Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εξεταστικά κέντρα Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Α’ περιόδου 2022 και κατανομή των υποψηφίων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εξεταστικά κέντρα Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Α’ περιόδου 2022 και κατανομή των υποψηφίων σε αυτά ανά εξεταζόμενη  γλώσσα και επίπεδο.

Ανακοίνωση εξεταστικών κέντρων του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας Α’ περιόδου 2022

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ο πίνακας με τα Εξεταστικά Κέντρα του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου 2022A και η κατανομή των υποψηφίων σε αυτά ανά εξεταζόμενη  γλώσσα και επίπεδο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται:

•Από την ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.minedu.gov.gr) στο σύνδεσμο για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας.

•Από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

•Από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επισημαίνεται από το ΥΠΑΙΘ ότι

οι υποψήφιοι εξετάζονται στο Εξεταστικό Κέντρο που θα λειτουργήσει στην Περιοχή Εξέτασης που επέλεξαν στην αίτηση συμμετοχής τους στις Eξετάσεις για την απόκτηση του ΚΠΓ. Εφόσον σε κάποια Περιοχή Εξέτασης θα λειτουργήσουν περισσότερα από ένα Εξεταστικά Κέντρα, τότε οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέξουν την κατανομή σε αυτά της εξεταζόμενης γλώσσας και του εξεταζόμενου επιπέδου.

Ειδικότερα,

σε αυτήν την εξεταστική περίοδο 2022A  θα λειτουργήσει ένα Εξεταστικό Κέντρο σε κάθε Περιοχή Εξέτασης, εκτός από τις περιοχές Α’ Αθήνας, Β’ Αθήνας, Γ’ Αθήνας, Δ’ Αθήνας, Πειραιά, Αχαΐας, Λάρισας, Ιωαννίνων, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσσαλονίκης, και Ηρακλείου, όπου  θα λειτουργήσουν περισσότερα από ένα  Εξεταστικά Κέντρα, ως ακολούθως:

Α’ Αθήνας:         1) 1ο ΕΠΑΛ Αθήνας

                             Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο

                           2) 18ο ΓΕΛ Αθηνών

                             Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά

                             Εξεταζόμενο επίπεδο: Β

                           3) 8ο ΓΕΛ Αθήνας

                             Εξεταζόμενη γλώσσα: Αγγλικά

                             Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β,  Γ

                             Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά

                             Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Γ

                             4) 1ο ΓΕΛ Καισαριανής

                             Εξεταζόμενη γλώσσα: Ιταλικά

                             Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

                             5) 26ο ΓΕΛ Αθήνας

                             Εξεταζόμενη γλώσσα:  Γαλλικά, Γερμανικά

                             Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

Β’ Αθήνας:           1) 3ο ΓΕΛ Αμαρουσίου

                             Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά

                             Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

                           2) 2ο  ΓΕΛ Νέας Ιωνίας

                             Εξεταζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά,

                             Εξεταζόμενα επίπεδα:  Α,  Β, Γ

                            3) 3ο  ΓΕΛ Αγίας Παρασκευής

                             Εξεταζόμενες γλώσσες: Γερμανικά, Ιταλικά

                             Εξεταζόμενα επίπεδα:  Α, Β, Γ

 

Γ’ Αθήνας:            1) 1ο ΓΕΛ Αιγάλεω

                             Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά

                             Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β

                             2) 1ο ΓΕΛ Πετρούπολης

                             Εξεταζόμενες γλώσσες: Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά

                             Εξεταζόμενα επίπεδα:  Α, Β

                             Εξεταζόμενη γλώσσα: Αγγλικά

                             Εξεταζόμενα επίπεδα: Β

 

Δ’ Αθήνας:            1) 1ο ΓΕΛ Αργυρούπολης

                             Εξεταζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Ισπανικά

                             Εξεταζόμενα επίπεδα:  Α, Β, Γ

                             2) 4ο ΓΕΛ Καλλιθέας

                              Εξεταζόμενες γλώσσες: Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά

                              Εξεταζόμενα επίπεδα:  Α, Β, Γ

 

Πειραιά:                1) Ζάννειο Πρότυπο ΓΕΛ Πειραιά

                              Εξεταζόμενες γλώσσες: Γερμανικά, Ισπανικά

                              Εξεταζόμενα επίπεδα:  Α, Β, Γ

                           2) Ράλλειο Γυμνάσιο Θηλέων Πειραιά

                              Εξεταζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Ιταλικά, Γαλλικά

                              Εξεταζόμενα επίπεδα:  Α,Β, Γ

 

Αχαΐας:                1) 3ο ΓΕΛ Πάτρας

                              Εξεταζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά,

                              Εξεταζόμενα επίπεδα:  Α, Β, Γ

                              Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά

                              Εξεταζόμενα επίπεδα:  Α, Β

                           2) 13ο Γυμνάσιο Πάτρας

                              Εξεταζόμενη γλώσσα: Γαλλικά

                              Εξεταζόμενα επίπεδα:  Α, Β, Γ

                              Εξεταζόμενη γλώσσα: Ιταλικά

                              Εξεταζόμενα επίπεδα:  Α, Β

 

Ιωαννίνων:             1) 5ο ΓΕΛ Ιωαννίνων

                              Εξεταζόμενη γλώσσα: Αγγλικά

                              Εξεταζόμενα επίπεδα:  Α, Β, Γ

                              Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά

                              Εξεταζόμενα επίπεδα:  Α, Β

                              2) 2ο ΓΕΛ Ιωαννίνων

                              Εξεταζόμενες γλώσσες: Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά

                              Εξεταζόμενα επίπεδα:  Α, Β, Γ

 

Λάρισας:              1) Μουσικό Σχολείο Λάρισας

                              Εξεταζόμενη γλώσσα:  Αγγλικά

                              Εξεταζόμενα επίπεδα:  Α, Γ

                              Εξεταζόμενη γλώσσα:  Ιταλικά

                              Εξεταζόμενα επίπεδα:  Α, Β, Γ

                              Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά

                              Εξεταζόμενα επίπεδα:  Α, Β

                              2) 5ο ΓΕΛ Λάρισας

                              Εξεταζόμενες γλώσσες: Γαλλικά, Γερμανικά

                              Εξεταζόμενα επίπεδα:  Α, Β, Γ

 

Ανατ. Θεσσαλονίκης:     1) 1ο ΕΠΑΛ Καλαμαριάς

                                        Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο

                                       2) 12ο  ΓΕΛ Θεσσαλονίκης

                                        Εξεταζόμενη γλώσσα: Γερμανικά

                                        Εξεταζόμενο επίπεδο: Α, Β

                                      3) 15ο  ΓΕΛ Θεσσαλονίκης

                                        Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά

                                        Εξεταζόμενο επίπεδο: Β

                                      4) 27ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης

                                        Εξεταζόμενη γλώσσα: Γαλλικά

                                        Εξεταζόμενο επίπεδο: Α, Β, Γ

                                      5) 4ο ΓΕΛ Καλαμαριάς

                                        Εξεταζόμενη γλώσσα: Αγγλικά,

                                        Εξεταζόμενο επίπεδο: Α, Β, Γ

                                        Εξεταζόμενη γλώσσα: Γερμανικά,

                                        Εξεταζόμενο επίπεδο: Γ

                                        Εξεταζόμενη γλώσσα: Ιταλικά

                                        Εξεταζόμενο επίπεδο: Α, Γ

                                       6) 11ο  ΓΕΛ Θεσσαλονίκης

                                        Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά

                                        Εξεταζόμενο επίπεδο: Α, Γ

                                        Εξεταζόμενη γλώσσα: Ιταλικά

                                        Εξεταζόμενο επίπεδο: Β

 

Δυτ. Θεσσαλονίκης:       1) 1o ΓΕΛ Σταυρούπολης

                                         Εξεταζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Ιταλικά

                                         Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

                                       2) 3ο ΓΕΛ Σταυρούπολης

                                          Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά,

                                           Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

                                       3) Διαπολιτισμικό Λύκειο Ευόσμου

                                            Εξεταζόμενες γλώσσες:  Γερμανικά

                                            Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

                                       4) 1o ΓΕΛ Ευόσμου

                                             Εξεταζόμενες γλώσσες: Γαλλικά

                                             Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

 

 Ηρακλείου:                     1) 7ο ΓΕΛ Ηρακλείου

                                              Εξεταζόμενη γλώσσα: Γερμανικά

                                               Εξεταζόμενο επίπεδο:  Β

                                         2) 11ο ΓΕΛ Ηρακλείου

                                                Εξεταζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Ισπανικά

                                                Εξεταζόμενο επίπεδο:  Α, Β, Γ

                                          3) 5ο ΓΕΛ Ηρακλείου

                                                 Εξεταζόμενη γλώσσα: Γαλλικά

                                                 Εξεταζόμενο επίπεδο:  Α, Β, Γ

                                          4) 8ο ΓΕΛ Ηρακλείου

                                                   Εξεταζόμενη γλώσσα: Ιταλικά

                                                    Εξεταζόμενο επίπεδο:  Α, Β, Γ

                                                    Εξεταζόμενη γλώσσα: Γερμανικά

                                                    Εξεταζόμενα επίπεδα:  Α, Γ

Επισυνάπτεται ο Πίνακας με τα Εξεταστικά Κέντρα του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, εξεταστικής περιόδου 2022A.

Δείτε επίσης

Χωροταξική κατανομή μαθητών σε Ημερήσια Γενικά Λύκεια μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής 

Προγραμματισμός εξετάσεων ΕΠΑΛ-ΠΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2021-22 

Απολυτήριοι τίτλοι Δευτεροβάθμιας αλλοδαπών μαθητών/τριών 

Αιτήσεις απόσπασης στο ΙΕΠ εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό 

Εγκύκλιος: Μακροχρόνιες άδειες εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ 

Πριν φύγετε

Οι Αποφάσεις συνάφειας Μεταπτυχιακών με την Ειδική Αγωγή και τη Σχολική Ψυχολογία σε ένα αρχείο

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση