Τρίτη, 21 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Δυσπρόσιτα-συμπλήρωση απόφασης: Κατάταξη σε κατηγορίες σχολικών μονάδων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Δυσπρόσιτα-συμπλήρωση απόφασης: «Κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

Δυσπρόσιτα-συμπλήρωση απόφασης

Με την Απόφαση Φ10/18926/Δ1 της Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κας Ζέττας Μακρή, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 1403/4-3-2024 συμπληρώνεται η υπό στοιχεία 133529/ΓΔ4/7-8- 2018 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β’ 3941).

Για την Απόφαση ελήφθη υπόψη μεταξύ άλλων και η η υπ’ αρ. 1η/2024 πράξη του ΚΥΣΠΕ, με την οποία εκφέρει τη γνώμη του για την κατάταξη των: 8ου Νηπιαγωγείου ΘΕΡΜΗΣ, 9ου Νηπιαγωγείου ΠΥΛΑΙΑΣ, 1/θ Νηπιαγωγείου ΖΗΡΙΑΣ, 1/θ Δημοτικού Σχολείου ΚΑΣ- ΤΡΙΟΥ, 1/θ Νηπιαγωγείου ΓΑΡΑΖΟΥ, 1/θ Νηπιαγωγείου ΨΕΡΙΜΟΥ, Νηπιαγωγείου ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙΟΥ, 1/θ Νηπιαγωγείου ΚΕΡΑΣΩΝΑ, 1/θ Δημοτικού Σχολείου ΚΕΡΑ- ΣΩΝΑ, 7ου Νηπιαγωγείου ΜΟΣΧΑΤΟΥ, σε αξιολογική κατηγορία

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ Β 1403/4-3-2024 

__________________________________

Αναλυτικά η Απόφαση

Αριθμ. Φ10/18926/Δ1                             

Συμπλήρωση της υπό στοιχεία 133529/ΓΔ4/7-8- 2018 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β’ 3941).

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

…………….

Συμπληρώνουμε την υπό στοιχεία 133529/ΓΔ4/ 07-08-2018 (Β’ 3941) υπουργική απόφαση και κατατάσσουμε σε αξιολογική κατηγορία τις κάτωθι σχολικές μονάδες, οι οποίες ιδρύθηκαν με την υπό στοιχεία Φ.10/93782/Δ1/28-08-2023 (Β’ 5223) κοινή υπουργική απόφαση, ως εξής:

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΩΔ. Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟ

ΡΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 9400040 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΣΩΝΑ Ε’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9170430 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΙΑ’
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

9191001 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ Α’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

9191003 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ Α’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ Δ’ ΑΘΗΝΑΣ 9054009 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ Α’

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ 9060545 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΗΡΙΑΣ Δ’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 9400210 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΣΩΝΑ Ε’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

9101003 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΨΕΡΙΜΟΥ ΙΓ’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΣΑΜΟΥ 9431001 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙΟΥ ΙΓ’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 9410201 1/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΡΑΖΟΥ Ζ’

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2023-2024.

Δείτε σχετικά

Συμπλήρωση απόφασης καθορισμού δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης 

Απόφαση υπ. αριθμ. 133529/ΓΔ4 – ΦΕΚ 3941/11-9-2018

Η τροποποίηση της Απόφασης 133529/ΓΔ4 – ΦΕΚ 3941/11-9-2018 – Απόφαση 190318/ΓΔ4 – ΦΕΚ 5065/13-11-2018

Τι ισχύει για τα δυσπρόσιτα σχολεία και τη διπλή μοριοδότηση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας αναπληρωτών 

Δυσπρόσιτα: Κατάταξη σχολείων σε κατηγορίες-Επιπλέον μοριοδότηση εκπαιδευτικών 

Δείτε επίσης

Παιδική κακοποίηση-ενδοοικογενειακή βία: Το πλέγμα διατάξεων στον νέο Ποινικό Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση