Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Δώρα εορτών και αδείας: Οδηγίες του Υπ. Παιδείας σχετικά με τις αγωγές

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας στις Π.Δ.Ε., Δ.Π.Ε., Δ.Δ.Ε., σχετικά με τις αγωγές για τα Δώρα εορτών και αδείας.

Εγγραφο με οδηγίες σχετικά με τις αγωγές που ασκούν εκπ/κοί και μέλη Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. κατά του Ελληνικού Δημοσίου διεκδικώντας «Επιδόματα Εορτών και Αδείας» των προηγούμενων ετών, εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας.

Το έγγραφο απεστάλη σε όλες τις Π.Δ.Ε., Δ.Π.Ε. και Δ.Δ.Ε. της  χώρας.

Αναφέρει δε πως  έχουν  περιέλθει  στις  Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας  πλήθος αγωγών που  αφορούν  σε  δικαστικές διεκδικήσεις των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδειών που καταργήθηκαν από 1-1-2013.

Μάλιστα το Υπουργείο αναμένει  το πλήθος των αγωγών να αυξηθεί κατά πολύ το προσεχές διάστημα.

Πολύπλοκες οι αγωγές των αναπληρωτών

Χαρακτηριστική είναι η επισήμανση πως οι αγωγές  για τα δώρα εορτών και αδείας που καταθέτουν αναπληρωτές/ριες εκπ/κοί και μέλη Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. είναι οι πιο πολύπλοκες περιπτώσεις.

Κι αυτό γιατί αφενός θα πρέπει να βεβαιωθεί η υπηρέτηση στη Δημόσια Εκπ/ση (το χρονικό διάστημα), αφετέρου να υπολογισθεί κατ’ αναλογίαν (της υπηρέτησης) το ποσό για καθεμία εκ των συμβάσεων και για καθένα εκ των αιτούμενων επιδομάτων.

Αρμόδια υπηρεσία για βεβαιώσεις

Κατά το ΥΠ.Π.Ε.Θ., Αρμόδια  Υπηρεσία  για  τη  βεβαίωση  των  χρονικών διαστημάτων υπηρέτησης και υπολογισμού των ποσών των επιδομάτων είναι η Δ/νση Εκπ/σης η οποία κατέβαλε τη μισθοδοσία στους/στις ενάγοντες/ουσες.

Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε. & Δ.Ε. πληρώνουν (μόνο) τους εκπ/κούς και τα μέλη ΕΕΠ/ΕΒΠ που απασχολούνταν στα ΚΕΔΔΥ, θα πρέπει για τις  υπηρετήσεις στα ΚΕΔΔΥ οι Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε. & Δ.Ε.να βεβαιώσουν χρονικά διαστήματα και ποσά, ενώ, για τους λοιπές περιπτώσεις οι Δ/νσειςΠ.Ε. & Δ.Ε..

Οδηγία ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Τέλος, η οδηγία του Υπουργείου είναι  να  αποστέλλονται απόψεις/βεβαιώσεις  επί  των αγωγών ακόμη και εάν έχει παρέλθει η δικάσιμος.

Κι αυτό γιατί είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι αγωγές παίρνουν αναβολή εκδίκασης στην περίπτωση κατά την οποία αυτές εισάγονται προς συζήτηση στο δικαστήριο για πρώτη φορά και δεν υπάρχουν απόψεις/στοιχεία από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Δείτε το έγγραφο με όλες τις οδηγίες

 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση