Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Δωρεάν μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Πράσινη Ηλεκτρική Ενέργεια από το Πανεπιστήμιο Πατρών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Δωρεάν μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Πράσινη Ηλεκτρική Ενέργεια: Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου 2021.

Δωρεάν μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Πράσινη Ηλεκτρική Ενέργεια

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Πράσινη Ηλεκτρική Ενέργεια: Ευφυείς Τεχνολογίες και Στρατηγικές Διαχείρισης» στην υπ’ αριθμ. 6-8/7/2021 συνεδρίασή της αποφάσισε την προκήρυξη 30 θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. συμμετέχουν:

  • Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών,
  • Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών.
Έναρξη μαθημάτων

Το Δ.Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Διατμηματικού Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Μ.Σ.) ελάχιστης διάρκειας τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων, με 90 ECTS. Η έναρξη των μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου 2021.

Το Δ.Π.Μ.Σ. λειτουργεί χωρίς δίδακτρα.

Που απευθύνεται

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών και πτυχιούχοι Τμημάτων Φυσικής της ημεδαπής ή ισότιμων και αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και αποφοίτων Τμημάτων ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας, Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρονικών, Υπολογιστών και Πληροφορικής.

Επίσης, δεκτοί γίνονται: α) απόφοιτοι Τμημάτων Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανικών Περιβάλλοντος και απόφοιτοι της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (ΣΕΜΦΕ) και Τμημάτων Μαθηματικών της ημεδαπής ή ισοτίμων και αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής, β) απόφοιτοι διαφόρων Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών Σχολών ή Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισοτίμων και αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής.

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των προαναφερθέντων Τμημάτων, που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιότητας, για τυπικούς λόγους (π.χ. μη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξετάσεων).

Χρονική διάρκεια

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι 3 (τρία) ακαδημαϊκά εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκπόνησης της ΜΔΕ. Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. ανέρχεται στα 6 (έξι) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Δικαιολογητικά υποψηφιότητας

Η διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακού φοιτητή προβλέπει την υποβολή από κάθε υποψήφιο των κάτωθι δικαιολογητικών μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου 2021, μέσω της δικτυακής πύλης που μπορείτε να βρείτε εδώ.

1. Αίτηση (η οποία βρίσκεται στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση).

2. Βιογραφικό σημείωμα.

3. Έκθεση ενδιαφερόντων σε σχέση με την επιστημονική περιοχή του Δ.Π.Μ.Σ.

4. Αποδεικτικά στοιχεία επαρκούς γνώσης ξένης γλώσσας.

5. Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές (οδηγίες για την κατάθεση των συστατικών επιστολών βρίσκονται στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση).

6. Τίτλους Σπουδών, αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας όλων των ετών φοίτησης, αντίγραφα πιθανόν ερευνητικών εργασιών.

7. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου.

8. Μία πρόσφατη φωτογραφία.

9. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρεί ο υποψήφιος ότι ενισχύει την υποψηφιότητά του.

Περαιτέρω πληροφορίες

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται:

1. στην ηλεκτρονική διεύθυνση που μπορείτε να βρείτε εδώ.

2. από τη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών τηλ.: 2610996422

3. από τον Δ/ντή του Προγράμματος, Α. Αλεξανδρίδη, τηλ.: 2610996404, e-mail: a.t.alexandridis@ece.upatras.gr

Βρείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη για περισσότερες πληροφορίες.

Δείτε επίσης
Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το δωρεάν μεταπτυχιακό στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ 
Δωρεάν μεταπτυχιακό στη Θεωρητική και Πρακτική Φιλοσοφία από το Πανεπιστήμιο Πατρών
Ανακάλυψη και Ανάπτυξη Φαρμάκων: Δωρεάν μεταπτυχιακό πρόγραμμα από το Πανεπιστήμιο Πατρών
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση