Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διόρθωση Μεταθέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ 2024 λόγω τεχνικού προβλήματος: Αναμένεται ανακοινοποίηση της Απόφασης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διόρθωση Μεταθέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ 2024 λόγω τεχνικού προβλήματος: Αναμένεται η ανακοινοποίηση της Απόφασης με δύο αλλαγές στις περιοχές/δομές μετάθεσης δύο μελών ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23.

Διόρθωση Μεταθέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ 2024

Ακολουθεί ενημερωτικό σημείωμα των Αιρετών ΚΥΣΕΕΠ Γεωργίας Μπουλμέτη και Βασίλη Βούγια σχετικά με τις διορθώσεις λόγω τεχνικού προβλήματος στην κατάσταση Μεταθέσεων των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ του σχολικού έτους 2023-2024.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Των Αιρετών ΚΥΣΕΕΠ Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγια

Διορθώσεις στις Μεταθέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2024 λόγω τεχνικού προβλήματος

Λόγω τεχνικού προβλήματος, το οποίο δημιούργησε στρεβλώσεις κατά τη ροή των Μεταθέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για το 2024 την Τρίτη 02 Απριλίου 2024, διορθώθηκε η κατάσταση Μεταθέσεων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2023-2024, με αποτέλεσμα να έχουμε δύο αλλαγές στις περιοχές/δομές μετάθεσης δύο μελών ΕΕΠ κλάδου Ψυχολόγων ΠΕ23, λόγω του συνυπολογισμού των μορίων εντοπιότητας.

Γενικά οι αλλαγές που προέκυψαν αφορούν: 

α) Στον συνυπολογισμό (με τα υπόλοιπα μόρια) και των μορίων εντοπιότητας και συνυπηρέτησης για ογδόντα ένα (81) μέλη ΕΕΠ των κλάδων ΠΕ23 και ΠΕ30 που πήραν μετάθεση σε ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ (συγκεκριμένα, οι 80 πήραν μετάθεση σε ΣΔΕΥ και 1 σε περιοχή), καθώς τα μόρια αυτά δεν είχαν συνυπολογιστεί κατά την αρχική αλγοριθμική ροή των μεταθέσεων.

β) Εντός των ανωτέρω 81 περιπτώσεων κατόπιν της νέας αλγοριθμικής ροής προκύπτουν οι εξής δύο αλλαγές στις περιοχές/δομές μετάθεσης δύο μελών ΠΕ23 λόγω του συνυπολογισμού των μορίων εντοπιότητας.

Αναλυτικά για τις δύο περιπτώσεις αναφέρονται τα εξής: (σημείωση: ως σταθερά μόρια εννοούμε όλα εκτός αυτών που εξαρτώνται από την περιοχή προτίμησης και τελικά μετάθεσης, δηλ. αυτά της εντοπιότητας, της συνυπηρέτησης και της πρώτης προτίμησης)

Η κ. Μαρρά με την προηγούμενη ροή πήγαινε στην 1η προτίμησή της. Με τη νέα ροή χάνει την 1η προτίμησή της από την κ. Μαρκάκη (βλ. κάτωθι) και τελικά παίρνει μετάθεση στην 5η προτίμησή της.

Η κ. Μαρκάκη με την προηγούμενη ροή πήγαινε στην 4η προτίμησή της. Με τη νέα ροή πηγαίνει σε 1η προτίμησή της.

Σημειώνεται ότι η κ. Μαρρά δεν μπορεί να κρατήσει την περιοχή μετάθεσης που είχε με την αρχική ροή, καθώς για αυτήν συγκεντρώνει 34,98 μόρια, ενώ η κ. Μαρκάκη για την ίδια προτίμηση συγκεντρώνει τελικά (με τη νέα ροή) 36,19 μόρια. Ως εκ τούτου η κ. Μαρρά παίρνει μετάθεση τελικά στην 5η προτίμησή της [για την 2η προτίμησή της μετατίθεται σε κενό που ανοίγει άλλο μέλος ΕΕΠ, για την 3η προτίμησή της δεν μετατίθεται κανείς, καθώς ούτε υπάρχει ούτε ανοίγει κενό, για την 4η προτίμησή της μετατίθεται σε κενό που ανοίγει άλλο μέλος ΕΕΠ].

Οι αλλαγές αυτές θα καταγραφούν στην ανακοινοποίηση της Υπουργικής Απόφασης Μεταθέσεων, η οποία επίκειται να εκδοθεί.

Δείτε σχετικά

Μεταθέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2024: Tα ονόματα στην Απόφαση του Υπουργού Παιδείας 

Χρονοδιάγραμμα Υπηρεσιακών Μεταβολών ΕΕΠ-ΕΒΠ 2024: Μετατάξεις και Αποσπάσεις | Ενημέρωση 

Δείτε επίσης

Ανασυγκρότηση ΚΥΣΕΕΠ 27.03.2024: Η Απόφαση του Υπουργού Παιδείας Κ. Πιερρακάκη 

Διορισμοί στα ΚΕΔΑΣΥ και υπηρεσιακές μεταβολές: Αρθρο 165 του νόμου 5094/2024 

Η διάταξη με τις 1.555 νέες οργανικές θέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ και την κατανομή ανά κλάδο 

Πριν φύγετε

Οδηγός ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023-24: Ιστορική διαδρομή-προσλήψεις-διορισμοί-καθηκοντολόγια-νομοθεσία 

Ανακοίνωση ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Συνεχίζεται η Απεργία-Αποχή από την αξιολόγηση και κηρύσσονται 3ωρες Στάσεις Εργασίας

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση