Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Δωρεάν μεταπτυχιακό στα Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά: Από το Πανεπιστήμιο Πατρών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Δωρεάν μεταπτυχιακό στα Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά: Στο πρώτο στάδιο, υποβάλλεται αίτηση υποψηφιότητας από 15/05/2021 έως και 30/06/2021.

Δωρεάν μεταπτυχιακό στα Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 έως και είκοσι (20) νέες θέσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ), για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά».

Τι απαιτείται

Για την υποβολή υποψηφιότητας στο ανωτέρω Π.Μ.Σ. απαιτείται:

(i) τίτλος σπουδών (Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι ΑΕΙ Τμήματος Μαθηματικών ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής και αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών της αλλοδαπής. Υποψηφιότητα επίσης μπορούν να υποβάλουν και πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών ή Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών καθώς και Ανωτάτων Στρατιωτικών Τμημάτων).

(ii) επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Υποβολή υποψηφιότητας

Για να γίνει δεκτή η υποψηφιότητά τους, οι υποψήφιοι ΜΦ πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:

1. Για την πρώτη χρονική περίοδο της προκήρυξης, να υποβάλλουν από 15/05/2021 έως και 30/06/2021, μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του Πανεπιστημίου Πατρών (την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ):

  • αίτηση υποψηφιότητας συμπληρώνοντας όλα τα υποχρεωτικά πεδία.

Για τη δεύτερη χρονική περίοδο της προκήρυξης, να υποβάλλουν από 25/07/2021 έως και 10/09/2021, μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του Πανεπιστημίου Πατρών (την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ):

  • αίτηση υποψηφιότητας συμπληρώνοντας όλα τα υποχρεωτικά πεδία.

2. Για την πρώτη χρονική περίοδο της προκήρυξης, να αποστείλουν με συστημένη επιστολή (ΕΛΤΑ ή άλλη εταιρεία ταχυμεταφορών) το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 09/07/2021 (σφραγίδα ταχυδρομείου) φάκελο υποψηφιότητας στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Μαθηματικών, Γραμματεία, 26504 Ρίο, Πάτρα (Με την ένδειξη: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Π.Μ.Σ «Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά»).

Για τη δεύτερη χρονική περίοδο της προκήρυξης, να αποστείλουν με συστημένη επιστολή (ΕΛΤΑ ή άλλη εταιρεία ταχυμεταφορών) το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 17/09/2021 (σφραγίδα ταχυδρομείου) φάκελο υποψηφιότητας στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Μαθηματικών, Γραμματεία, 26504 Ρίο, Πάτρα (Με την ένδειξη: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Π.Μ.Σ «Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά»).

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά

1. Έντυπη αίτηση υποψηφιότητας (Βρείτε εδώ το ειδικό έντυπο).

2. Βιογραφικό σημείωμα (κατά προτίμηση στα πρότυπα του europass).

3. Περιγραφή σκοπού και κινήτρων για μεταπτυχιακές σπουδές (έως 300 λέξεις).

  • Ενδεικτικά, ο υποψήφιος μπορεί να αναφερθεί: στους λόγους για τους οποίους επέλεξε το ΠΜΣ, πως συνδέεται η ολοκλήρωση του ΠΜΣ με την επαγγελματική του εξέλιξη, επιπλέον λόγους οι οποίοι τον κινητοποίησαν για την επιλογή του συγκεκριμένου ΠΜΣ.

4. Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών από ΑΕΙ.

5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας βασικού τίτλου σπουδών στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι ακόμη πτυχιούχος/διπλωματούχος, στην αίτηση πρέπει να συμπληρωθεί ο αριθμητικός Μ.Ο. της βαθμολογίας των μαθημάτων τα οποία έχει ολοκληρώσει επιτυχώς μέχρι στιγμής, καθώς επίσης και το πλήθος των μαθημάτων που απομένουν για την ολοκλήρωση των σπουδών.

6. Παράρτημα διπλώματος, εάν έχει χορηγηθεί.

7. Αντίγραφο αποδεικτικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

Στην πλήρη πρόσκληση μπορείτε να βρείτε τα δικαιολογητικά με τα ειδικά προσόντα, τα οποία μπορείτε να καταθέσετε ώστε να λάβετε επιπλέον μοριοδότηση.

Συνέντευξη

Οι ημερομηνίες και το πρόγραμμα διεξαγωγής των συνεντεύξεων θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως από την ΕΑΥ στις ιστοσελίδες του Τμήματος Μαθηματικών και στους υποψηφίους τηλεφωνικά.

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. δεν προβλέπεται καταβολή διδάκτρων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών (τηλ. 2610-996747 κ. Παναγιωτοπούλου) και στις ιστοσελίδες του οικείου Τμήματος όπου και υπάρχουν αναρτημένοι ο κανονισμός λειτουργίας του προγράμματος και ο οδηγός μεταπτυχιακών σπουδών.

Βρείτε εδώ ολόκληρη την πρόσκληση.

Δείτε επίσης
Μεταπτυχιακό χωρίς δίδακτρα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων: Πρόσκληση του Πανεπιστημίου Πατρών
Δωρεάν μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και την Ειδική Αγωγή: Από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Δείτε ακόμη
Θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο πρόγραμμα «Επιστήμες της Εκπαίδευσης» του Πανεπιστημίου Πατρών
Πέντε θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών 
Δέκα θέσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση