Κυριακή, 26 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΕΕΤΑΑ-Αιτήσεις για Επιστημονικούς Συνεργάτες: Ανθρωπιστικές, Κοινωνικές, Οικονομικές και Επιστήμες Υγείας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΕΕΤΑΑ-Αιτήσεις για Επιστημονικούς Συνεργάτες: Ανθρωπιστικές, Κοινωνικές, Οικονομικές και Επιστήμες Υγείας-Εμπειρογνώμονες Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Κοινωνικής Συνοχής – Αιτήσεις έως 16 Αυγούστου 2022.

ΕΕΤΑΑ-Αιτήσεις για Επιστημονικούς Συνεργάτες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Ειδικούς Επιστημονικούς Συνεργάτες – Ανθρωπιστικές, Κοινωνικές, Οικονομικές και Επιστήμες Υγείας-Εμπειρογνώμονες Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Κοινωνικής Συνοχής – στο πλαίσιο υλοποίησης Ερευνητικών Ευρωπαϊκών Έργων.

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., στο πλαίσιο του ρόλου της ως θεσμοθετημένου επιστημονικού και τεχνικού συμβούλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κεντρικής Διοίκησης σε θέματα Αυτοδιοίκησης, ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής προσκαλεί ενδιαφερόμενους/ες, φυσικά πρόσωπα, οι οποίοι/ες επιθυμούν να συνεργαστούν με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. ως Ειδικοί Επιστημονικοί Συνεργάτες για την υλοποίηση Έργων στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων, και διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα, όπως περιγράφονται στα παρακάτω αναφερόμενα αντικείμενα, να υποβάλουν συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα (έως 3 σελίδες), συνοδευόμενο από την αντίστοιχη αίτηση, στην οποία η ΕΕΤΑΑ παρακαλεί οι αιτούντες να αναφέρουν στο πεδίο ειδικότητας τον αντίστοιχο κωδικό του κειμένου της πρόσκλησης.

Οι ειδικότητες
1. Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες

Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., απαραίτητες μεταπτυχιακές σπουδές, επιθυμητός διδακτορικός τίτλος. Απαραίτητη εγνωσμένη εμπειρία στη συγγραφή παραδοτέων, εκθέσεων / αναφορών, διεπιστημονικών ερευνητικών εργασιών και προτάσεων ερευνητικών έργων. Απαραίτητη άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά) και η προηγούμενη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Έργα.

2. Οικονομικές και Διοικητικές Επιστήμες

Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι με απαραίτητη προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στο συντονισμό και στην οικονομική διαχείριση Ευρωπαϊκών Έργων. Απαραίτητη εγνωσμένη εμπειρία στη χρήση εργαλείων παρακολούθησης και ανάλυσης οικονομικών στοιχείων των Έργων, καθώς και στη σύνταξη αναφορών οικονομικής προόδου. Απαραίτητη άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά).

3. Επιστήμες Υγείας

Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., απαραίτητες μεταπτυχιακές σπουδές, επιθυμητός διδακτορικός τίτλος. Απαραίτητη εγνωσμένη εμπειρία στη συγγραφή παραδοτέων, εκθέσεων / αναφορών, διεπιστημονικών ερευνητικών εργασιών και προτάσεων ερευνητικών έργων. Απαραίτητη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά) και η προηγούμενη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Έργα.

4. Ειδικοί εμπειρογνώμονες εκπαίδευσης ενηλίκων

Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων με έμφαση στη μετασχηματίζουσα μάθησης Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., απαραίτητες μεταπτυχιακές σπουδές, επιθυμητός διδακτορικός τίτλος.

Απαραίτητη εγνωσμένη εμπειρία στη συγγραφή παραδοτέων, εκθέσεων / αναφορών, διεπιστημονικών ερευνητικών εργασιών και προτάσεων ερευνητικών έργων. Απαραίτητη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά) και η προηγούμενη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Έργα.

5. Ειδικοί εμπειρογνώμονες σε θέματα κοινωνικής συνοχής

Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σε θέματα κοινωνικής συνοχής – Απαραίτητη η εγνωσμένη εμπειρία και γνώση σε θέματα υποστήριξης ή/και ενδυνάμωσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Συνεκτιμώμενη η προηγούμενη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Έργα.

Προθεσμία αιτήσεων

Ως λήξη της προθεσμίας υποβολής από τους ενδιαφερόμενους των ανωτέρω στοιχείων (αίτηση και βιογραφικό σημείωμα) ορίζεται η 16η Αυγούστου 2022.

Σύμφωνα με την ΕΕΤΑΑ, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν τα ανωτέρω στοιχεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση education@eetaa.gr.

Γνωρίζεται ότι η αξιολόγηση των ως άνω θα πραγματοποιείται σταδιακά μετά τη λήψη τους.

Δείτε το έντυπο της αίτησης ΕΔΩ

Δείτε επίσης

Προσλήψεις ΕΚΕΨΥΕ: Κοιν. Λειτουργοί-Ψυχολόγοι-Νοσηλευτές-Παιδοψυχίατροι-Ψυχίατροι-Διοικητικό Προσωπικό 

Πρόσκληση ανέργων νέων με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις για δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης, από την ΕΣΑμεΑ 

Επιλογή Διευθυντών Καταστημάτων Κράτησης και Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου: Τα κριτήρια και η διαδικασία

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση