“Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διόρθωση Εγκυκλίου Μεταθέσεων: Στις ΠΔΕ και όχι στα ΚΕΣΥ οι αιτήσεις μελών ΕΕΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διόρθωση Εγκυκλίου Μεταθέσεων: Στις ΠΔΕ και όχι στα ΚΕΣΥ οι αιτήσεις μελών ΕΕΠ. Οπου στην Εγκύκλιο αναφέρεται “ΚΕΣΥ”, διορθώνεται με “Τμήμα Προσωπικού ΠΔΕ”.

Διόρθωση Εγκυκλίου Μεταθέσεων: Στις ΠΔΕ και όχι στα ΚΕΣΥ οι αιτήσεις μελών ΕΕΠ

Τελικά διόρθωσε το λάθος του στην Εγκύκλιο Μεταθέσων ΕΕΠ – ΕΒΠ, το Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ – ΕΒΠ, αναφορικά με την αποστολή δικαιολογητικών στα ΚΕΣΥ,  και ο έλεγχος των αιτήσεων και των δικαιολογητικών αυτών θα πρέπει να πραγματοποιηθούν αρμοδίως από το Τμήμα Προσωπικού της κάθε ΠΔΕ, ως είναι το ορθό.

Υπενθυμίζουμε πως εγκαίρως επισημάναμε το λάθος σε χθεσινοβραδυνή μας ανάρτηση.

Η Εγκύκλιος με τη Διόρθωση του λάθους

ΘΕΜΑ: Διευκρίνιση στην εγκύκλιο μεταθέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

ΣΧΕΤ: Η αρ. πρωτ. 92519/Ε4/07-06-2019 (ΑΔΑ: Ω16Γ4656ΠΣ-Λ3Β) Εγκύκλιος περί μεταθέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ

Σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 211076/ΓΔ4/6-12-2018 (ΦΕΚ 5614 Β΄) Υπουργική Απόφαση με θέμα:

«Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους.» στο άρθρο 2 αναφέρεται ότι οι φάκελοι υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού των ΚΕΣΥ (συμπεριλαμβανομένων και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού) τηρούνται στο Τμήμα Προσωπικού της κάθε Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης.

Ως εκ τούτου όπου στην ανωτέρω σχετική εγκύκλιο μεταθέσεων αναφέρεται η αποστολή δικαιολογητικών στα ΚΕΣΥ, η «παραλαβή» των οριστικοποιημένων αιτήσεων από το e-datacenter και κατόπιν ο έλεγχος των αιτήσεων και των δικαιολογητικών αυτών από τα ΚΕΣΥ, θα πρέπει αυτά να πραγματοποιηθούν αρμοδίως από το Τμήμα Προσωπικού της κάθε ΠΔΕ.

Τέλος, υπενθυμίζεται σύμφωνα και με την τελευταία επισήμανση στην ανωτέρω σχετική εγκύκλιο ότι η πιστή εφαρμογή της συγκεκριμένης εγκυκλίου εμπίπτει στα καθήκοντα και τη διοικητική ευθύνη των Δ/ντων ΠΕ & ΔΕ καθώς και των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και παρακαλείσθε όπως γνωστοποιήσετε το παρόν σε όλα τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

 ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ

Δείτε την Εγκύκλιο διόρθωσης

Βασίλης Βούγιας
Βασίλης Βούγιας
Δείτε ακόμη

Εγκύκλιος Μεταθέσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ για το 2019

Οργανικά Κενά ΕΕΠ και ΕΒΠ ανά ΣΜΕΑΕ και ΚΕΣΥ 2019

Αιτήσεις Μετάθεσης: Πότε και πώς υποβάλλονται από τα μόνιμα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ

 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση