Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Δωρεάν μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Χειρουργικές Επιστήμες: Από το Πανεπιστήμιο Κρήτης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Δωρεάν μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Χειρουργικές Επιστήμες: Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών μέχρι τις 25 Ιουνίου 2021.

Δωρεάν μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Χειρουργικές Επιστήμες

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Χειρουργικές Επιστήμες» σε εφαρμογή του ν.4485/2017 (ΦΕΚ ‘Ιδρυσης και Κανονισμού Σπουδών 2593Β’/28.6.2019), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ):

Α) Στις «Χειρουργικές Επιστήμες» (MSc. In Surgical Sciences),

Β) Στις «Χειρουργικές Επιστήμες» (MSc. In Surgical Sciences), με κατεύθυνση «Χειρουργική»,

Γ) Στις «Χειρουργικές Επιστήμες» (MSc. In Surgical Sciences), με κατεύθυνση «Ορθοπεδική»,

μετά από σπουδές δύο (2) ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Που απευθύνεται

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, πτυχιούχοι Ιατρικών Σχολών και Ιατρικών Τμημάτων καθώς και Τμημάτων Οδοντιατρικής της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους 25 φοιτητές ανά έτος.

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές που δεν έχουν πάρει ακόμη το πτυχίο τους προσκομίζοντας βεβαίωση από τη γραμματεία της σχολής ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν την εγγραφή τους στο Πρόγραμμα (Σεπτέμβριος Οκτώβριος κάθε έτος).

Αίτηση

Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται MONO ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας (την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ) στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν (upload) τα δικαιολογητικά τους και να την υποβάλλουν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας (έως τις 25 Ιουνίου 2021).

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση συμμετοχής.

2. Αντίγραφο Πτυχίου και Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων.

3. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες.

4. Έκθεση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1 σελίδα) σχετική με τους λόγους εκπόνησης μεταπτυχιακών σπουδών.

5. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία για τις σπουδές, την διδακτική/επαγγελματική εμπειρία, την επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.

6. Δύο (2) συστατικές επιστολές.

7. Φωτογραφία.

Χρονοδιάγραμμα

14 Μαΐου – 25 Ιουνίου 2021: Διάρκεια υποβολής αιτήσεων

2 Ιουλίου 2021: Συνέντευξη (Για την ακριβή ώρα των συνεντεύξεων και το χώρο διεξαγωγής τους θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι από τη Γραμματεία ΠΜΣ μέσω e-mail).

Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2021: Εγγραφές με προσκόμιση συγκεκριμένων δικαιολογητικών και έναρξη μαθημάτων τον Οκτώβριο.

Περαιτέρω πληροφορίες

Για οποιαδήποτε πληροφορία, απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Προγράμματος.

  • email: postgradsecr@med.uoc.gr,
  • τηλ. 2810 394526/394868.

Βρείτε εδώ ολόκληρη την πρόσκληση.

Δείτε επίσης
Δωρεάν μεταπτυχιακό στη Θεωρητική και Πρακτική Φιλοσοφία από το Πανεπιστήμιο Πατρών
Δωρεάν μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και την Ειδική Αγωγή: Από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Δωρεάν μεταπτυχιακό στα Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά: Από το Πανεπιστήμιο Πατρών
Μεταπτυχιακό χωρίς δίδακτρα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων: Πρόσκληση του Πανεπιστημίου Πατρών
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση