Τρίτη, 9 Αυγούστου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διορθώσεις βιβλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διορθώσεις βιβλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών: Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Σοφίας Ζαχαράκη.

Διορθώσεις βιβλίων Πρωτοβάθμιας

Σε διορθώσεις σχετικά με την αναγραφή του όρου “Π.Γ.Δ.Μ” στα διδακτικά βιβλία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προχώρησε το ΥΠΑΙΘ σε εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών ως προς το όνομα και τις ορολογίες της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας.

Αναλυτικά

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 τη διόρθωση των παρακάτω αναφορών του όρου «Π.Γ.Δ.Μ.» στις έντυπες και ψηφιακές εκδόσεις των διδακτικών βιβλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπ’ αρ. 9382/15-2-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών με θέμα: «Σχέσεις Ελλάδας-Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας- Εφαρμογή Συμφωνίας των Πρεσπών ως προς το όνομα και τις ορολογίες της γειτονικής χώρας», ως εξής:

α) χάρτης με τον όρο Π.Γ.Δ.Μ. στο ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΛΕΞΙΚΟ Α’, Β’, Γ’ Δημοτικού (σελ. 124)

β) στα ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Α’ & Β’ Δημοτικού (Βιβλίο Μαθητή, σελ. 39)

γ) στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤ’ Δημοτικού (Βιβλίο Μαθητή, σελ. 42)

δ) στη ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Ε’ Δημοτικού:

  • βιβλία αμβλυώπων (Βιβλίο Μαθητή, Τετράδιο Εργασιών)
  • Βιβλίο Δασκάλου, σελ. 40

ε) στη ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΤ’ Δημοτικού:

  • Βιβλίο Μαθητή, χάρτες (σελ. 84 και 88), Πίνακας (σελ. 100), σελ. 103
  • Στο Τετράδιο Εργασιών, σελ. 41, άσκηση 3, αντί της διατύπωσης «Βρες στο κρυπτόλεξο επτά από τα κράτη της Βαλκανικής χερσονήσου» και του παρακάτω κρυπτολέξου:

Α Δ Σ Κ Α Λ Β Α Ν Ι Α Σ Τ Ο Φ Χ Λ Τ Ω Ρ Ο Υ Μ Α Ν Ι Α Κ Κ Τ Ο Α Χ Ε Υ Ρ Β Ι Ω Τ Χ Δ

Ι Τ Β Ο Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Β Ε Ζ Β Α Ε Γ Σ Χ Γ Μ Π Ε Ν Ρ Ξ Ο Θ Ε Ν Ι Ρ Π Α Β Δ Ο Υ Φ Τ Κ Α Χ Ι Ψ Ε Κ Ρ Ο Α Τ Ι Α Β Ω Γ Ε Α Δ Ζ Θ Ι Π Κ Η Λ Ξ Ρ Α

Π Γ Δ Μ Α Ι Α Θ Π Φ Δ Ζ Η Τ

Η ανωτέρω άσκηση να επαναδιατυπωθεί ως εξής: Βρες στο κρυπτόλεξο έξι από τα κράτη της Βαλκανικής χερσονήσου.

Α Δ Σ Κ Α Λ Β Α Ν Ι Α Σ Τ Ο Φ Χ Λ Τ Ω Ρ Ο Υ Μ Α Ν Ι Α Κ Κ Τ Ο Α Χ Ε Υ Ρ Β Ι Ω Τ Χ Δ

Ι Τ Β Ο Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Β Ε Ζ Β Α Ε Γ Σ Χ Γ Μ Π Ε Ν Ρ Ξ Ο Θ Ε Ν Ι Ρ Π Α Β Δ Ο Υ Φ Τ Κ Α Χ Ι Ψ Ε Κ Ρ Ο Α Τ Ι Α Β Ω Γ Ε Α Δ Ζ Θ Ι Π Κ Η Λ Ξ Ρ Α

Π Α Β Μ Α Ι Α Θ Π Φ Δ Ζ Η Τ

στ) στα ΑΓΓΛΙΚΑ Δ’, Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού, ως εξής:

ΑΓΓΛΙΚΑ
Τάξη Διδακτικό Εγχειρίδιο Σελίδα Αναφοράς Τρόπος Αναφοράς
Δ’ Αγγλικά – Βιβλίο Μαθητή 33 Χάρτης – λεκτικό FYROM
Ε’ Αγγλικά – English 5th Grade

Βιβλίο Μαθητή – Pupil’s Book

13 Χάρτης (στο παρασκήνιο)

– λεκτικό FYROM

Ε’ Αγγλικά – English 5th Grade

Βιβλίο Μαθητή – Pupil’s Book

163 Χάρτης – λεκτικό FYROM
E’ Αγγλικά – English 5th Grade

Τετράδιο Εργασιών – Activity Book

22 Χάρτης – λεκτικό FYROM
ΣΤ’ Αγγλικά – English 6th Grade

Βιβλίο Μαθητή – Pupil’s Book

162 Χάρτης – λεκτικό FYROM

 

Το «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.)-“Διόφαντος”» να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες.

ζ) στα ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ε’ Δημοτικού, από τον εγκεκριμένο κατάλογο της υπ’ αρ. Φ52/ 88614/Δ1/8-07-2020 Υπουργικής Απόφασης:

 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (ΒΙΒΛΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)
Τάξη Διδακτικό Εγχειρίδιο Σελίδα Αναφοράς Τρόπος Αναφοράς
Ε΄ Luftballons 1 Kursbuch 33 Χάρτης – λεκτικό FYROM

 

Ο εκδοτικός οίκος του ανωτέρω εγχειριδίου να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες.

Συν.: το με αριθ. πρωτ. 9382/15-2-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών

Δείτε το έγγραφο σε μορφή pdf στη Διαύγεια

Δείτε επίσης

Παραγωγή 64 νέων μαγνητοσκοπημένων μαθημάτων του προγράμματος Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης
Μήνυμα αγάπης στέλνουν τα σχολεία στα νοσοκομεία εν όψει Χριστουγέννων
 Κανονική και αναρρωτική άδεια νεοδιόριστων: Τι δικαιούνται και πως χορηγείται | Εγγραφο
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση