Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΕΑΠ-μεταπτυχιακά: 14.095 οι προσφερόμενες θέσεις φοίτησης σε 61 Προγράμματα | ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΕΑΠ-μεταπτυχιακά: 14.095 οι προσφερόμενες θέσεις φοίτησης σε 61 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών – Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

ΕΑΠ-μεταπτυχιακά

Στον καθορισμό του αριθμού των 14.095 προσφερόμενων θέσεων φοίτησης σε εξήντα ένα (61) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, προέβη η Διοικούσα Επιτροπή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) με την υπ. αριθμ. 583/2.10.ακ Απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 1412/9-3-2-2023.

Αναλυτικά

Καθορίζεται ο αριθμός των προσφερόμενων θέσεων φοίτησης στις 14.095 σε εξήντα ένα (61) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) για το ακαδημαϊκό έτος 2023- 2024, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Θέσεις ακ. έτους
1 Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα 90
2 Σχεδιασμός Φωτισμού 90
3 Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος 30
4 Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός 260
5 Διαχείριση Αποβλήτων 300
6 Διαχείριση και Τεχνολογίας Ποιότητας 150
7 Διαχείριση Τεχνικών Έργων 420
8 Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας 100
9 Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών 100
10 Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά 100
11 Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα 250
12 Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού 45
13 Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική 100
14 Σεισμική Μηχανική

και Αντισεισμικές Κατασκευές

100
15 Data Science and Machine Learning 200
16 Εκπαίδευση Ενηλίκων 300
17 Επιστήμες της Αγωγής 650
18 Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και Χριστιανικός Πλουραλισμός 180
19 Master in Business Administration 400
20 Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech) 250
21 Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων 250
22 Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων 250
23 Διοίκηση Μονάδων Υγείας 430
24 Protection of Cultural Heritage and Monuments of Nature from the Effects of Climate Change (ΔΠΜΣ) 90
  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Θέσ χειμ εξ Θέσ εαρ εξ
1 Interaction Generative Design 60 60
2 Language Education for Refugees and Migrants 180 180
 

3

Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία  

 

150

4 Βιο

πληροφορική

και Νευρο

πληροφορική (ΔΠΜΣ)

60 60
5 Δημιουργική Γραφή 160 160
6 Δημόσια Ιστορία 100 100
7 Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων (ΔΠΜΣ) 200 200
8 Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας 200 200
9 Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας 200 200
10 Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας 100 100
11 Διοίκηση Αθλητισμού 60 60
12 Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 125 125
 

13

Εγκληματολογικές και ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος  

110

 

110

 

14

Εκπαίδευση και τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης – επιστήμες της αγωγής  

250

 

250

15 Επικοινωνία της Επιστήμης 50 50
 

16

Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού λόγου (ΔΠΜΣ)  

250

 

250

17 Ευρωπαϊκό Δίκαιο (ΔΠΜΣ) 90 90
18 Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας (ΔΠΜΣ) 60 60
19 Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία 130 130
20 Καλλιέργειες υπό Κάλυψη- Υδροπονία (ΔΠΜΣ) 60
21 Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία 150 150
22 Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές 150
23 Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία 150 150
24 Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς 200 170
25 Τέχνη – Πολιτιστική Κληρονομιά – Αναπτυξιακές Πολιτικές 150 150
26 Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση 60 60
 

27

Σύγχρονος ιταλικός πολιτισμός και ειδικά ζητήματα ορολογίας και ερμηνείας  

100

 

100

 

28

Διοίκηση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητα (MSc in Innovation Management and Entrepreneurship)  

100

 

100

29 Φιλοσοφία και Τέχνες 120 120
30 Παραστατικές Τέχνες 60 60
31 Επιδημιολογία 100 100
 

32

Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες: μέθοδοι, εργαλεία, πρακτικές  

80

 

80

33 Δημόσια Διοίκηση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 300 300
34 Σπουδές Φύλου: Μεθοδολογίες, θεωρίες, πολιτικές 100 100
35 Σχεδιασμός Οπτικών Εφέ και Κινούμενης Εικόνας 60 60
36 Βιώσιμος Σχεδιασμός Εσωτερικού Περιβάλλοντος Κτιρίων 100 100
37 Λαϊκός πολιτισμός και Νεότερη Πολιτιστική Κληρονομιά 100 100

Δείτε επίσης

Παροχή διδακτικού έργου σε Προγράμματα Α και Β Κύκλου Σπουδών στα ΑΕΙ-Επιστολή διδασκόντων στο ΥΠΑΙΘ 

Ψηφισθέν νομοσχέδιο για σχολική βία και εκφοβισμό στα σχολεία και άλλες διατάξεις: Αποτελείται από 54 άρθρα

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση