Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΕΔΥ-Νομοθεσία: Ολα όσα αφορούν στη λειτουργία και στελέχωσή τους-Κανον. Λειτουργίας-Διευκρινίσεις

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΕΔΥ-Νομοθεσία: Ολα όσα αφορούν στη λειτουργία και στελέχωσή τους-Νομοθετικό πλαίσιο-Κανονισμός Λειτουργίας-Διευκρινιστικές Εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας.

ΕΔΥ-Νομοθεσία

Προς διευκόλυνση των μελών ΕΕΠ, Κοινωνικών Λειτουργών-ΠΕ30 και Ψυχολόγων-ΠΕ23, αλλά και των εκπαιδευτικών, οι οποίοι στελεχώνουν τα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) και τις Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ) σχολικών μονάδων της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, το especial.gr παραθέτει τον παρακάτω Οδηγό.

Περιεχόμενα Οδηγού

Α. Νόμος 4823/2021 – Αρθρα 16 και 17

B. Κανονισμός Λειτουργίας ΕΔΥ-ΣΔΕΥ

Γ. Διευκρινίσεις για ΕΔΥ – Εφημερίες και συμμετοχή στις συνεδριάσεις

Δ. Ποιοι εκπαιδευτικοί προηγούνται στη στελέχωση των ΕΔΥ | Διευκρινίσεις

Ε. Διευκρινίσεις για την παρουσία των μελών ΕΕΠ μετά τη λήξη των μαθημάτων, από τη Διεύθυνση ΕΑΕ

ΣΤ. Σχετικά με το ωράριο ΕΔΥ για τον Κοινωνικό Λειτουργό ΠΕ30 και Ψυχολόγο ΠΕ23 – Παράθεση νομοθεσίας και επισημάνσεις

Ζ. Διευκρινίσεις για τη λήξη υπηρεσίας μελών ΕΕΠ σε ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ

Η. Οδηγός ΕΔΥ: Συντονισμός-Οργανωτικά-Προτεραιότητες-Διεπιστημονική Συνεργασία-Σχέδια

_________________________________________

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
Α. Νόμος 4823/2021 – Αρθρα 16 και 17

Στον νόμο 4823/2021 βρίσκουμε τις ακόλουθες διατάξεις των άρθρων 16 και 17 σχετικές με τις ΕΔΥ και τα ΣΔΕΥ:

Αρθρο 16

 • Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ) των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ)
 • Σκοπός της ΕΔΥ των ΣΜΕΑΕ

Άρθρο 17

 • Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) και Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ) σχολικών μονάδων της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης
 • Σκοπός των ΣΔΕΥ
 • Συγκρότηση ΣΔΕΥ – Συγκρότηση ΕΔΥ
 • Σύσταση θέσεων ΠΕ30 και ΠΕ23 στις ΕΔΥ
 • Συνεργασία ΕΔΥ με ΚΕΔΑΣΥ
 • Υποχρεωτικές συνεργασίες ΕΔΥ
 • Ωρες συνεδριάσεων ΕΔΥ

Δείτε αναλυτικά τα άρθρα 16 και 17 του νόμου 4823/2021 ΕΔΩ

_________________________________________

B. Κανονισμός Λειτουργίας ΕΔΥ-ΣΔΕΥ

Με την υπ. αριθμ. 134960 /Δ3ΦΕΚ B 5009 – 27.10.2021– Κοινή Απόφαση έχουμε τον Ενιαίο κανονισμό λειτουργίας των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) και των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) των σχολικών μονάδων της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων των μελών αυτών.

Τα περιεχόμενα του Κανονισμού Λειτουργίας

 1. Αρμοδιότητες Ε.Δ.Υ.
 2. Καθήκοντα και αρμοδιότητες Συντονιστή του Σ.Δ.Ε.Υ.
 3. Καθήκοντα και αρμοδιότητες Προέδρου της Ε.Δ.Υ
 4. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε) της Ε.Δ.Υ
 5. Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Κοινωνικού Λειτουργού της Ε.Δ.Υ.
 6. Καθήκοντα και αρμοδιότητες Ψυχολόγου της Ε.Δ.Υ.
 7. Καθήκοντα και αρμοδιότητες Γραμματέα της Ε.Δ.Υ.
 8. Αρχείο Ατομικών φακέλων και πράξεων της Ε.Δ.Υ
 9. Κατάρτιση του Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης και Διεπιστημονικής Υποστήριξης.
 10. Πρωτόκολλο Συνεργασίας και Επικοινωνίας με τους γονείς ή κηδεμόνες.

Δείτε σε μορφή pdf ολόκληρο τον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΔΥ

_________________________________________

Γ. Διευκρινίσεις για ΕΔΥ – Εφημερίες και συμμετοχή στις συνεδριάσεις

Με το υπ. αρ. πρωτ.121046/ΓΔ4/Ο4-10-2022 του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών ΠΕ & ΔΕ του ΥΠΑΙΘ κου Κωνσταντίνου Τσαχαλά, το οποίο εστάλη στις ΠΔΕ, ΔΙΠΕ, ΔΙΔΕ, ΚΕΔΑΣΥ και σχολικές μονάδες της χώρας, παρέχονται διευκρινίσεις επί του Κανονισμού λειτουργίας των των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ) των σχολικών μονάδων της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, αναφορικά με τις συνεδριάσεις της ΕΔΥ και τις εφημερίες.

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ

_________________________________________

Δ. Ποιοι εκπαιδευτικοί προηγούνται στη στελέχωση των ΕΔΥ | Διευκρινίσεις

Με διευκρινιστικό της σημείωμα η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) Πελοποννήσου προς Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΙΠΕ) και Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΙΔΕ) με θέμα “Ελεγχος στοιχείων εκπαιδευτικών στις προτάσεις για συγκρότηση Επιτροπής Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ)”, επισημαίνει πως έχοντας υπόψη το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων υπ. αριθμ. πρωτ.121046/ΓΔ4/4-10-2022, η ΕΔΥ συγκροτείται στη θέση του μέλους 3β  με εκπαιδευτικό ΕΑΕ του Τμήματος Ενταξης και αν δεν υπάρχει, με εκπαιδευτικό έχοντα εξειδίκευση στην ΕΑΕ και αν επίσης δεν υπάρχει, με υπηρετούντα στη σχολική μονάδα εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης.

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ

_________________________________________

Ε. Διευκρινίσεις για την παρουσία των μελών ΕΕΠ μετά τη λήξη των μαθημάτων, από τη Διεύθυνση ΕΑΕ

Διευκρινίσεις αναφορικά με τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ) των σχολικών μονάδων της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και την παρουσία τους μετά τη λήξη των μαθημάτων των σχολικών μονάδων Δ/θμιας Εκπ/σης και Α/θμιας Εκπ/σης, απέστειλε η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στα  Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) της χώρας δια των ΠΔΕ.

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ

_________________________________________
ΣΤ. Σχετικά με το ωράριο ΕΔΥ για τον Κοινωνικό Λειτουργό ΠΕ30 και Ψυχολόγο ΠΕ23 – Παράθεση νομοθεσίας και επισημάνσεις

Σχετικά με το ωράριο των μελών ΕΕΠ Κοινωνικών Λειτουργών ΠΕ30 και Ψυχολόγων ΠΕ23, τα οποία αποτελούν μέλη των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ), παρατίθεται ακολούθως το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, από το οποίο συμπεραίνεται πως τα μέλη των ΕΔΥ, Κοινωνικοί Λειτουργοί ΠΕ30 και Ψυχολόγοι ΠΕ23, ΔΕΝ ακολουθούν το ωράριο των μελών ΕΕΠ τα οποία εργάζονται στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ), αλλά ακολουθούν το ωράριο μελών ΕΕΠ* στις σχολικές  μονάδες.

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ

_________________________________________

Ζ. Διευκρινίσεις για τη λήξη υπηρεσίας μελών ΕΕΠ σε ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ

Διευκρινίσεις για τη λήξη υπηρεσίας μελών ΕΕΠ σε ΕΔΥ-ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ, απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) της χώρας και στα ΚΕΔΑΣΥ με το υπ. αριθμ. πρωτ. 57980/Ε4/26-5-2023 έγγραφο.

Δείτε και σε μορφή pdf το έγγραφο εδώ

_________________________________________
Η. Υλικό ΕΔΥ: Συντονισμός-Οργανωτικά-Προτεραιότητες-Διεπιστημονική Συνεργασία-Σχέδια

Αναφορικά με τον συντονισμό των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ) από τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ), το 2ο ΚΕΔΑΣΥ Γ Αθήνας-2kesy-g.att.sch.gr δια του τότε Προϊσταμένου του κου Ιωάννη Μπουσδούνη, νυν Διευθυντή ΕΑΕ του ΥΠΑΙΘΑ, κοινοποίησε στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς του όπου λειτουργούν ΕΔΥ, υλικό, το οποίο μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στη βέλτιστη προώθηση της συνεργασίας των αρμοδίων, με σκοπό την ανταπόκριση στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών.

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ

Δείτε επίσης

Αδειες μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ και ποιος τις χορηγεί 

Αδειες εκπαιδευτικών ΑμεΑ-Ωράριο: Ολο το νομοθετικό πλαίσιο 

Πριν φύγετε

Μισθοδοσία μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ: Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις 

Οδηγός εκπαιδευτικού 2023-24: Ολα όσα αφορούν στους μόνιμους, νεοδιόριστους και αναπληρωτές 

Οδηγός ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023-24: Ιστορική διαδρομή-προσλήψεις-διορισμοί-καθηκοντολόγια-νομοθεσία

Οδηγός νέου αναπληρωτή: Γενικές οδηγίες-Πριν και μετά την πρόσληψη-Προς την απόλυση 

Νεοδιόριστοι 2023-24: Ολα όσα πρέπει να γνωρίζουν όσοι διορίζονται-Της Γ. Μπουλμέτη και του Β. Βούγια 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση