Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Δύο θέσεις Ακαδημαϊκών Υποτρόφων στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Δύο θέσεις Ακαδημαϊκών Υποτρόφων: Για τα γνωστικά αντικείμενα «Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα» και «Καινοτομία, Ποιότητα και Περιβάλλον».

Δύο θέσεις Ακαδημαϊκών Υποτρόφων

Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα

Το Πανεπιστήμιο Πατρών δημοσιοποιεί την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός (1) Ακαδημαϊκού Υποτρόφου για τον Τομέα Διοίκησης & Οργάνωσης του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, με μερική απασχόληση, για το πανεπιστημιακό έτος 2021-2022 στο γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα» και με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τρία (3) πανεπιστημιακά έτη.

Προϋποθέσεις
 • Δίπλωμα Μηχανικού, Μαθηματικού ή Οικονομολόγου.
 • Διδακτορικό δίπλωμα συναφές με το γνωστικό αντικείμενο.
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο.
 • Διδακτική εμπειρία συναφή με το γνωστικό αντικείμενο.

Συνεκτιμώνται: Η συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα και η επαγγελματική εμπειρία συναφή με το γνωστικό αντικείμενο.

Καινοτομία, Ποιότητα και Περιβάλλον

Το Πανεπιστήμιο Πατρών δημοσιοποιεί την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός (1) Ακαδημαϊκού Υποτρόφου για τον Τομέα Διοίκησης & Οργάνωσης του Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, με μερική απασχόληση, για το πανεπιστημιακό έτος 2021-2022 στο γνωστικό αντικείμενο «Καινοτομία, Ποιότητα και Περιβάλλον» και με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τρία (3) πανεπιστημιακά έτη.

Προϋποθέσεις
 • Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού ή άλλο ισότιμο δίπλωμα.
 • Διδακτορικό δίπλωμα συναφές με το γνωστικό αντικείμενο.
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο.
 • Διδακτική εμπειρία συναφή με το γνωστικό αντικείμενο.

Συνεκτιμώνται: Η συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα και η επαγγελματική εμπειρία συναφή με το γνωστικό αντικείμενο.

Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι των ανωτέρω θέσεων παρακαλούνται να υποβάλλουν ή να αποστείλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα αποδεικτικά έγραφα στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστημιούπολη, 26504 Ρίο, είτε αυτοπροσώπως είτε με αποστολή Courier ή συστημένου ΕΛ.ΤΑ., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της προκήρυξης στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα που θα συνοδεύουν την αίτηση:

 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Τίτλοι σπουδών.
 • Βεβαιώσεις για την τεκμηρίωση των επιθυμητών & απαιτούμενων προσόντων.

Η επιλογή θα γίνει βάσει των απαραίτητων και συνεκτιμώμενων προσόντων. Επισημαίνεται ότι στους υποβαλλόμενους φακέλους υποψηφιότητας για τη θέση θα πρέπει να αναγράφεται το γνωστικό αντικείμενο για το οποίο υποβάλλεται υποψηφιότητα. Ο δικαιούχος φορέας διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει τους υποψηφίους ή όσους έκρινε κατάλληλους σε συνέντευξη.

Περαιτέρω πληροφορίες

Για πληροφορίες παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τον αναπληρωτή καθηγητή Εμμανουήλ Αδαμίδη του Τομέα Διοίκησης & Οργάνωσης του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Παν/μίου Πατρών,

 • στο τηλέφωνο 2610 969-475,
 • email: adamides@mech.upatras.gr

Βρείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

Δείτε επίσης
Πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής: Κατανομή 1149 θέσεων για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο)
Προσλήψεις Ελληνικής Αστυνομίας: 30 Ψυχολόγων και 30 Ιατρών-Αιτήσεις από 24.11 έως 23.12.2021
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση