Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διόρθωση απόφασης διορισμού σε συμμόρφωση δικαστικής απόφασης | Εγγραφο

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διόρθωση απόφασης διορισμού σε συμμόρφωση δικαστικής απόφασης – Υπουργική Απόφαση διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από τους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ 2008.

Διόρθωση απόφασης διορισμού σε συμμόρφωση απόφασης Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

Με την υπ. αριθμ. πρωτ.: 51985/Ε1/9-5-2023 Απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Εκπ/κού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του ΥΠΑΙΘ κας Μαρίας Δόκου, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1423/τ. Γ΄/25-5-2023, διορθώνεται Υπουργική Απόφαση διορισμού εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ18.02-Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Τουριστικών επιχειρήσεων και Εμπορίας και Διαφήμισης (νέος κλάδος ΠΕ80-Οικονομίας) σε συμμόρφωση δικαστικής απόφασης.

Συγκεκριμένα σε συμμόρφωση προς την υπό στοιχεία Α1590/2022 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, διορθώνεται η υπό στοιχεία 217425/Ε2/19.12.2016 (Γ’ 1350) Υπουργική Απόφαση διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από τους πίνακες διοριστέων του Α.Σ.Ε.Π. 2008, κατά το μέρος που αφορά στη σειρά κατάταξης του εκπαιδευτικού Καρατζόγλου Σοφοκλή του Αναστασίου, και διορίζεται ο αιτών ως 6ος σε σειρά κατάταξης του πίνακα διοριστέων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008.

Αναλυτικά το περιεχόμενο της Απόφασης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ EΚΠ/ΣΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ- ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ EΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β’

Μαρούσι, 9-5-2023

Βαθμός Προτερ.: Αριθ.Πρωτ.: 51985/Ε1

ΑΠΟΦΑΣΗ (Περίληψη)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στο Φ.Ε.Κ. 1423/τ. Γ΄/25-5-2023

ΘΕΜΑ: Διόρθωση υπουργικής απόφασης διορισμού εκπαιδευτικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ18.02-Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Τουριστικών επιχειρήσεων και Εμπορίας και Διαφήμισης (νέος κλάδος ΠΕ80-Οικονομίας) σε συμμόρφωση δικαστικής απόφασης.

Με την υπό στοιχεία 51985/E1/9-5-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 1 του ν. 3068/2002 (Α’ 274), β) του άρθρου 28, παρ. 1 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), γ) του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α’ 38), δ) του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), και σε συμμόρφωση προς την υπό στοιχεία Α1590/2022 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, διορθώνεται η υπό στοιχεία 217425/Ε2/19.12.2016 (Γ’ 1350) υπουργική απόφαση διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από τους πίνακες διοριστέων του Α.Σ.Ε.Π. 2008, κατά το μέρος που αφορά στη σειρά κατάταξης του εκπαιδευτικού Καρατζόγλου Σοφοκλή του Αναστασίου, και διορίζεται ο αιτών ως 6ος σε σειρά κατάταξης του πίνακα διοριστέων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008.

Η διόρθωση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης, στις 28-12-2016, της υπό στοιχεία 217425/Ε1/12-12- 2016 απόφασης στο (Γ’ 1350), και ουδεμία συνέπεια επάγεται για την τοποθέτηση του εκπαιδευτικού στην περιοχή διορισμού του.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ

Δείτε επίσης

Καταγγελία σύμβασης εργασίας αναπληρωτή λόγω κατοχής δεύτερης θέσης στο Δημόσιο 

Ανάκληση της ανάκλησης πρόσληψης αναπληρωτή και αυτοδίκαιη έκπτωση εκπαιδευτικού 

Ρύθμιση οργανικών υπεραριθμιών: Ποιοι εκπαιδευτικοί χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι-πως τοποθετούνται 

Οδηγός οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης εκπαιδευτικών | Εγγραφο 

Ονόματα διορισθέντων ΠΕ60 Νηπιαγωγών: Ανακοινοποίηση του Πίνακα κατόπιν αστοχίας του συστήματος

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση