Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εξεταστέα-Διδακτέα ύλη Λατινικών Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-2022

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εξεταστέα-Διδακτέα ύλη Λατινικών Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-2022-Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Εξεταστέα-Διδακτέα ύλη Λατινικών

Το ΥΠΑΙΘ κοινοποίησε στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στα Γενικά Λύκεια της χώρας την Εξεταστέα-Διδακτέα Ύλης Λατινικών Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-2022.

Αναλυτικά το υπ. αριθμ. πρωτ. 75296/Δ2/24-06-2021 έγγραφο
ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση Εξεταστέας-Διδακτέας Ύλης Λατινικών Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 29/03-06-2021) και το με αρ. πρωτ. 98/ΕΟΕ/11-06-2021 έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων σας γνωρίζουμε την εξεταστέα-διδακτέα ύλη του μαθήματος των Λατινικών της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών για το σχολικό έτος 2021-2022 η οποία έχει ως εξής:

Εισαγωγή Λατινική Γλώσσα και Λογοτεχνία: Η λατινική γλώσσα, Η γένεση της ρωμαϊκής λογοτεχνίας, Εποχές της ρωμαϊκής λογοτεχνίας, Γενικά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής λογοτεχνίας (σχολικό βιβλίο Μ. Πασχάλης, Γ. Σαββαντίδης, Λατινικά τ. Α΄).

Η εξέλιξη της ρωμαϊκής λογοτεχνίας: Κλασική εποχή: α. Οι χρόνοι του Κικέρωνα, β. Αυγούστειοι χρόνοι. γ. Μετακλασική εποχή. δ. Ύστερη αρχαιότητα (σχολικό βιβλίο Μ. Πασχάλης, Γ. Σαββαντίδης, Λατινικά τ. Α΄).

Κείμενα Για τη διδασκαλία του μαθήματος των Λατινικών στη Γ΄ τάξη του Ημερήσιου και τουΕσπερινού Γενικού Λυκείου, ορίζονται ως ύλη:

·       το σχολικό βιβλίο Μ. Πασχάλης, Γ. Σαββαντίδης, Λατινικά τ. Α΄: Μαθήματα XVI-XX

·       το σχολικό βιβλίο: Μ. Πασχάλης, Γ. Σαββαντίδης, Λατινικά τ. Β΄: Μαθήματα XXI-L,

και αξιοποιείται:

·       το βιβλίo αναφοράς: Α. Τζάρτζανος, Λατινική Γραμματική.

Γραμματικά − Συντακτικά φαινόμενα
Η οριστική του παθητικού ενεστώτα της γ΄ συζυγίας

Το απαρέμφατο του παθητικού ενεστώτα της γ΄ συζυγίας Τα αποθετικά ρήματα της γ΄ συζυγίας

Η οριστική του παθητικού μέλλοντα της γ΄ και δ΄ συζυγίας

Το ρήμα fio

 

Η οριστική του παθητικού παρατατικού και των αποθετικών ρημάτων Η μετοχή του παθητικού παρακειμένου

Τα σύνθετα του do

Το εξωτερικό και το εσωτερικό αναγκαστικό αίτιο

Το απαρέμφατο του ενεργητικού παρακειμένου

Η αόριστη αντωνυμία quidam, quaedam, quiddam (ουσιαστική) και quoddam (επιθετική) Το ειδικό απαρέμφατο

Το ουσιαστικό bos

Οι συντελεσμένοι χρόνοι της παθητικής φωνής Το απαρέμφατο του παθητικού παρακειμένου Ο υπερθετικός των επιθέτων

Η γενική και η αφαιρετική της ιδιότητας Η απόλυτη αφαιρετική

Τα ρήματα cado και caedo και τα σύνθετά τους

Η μετοχή του ενεστώτα

Η μετοχή του ενεστώτα των αποθετικών ρημάτων Η μετοχή του μέλλοντα

Η μετοχή του μέλλοντα των αποθετικών ρημάτων Η χρήση της μετοχής

Η ενεργητική περιφραστική συζυγία Το απαρέμφατο του μέλλοντα

Η έκφραση est mihi nomen

Ο σύνδεσμος dum + οριστ. του ενεστώτα

Η απόλυτη αφαιρετική
Η υποτακτική του ενεργητικού ενεστώτα Η υποτακτική του παθητικού ενεστώτα Η χρήση της υποτακτικής
Η υποτακτική του ενεργητικού και παθητικού παρατατικού Η χρήση της υποτακτικής

Η ακολουθία των χρόνων

Η υποτακτική του ενεργητικού παρακειμένου Η υποτακτική του παθητικού παρακειμένου

Η υποτακτική του ενεργητικού υπερσυντελίκου Η υποτακτική του παθητικού υπερσυντελίκου Η ακολουθία των χρόνων

Ο ιστορικός και ο χρονικός cum

Προτάσεις ουσιαστικές με το quod

Η προστακτική του ενεργητικού ενεστώτα Η προστακτική του ενεργητικού μέλλοντα

Η προστακτική του παθητικού ενεστώτα και μέλλοντα Η απαγόρευση

Παρατηρήσεις για τη χρήση της προστακτικής

Ο προσδιορισμός του χρόνου

 

Τα παραθετικά των επιθέτων

Ο υπερθετικός των επιθέτων σε -er και-lis Περιφραστικός σχηματισμός των παραθετικών Ο σχηματισμός των επιρρημάτων

Τα παραθετικά των επιρρημάτων Ο β΄ όρος της σύγκρισης

«Ανώμαλα» παραθετικά

Οι εκφράσεις maior natu και minor natu

Παρατηρήσεις για τη χρήση του συγκριτικού (απόλυτη σύγκριση). Η απουσία της οριστικής στον πλάγιο λόγο

Ο προσδιορισμός του τόπου Ο προσδιορισμός του χρόνου Το ρήμα eo, ii(ivi), itum,ire
Οι χρήσεις της γενικής
Οι χρήσεις της δοτικής
Οι χρήσεις της αφαιρετικής
Το γερούνδιο
Το γερουνδιακό

Η παθητική περιφραστική συζυγία Το ποιητικό αίτιο του γερουνδιακού

Το σουπίνο

Ο προσδιορισμός του σκοπού

Οι αιτιολογικές προτάσεις
Οι τελικές προτάσεις

Ο προσδιορισμός του σκοπού

Οι επιρρηματικές συμπερασματικές προτάσεις
Οι χρονικές προτάσεις Χρήσεις του συνδέσμου cum
Οι υποθετικοί λόγοι
Οι εναντιωματικές προτάσεις Οι παραχωρητικές προτάσεις
Οι παραβολικές προτάσεις

Οι υποθετικές παραβολικές προτάσεις

Οι αναφορικές προτάσεις
Οι ευθείες ερωτήσεις
Οι πλάγιες ερωτήσεις
Οι βουλητικές προτάσεις
Οι ουσιαστικές συμπερασματικές προτάσεις

 

Οι ενδοιαστικές προτάσεις και οι ουσιαστικές προτάσεις που εισάγονται με το quominus, το ne και το

quin.

Ακολουθία των χρόνων

Ανακεφαλαίωση των χρήσεων του συνδέσμου ut

Ο πλάγιος λόγος
Η γερουνδιακή έλξη και ο προσδιορισμός του σκοπού
Τα αντωνυμικά επίθετα.

 

Για τα ανωτέρω θα εκδοθεί Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου106 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

 Δείτε σε μορφή pdf το έγγραφο Γνωστοποίηση Εξεταστέας-Διδακτέας Ύλης Λατινικών Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου

Δείτε επίσης

ΟΛΜΕ για συνάντηση με Υπουργείο Παιδείας: Κοινωνικές Επιστήμες/Καλλιτεχνική Παιδεία-Μόνιμοι διορισμοί-Νέο νομοσχέδιο
ΠΕΕΚΕ: Κατεπείγουσες δράσεις εν όψει πλήρους απουσίας των μαθημάτων Κοινωνικών Επιστημών από το Λύκειο
Ψήφισμα-Κοινωνικές Επιστήμες: Για την επαναφορά τους στο Λύκειο
Αξιολόγηση εκπαιδευτικών-Επιλογή στελεχών: Τα 9 σημεία του νομοσχεδίου-Πρώτη αξιολόγηση Ιούνιος του 2023
Δήλωση Φίλη για το νέο νομοσχέδιο “Για την αναβάθμιση του σχολείου και την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών”
Διορισμένοι στην Ειδική Αγωγή-Δικαίωμα αίτησης στη Γενική για διορισμό –Τι ισχύει
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

1 Σχόλιο

  1. Αναστάσιος Καρύδης σε

    Πάρα πολλές οι ασάφειες στην ύλη των Λατινικών.Ας βγουν να δώσουν διευκρινίσεις.Τι προχειροδουλειά είναι αυτή;;;

Γράψτε μία απάντηση