Τρίτη, 21 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εφαρμογή e-Peitharxika: Για την παρακολούθηση πειθαρχικών υποθέσεων στο Δημόσιο-Εναρξη λειτουργίας | Εγγραφο

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εφαρμογή e-Peitharxika: Για την παρακολούθηση πειθαρχικών υποθέσεων στο Δημόσιο-Εναρξη λειτουργίας – Πόσες υποθέσεις έχουν περατωθεί; Πόσες έχουν παραγραφεί; Ποιος είναι ο μέσος χρόνος για την έκδοση πειθαρχικής απόφασης; Σε πόσες υποθέσεις επιβλήθηκε και διοικητική κύρωση πρόστιμο και το πειθαρχικό παράπτωμα;. 

Εφαρμογή e-Peitharxika

Τέθηκε σε λειτουργία την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου η εφαρμογή e-Peitharxika σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, παρουσία της Υπουργού Εσωτερικών κας Νίκης Κεραμέως, της Υφυπουργού κας Βιβής Χαραλαμπογιάννη, της αναπληρώτριας Διοικήτριας της ΕΑΔ κας Αλεξάνδρας Ρογκάκου και του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης κου Δημήτρη Κιρμικίρογλου.

Υλοποίηση της εφαρμογής εξολοκλήρου από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ)

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) ανέπτυξε την ηλεκτρονική βάση δεδομένων με την ονομασία ePeitharxika για την παρακολούθηση της πειθαρχικής προδικασίας και των πειθαρχικών υποθέσεων και με τη συγκεκριμένη εφαρμογή καθίσταται ταχύτερη και αποτελεσματικότερη η απονομή πειθαρχικής δικαιοσύνης στο Δημόσιο.

Ολοκλήρωση πιλοτικής εφαρμογής

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωσης της περιόδου πιλοτικής χρήσης της εφαρμογής epeitharxika, από 17/5/2023 – 30/6/2023, από συγκεκριμένους φορείς του Δημοσίου (Η πιλοτική χρήση της εφαρμογής συμπεριέλαβε τους φορείς: Υπουργείο Οικονομικών, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Δήμος Αθηναίων, e-ΕΦΚΑ, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, και ήδη έχουν καταχωριστεί 1.104 χρήστες και πλήθος πειθαρχικών υποθέσεων) τώρα έχουμε την  έναρξη της πλήρους παραγωγικής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος e-Peitharxika για τους φορείς του Δημοσίου που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Δημόσιων Διοικητικών Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (Ν.3528/2007) και του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007) και εφαρμόζουν τις οικείες διατάξεις όσον αφορά την πειθαρχική διαδικασία.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών

Α. Η εφαρμογή e-Peitharxika, αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για την ενίσχυση της διαφάνειας και της δημόσιας λογοδοσίας. Μέσω της εφαρμογής, παρέχεται η δυνατότητα εποπτείας και παρακολούθησης της πορείας της πειθαρχικής διαδικασίας καθώς και της έκβασης των πειθαρχικών υποθέσεων, στο Δημόσιο, με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απονομή της πειθαρχικής δικαιοσύνης.

Β. Μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-Peitharxika, γίνεται δυνατή η συστηματική παρακολούθηση από ένα μοναδικό σημείο της πειθαρχικής διαδικασίας και της έκβασης των υποθέσεων, ενώπιον μονομελών πειθαρχικών οργάνων και πειθαρχικών συμβουλίων, σε όλα τα στάδια. Παράλληλα, εξασφαλίζεται η πλήρης και ομοιόμορφη εφαρμογή του πειθαρχικού δικαίου, ενώ δίνεται η δυνατότητα ανάλυσης δεδομένων και διασταύρωσης στοιχείων για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Γ. Με τη χρήση της εφαρμογής, γίνονται γνωστοί τόσο ο αριθμός, όσο και ο χρόνος ολοκλήρωσης των Προκαταρκτικών Εξετάσεων και των Ένορκων Διοικητικών Εξετάσεων που διενεργούνται καθώς και η έκβασή τους, ενώ συγκεντρώνονται στοιχεία αναφορικά με τα συνήθη πειθαρχικά παραπτώματα, τις ποινές που επιβάλλονται, τη συγκριτική αντιμετώπιση των πειθαρχικών υποθέσεων, την διαπίστωση τυχόν περιστατικών «παραβατικότητας» στις υπηρεσίες, την εκτέλεση των πειθαρχικών αποφάσεων/ποινών, τις περιπτώσεις παραγραφών και τα αίτια αυτών, τις υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των Πειθαρχικών Συμβουλίων, τον χρόνο εκδίκασής τους και τους λόγους καθυστέρησης.

Η βασική στόχευση της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης συνοψίζεται σε δύο βασικούς άξονες:

  • Αφενός, να συνδράμει τους αρμόδιους υπαλλήλους στην παρακολούθηση του συνόλου της πορείας της πειθαρχικής διαδικασίας, προκειμένου να εντοπίζουν τυχόν στρεβλώσεις και παθογένειες και να βελτιώνουν τη συνολική της λειτουργία.
  • Αφετέρου, να ενισχύσει το έργο του Υπουργείου Εσωτερικών και της ΕΑΔ στην κατεύθυνση θωράκισης της διαφάνειας και της λογοδοσίας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.

Εγκύκλιος με οδηγίες από το ΥΠ.ΕΣ.

Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε Εγκύκλιο υπ. αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/248/οικ. 690/11-1-2024, την οποία απέστειλε σε όλα τα Υπουργεία, με οδηγίες για την έναρξη καταχώρισης στοιχείων στην εφαρμογή για την παρακολούθηση των πειθαρχικών υποθέσεων «e-Peitharxika» της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Δείτε την Εγκύκλιο ΕΔΩ

_____________________________

Η Υπουργός Εσωτερικών κα Νίκη Κεραμέως δήλωσε σχετικά:

“Η ηλεκτρονική εφαρμογή e-Peitharxika, είναι ένα πολύτιμο εργαλείο όχι μόνο για την επιτάχυνση αλλά και για την αξιολόγηση της πειθαρχικής διαδικασίας. Η χρήση της μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε τα σημεία που ενδεχομένως χρειάζονται βελτίωση και να προβούμε σε ανάληψη πρωτοβουλιών ανασχεδιασμού με στόχο την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη απονομή της πειθαρχικής δικαιοσύνης. Το κράτος αλλάζει. Στόχος μας, μια σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση προς όφελος της εξυπηρέτησης κάθε πολίτη. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για την υλοποίηση αυτής της πολύ σημαντικής καινοτομίας.”.

Δείτε επίσης

Διορισμοί και αναπληρωτές: Ο στρατηγικός στόχος, η διαφορετική περπατησιά και οι λύσεις με απόκλιση 

Πιερρακάκης για μεταρρύθμιση ΑΕΙ: Εθνικό συμφέρον να πραγματοποιηθεί με λογική συναίνεσης

Πιερρακάκης-εκπαίδευση 2024: Μεγάλες τομές σε όλες τις βαθμίδες-3 πυλώνες παρεμβάσεων 

Εκθεση Συνηγόρου του Πολίτη: Σοβαρά προσκόμματα στην εκπαιδευτική συμπερίληψη-Πόρισμα χωρίς ανταπόκριση

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση