Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΔΟΕ: Απεργία-αποχή από τη διατύπωση γνώμης για υποψήφιους για τη θέση Διευθυντή

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΔΟΕ: Απεργία-αποχή από τη διατύπωση γνώμης για υποψήφιους για τη θέση Διευθυντή-Σχέδιο Δήλωσης των μόνιμων εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας για μη συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης.

Απεργία-αποχή από τη διατύπωση γνώμης

Σε απεργία-αποχή, καλεί το ΔΣ της ΔΟΕ τους μόνιμους εκπαιδευτικούς, ΕΕΠ, ΕΒΠ, των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, από κάθε ειδική συνεδρίαση με αντικείμενο τη διατύπωση γνώμης για υποψήφιους για τη θέση Διευθυντή, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από το άρθρο 1, παρ. 6, περ. ζ του νόμου 4473/2017.

Επιπροσθέτως η ΔΟΕ  παραθέτει

“Σχέδιο Δήλωσης των μόνιμων εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας για μη συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης”, τονίζοντας ότι η “αποχή υπαλλήλων” από συγκεκριμένα καθήκοντα, αποτελεί μορφή απεργίας και δεν υπάρχει καμία περίπτωση πειθαρχικής ή οικονομικής συνέπειας για τους εργαζόμενους, που συμμετέχουν σε αυτήν.

_____________

Δείτε την Ανακοίνωση και το Σχέδιο Δήλωσης
Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΔΟΕ)

Αθήνα 15/6/2021

Αρ. Πρωτ. 1721

Προς

Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Θέμα: Κήρυξη απεργίας αποχής από την ειδική συνεδρίαση διατύπωσης γνώμης των εκπαιδευτικών για την επιλογή Διευθυντών Σχολικής μονάδας του νόμου 4473/2017

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. κηρύσσει απεργία αποχή από κάθε ειδική συνεδρίαση των μόνιμων εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με αντικείμενο τη διατύπωση γνώμης για συναδέλφους υποψήφιους για τη θέση Διευθυντή σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από το άρθρο 1, παρ. 6, περ. ζ του νόμου 4473/2017 και καλύπτει πλήρως τους συναδέλφους στο να μην τις εφαρμόσουν.

Επισημαίνουμε, ότι

η «αποχή υπαλλήλων» από συγκεκριμένα καθήκοντα, αποτελεί μορφή απεργίας, η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 1264/82, όπως αυτές έχουν ερμηνευθεί από αρμόδια δικαστήρια (Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 486/1995 και ΜΠΑ 2395/2014) και δεν υπάρχει καμία περίπτωση πειθαρχικής ή οικονομικής συνέπειας για τους εργαζόμενους, που συμμετέχουν σε αυτήν.

Προκειμένου να μην υπάρχουν παρερμηνείες

και δυσχέρειες στην υλοποίηση της απόφασης, σας κοινοποιούμε «σχέδιο δήλωσης των μόνιμων εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας για μη συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης».

Το κείμενο αυτό θα καταχωρείται στο πρωτόκολλο του σχολείου και θα  κοινοποιηθεί στο Συμβούλιο Επιλογής.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.  επισημαίνει, διευκρινιστικά, τα παρακάτω:
  • Οι συνάδελφοι πριν την έναρξη της ειδικής συνεδρίασης δηλώνουν, ότι συμμετέχουν στην απεργία-αποχή, που έχει κηρύξει η Δ.Ο.Ε. και απέχουν από την ειδική συνεδρίαση στην περίπτωση που αυτή πραγματοποιηθεί.
  • Σε κάθε περίπτωση, για να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση απαιτείται η συμμετοχή της πλειοψηφίας των μονίμων εκπαιδευτικών. Όταν η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας συμμετέχει στην απεργία-αποχή, δεν υπάρχει απαρτία  και καμία διαδικασία δεν μπορεί να υλοποιηθεί.
  • Σε περίπτωση, που η πλειοψηφία αποφασίσει να συνεδριάσει, ο κάθε συνάδελφος έχει το δικαίωμα να απέχει στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην απεργία – αποχή.

Καλούμε  όλους τους συναδέλφους να δηλώσουν καθολικά τη συμμετοχή τους στην απεργία – αποχή.       

Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος                    Ο Γενικός Γραμματέας

Κικινής Θανάσης            Πετράκης Σταύρος

_____________

Το Σχέδιο Δήλωσης

Δήλωση των μόνιμων εκπαιδευτικών του

___________Δημοτικού Σχολείου_____________

για μη συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Σήμερα,____-6-2021, έπειτα από την πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση, των μόνιμων εκπαιδευτικών του ____ Δημοτικού Σχολείου __________ με θέμα τη διατύπωση γνώμης των συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών για την επιλογή Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι μόνιμοι εκπαιδευτικοί του ____ Δημοτικού Σχολείου __________  δηλώνουμε με την παρούσα, ότι δεν συμμετέχουμε στη διαδικασία αξιολόγησης για την επιλογή Διευθυντών, υλοποιώντας την με Α.Π. 1721 – 15/6/2021 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για κήρυξη απεργίας – αποχής από κάθε ειδική συνεδρίαση των μόνιμων εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με αντικείμενο τη διατύπωση γνώμης για συναδέλφους υποψήφιους για τη θέση Διευθυντή σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από το άρθρο 1, παρ. 6, περ. ζ του νόμου 4473/2017. Στο πλαίσιο αυτό, δηλώνουμε ότι απέχουμε από την ειδική συνεδρίαση, τη σύνταξη πρακτικών αξιολόγησης των υποψηφίων διευθυντών και από τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων (φύλλα αποτίμησης).

Ως εκ τούτου δεν συμπληρώθηκαν και δεν κατατέθηκαν φύλλα αποτίμησης

Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί του _____ Δημοτικού Σχολείου ___________

Δείτε επίσης

Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας-αιτήσεις εκπαιδευτικών: Οδηγίες για μετάταξη-απόσπαση από το ΥΠΑΙΘ
Προϋπολογισμός προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2021 Υπ. Παιδείας-888.893.000 € για 45.000 εκπαιδευτικούς
Πολυνομοσχέδιο Υπουργείου Παιδείας: Οι 3 πυλώνες-Πολλαπλό βιβλίο-Επιλογές στελεχών αμέσως μετά την ψήφιση
 Ανακοίνωση Υπουργείου Παιδείας για self test: Πανελλαδικές-Σχολεία-Η περίπτωση της Αχαΐας
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Βασίλης Βούγιας

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση