορίζουμε τακτικά και αναπληρωματικά αιρετά μέλη στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΙΡΕΤΑ ΜΕΛΗ

 

  1. Βούγιας Βασίλειος του Ιωάννη, κλάδου ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών του ΚΕΔΑΣΥ Φθιώτιδας
  2. Μπουλμέτη Γεωργία του Περικλή, κλάδου ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών της ΔΔΕ Δ΄ Αθήνας

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΙΡΕΤΑ ΜΕΛΗ

 

  1. Λάππας Σεραφείμ (Μάκης) του Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών της ΔΠΕ Αιτωλοακαρνανίας
  2. Λαμπροπούλου Σοφία του Παναγιώτη, κλάδου ΠΕ21-Θεραπευτών λόγου της ΔΠΕ Αρκαδίας.

Η θητεία των ανωτέρω τακτικών και αναπληρωματικών μελών έχει έναρξη την 1η Ιανουαρίου 2023 και λήξη την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Δείτε σε μορφή pdf την Απόφαση ΕΔΩ

Δείτε σχετικά

Διορισμός αιρετών ΚΥΣΠΕ-ΚΥΣΔΕ: Η Απόφαση με τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη 

Αποτελέσματα εκλογών αιρετών Υπηρεσιακών Συμβουλίων ΚΥΣΠΕ-ΚΥΣΔΕ-ΚΥΣΕΕΠ-ΑΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΔΕ-ΠΥΣΔΕ-ΠΥΣΕΕΠ

Δείτε επίσης

Τροπολογία για δόκιμους εκπαιδευτικούς-ΕΕΠ/ΕΒΠ: Μπορούν να είναι υποψήφιοι Διευθυντές-Αξιολόγηση και μονιμοποίηση μετά 

Τροπολογία για προσοντολόγιο-επιλογές Διευθυντών-νεοδιόριστους-Πανεπιστημιακά Τμήματα

Οδηγός ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022: Η ταυτότητα των κλάδων-Δομές απασχόλησης-Καθηκοντολόγια-Ιστορική αναδρομή 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση