Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διαχείριση μητρώου ανθρώπινου δυναμικού: Προγράμματα επιμόρφωσης υπαλλήλων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διαχείριση μητρώου ανθρώπινου δυναμικού: Προγράμματα επιμόρφωσης υπαλλήλων Διευθύνσεων και Τμημάτων Διοικητικού/Προσωπικού/Ανθρώπινου Δυναμικού.

Διαχείριση μητρώου ανθρώπινου δυναμικού

Με την υπ. αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/ 912 / οικ. 14798/21-9-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών κοινοποιείται η πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσω ΙΝΕΠ με τίτλο “Διαχείριση της ηλεκτρονικής εφαρμογής Απογραφή – Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου του Υπουργείου Εσωτερικών”.

Συγκεκριμένα

Για την επιμόρφωση στελεχών των Διευθύνσεων Διοικητικού δημιουργήθηκε από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΙΝΕΠ) επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο “Διαχείριση της ηλεκτρονικής εφαρμογής Απογραφή – Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου του Υπουργείου Εσωτερικών”.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε υπαλλήλους και προϊσταμένους που υπηρετούν σε Διευθύνσεις και Τμήματα Διοικητικού/Προσωπικού/Ανθρώπινου Δυναμικού με αρμοδιότητα τη διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού, οργανογραμμάτων, περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, μετατάξεων και αποσπάσεων, αξιολογήσεις υπαλλήλων καθώς και διαδικασίες προγραμματισμού προσλήψεων.

Διάρκεια

Είναι διάρκειας 42 ωρών και διεξάγεται κατά την επιμορφωτική περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2022.

Σκοπός

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι/νες να αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με τις ηλεκτρονικές εφαρμογές ελέγχου και διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή).

Ολοκληρώνοντας την επιμόρφωσή τους οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει όλες τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν επιτυχώς στις απαιτήσεις χρήσης και λειτουργίας των νέων πληροφοριακών εφαρμογών κατά τρόπο που να αντιληφθούν παράλληλα και τη σημασία και την αναγκαιότητα τους με σκοπό τη βελτίωση της καθημερινής τους εργασίας και την αποδοτικότερη λειτουργία της διοίκησης.

Αποδέσμευση καθηκόντων

Επισημαίνεται ότι, καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος στο οποίο συμμετέχουν, οι εκπαιδευόμενοι αποδεσμεύονται από τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα λόγω αιτιολογημένης υπηρεσιακής απουσίας.

Πιστοποιητικό παρακολούθησης

Τα σεμινάρια είναι πιστοποιημένα και οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν πιστοποιητικό και θα διεξάγονται με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης πρωινές ώρες (8.00-15.00) κατόπιν αξιολόγησης και σχετικού αιτήματος.

Τι χρειάζεται για την παρακολούθηση του σεμιναρίου

Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο (ίντερνετ) μέσω οποιουδήποτε browser (π.χ. google chrome, mozilla firefox, internet explorer/edge, safari) και στην εφαρμογή Webex Meetings. Επίσης, ο Η/Υ θα πρέπει να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά με μικρόφωνο και προαιρετικά κάμερα.

Ημε

Σύμφωνα με τον τρέχοντα προγραμματισμό, διεξάγεται ένα πρόγραμμα κάθε βδομάδα για όλο το χρονικό διάστημα από 19/09/2022 έως 19/12/2022, σε ημέρες και ώρες που είναι αναρτημένες στον ιστότοπο του ΕΚΔΔΑ (https://www.ekdd.gr/) στη διαδρομή Αρχική «Επιμόρφωση, «Συμμετοχή στην Επιμόρφωση», «Αναζήτηση Προγραμμάτων» και επιλέγοντας ως τίτλο «Διαχείριση της ηλεκτρονικής εφαρμογής Απογραφή – Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου του Υπουργείου Εσωτερικών».

Ημερομηνίες διεξαγωγής των προγραμμάτων

Έναρξη Λήξη ώρες Κωδικός
 26/9/2022 3/10/2022 42 80190Τ22
 3/10/2022 10/10/2022 42 80197Τ22
 10/10/2022 17/10/2022 42 80204Τ22
 17/10/2022 24/10/2022 42 80214Τ22
 31/10/2022 7/11/2022 42 80220Τ22
 7/11/2022 14/11/2022 42 80228Τ22
 14/11/2022 21/11/2022 42 80237Τ22
 21/11/2022 28/11/2022 42 80244Τ22
 28/11/2022 5/12/2022 42 80255Τ22
 5/12/2022 12/12/2022 42 80263Τ22
 12/12/2022 19/12/2022 42 80276Τ22

Επικαιροποίηση στοιχείων

Επισημαίνεται ότι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν εγγραφεί άπαξ στην ηλεκτρονική υπηρεσία συμμετοχής σε επιμορφωτικά σεμινάρια του ΕΚΔΔΑ https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp ή αν είναι ήδη εγγεγραμμένοι θα πρέπει να έχουν επικαιροποιήσει στην εν λόγω πλατφόρμα του ΕΚΔΔΑ τα προσωπικά και υπηρεσιακά τους στοιχεία, ιδίως τα στοιχεία επικοινωνίας.

Δείτε επίσης

Προκήρυξη 7Κ/2022-Αιτήσεις για 3.720 θέσεις Νοσηλευτών ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ και Βοηθών Νοσηλευτικής από 22.09 έως 10.10.2022

Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια από 3 ΠΜΣ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση