Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εφαρμογή τηλεργασίας στο Δημόσιο ζητά η Ενωση Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών ΥΠΑΙΘ Μακεδονίας-Θράκης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εφαρμογή τηλεργασίας στο Δημόσιο ζητά η Ενωση Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών ΥΠΑΙΘ Μακεδονίας-Θράκης – Επιστολή στο ΥΠΑΙΘΑ.

Εφαρμογή τηλεργασίας στο Δημόσιο

Για απαράδεκτη καθυστέρηση σχετικά με την εκκίνηση της τηλεργασίας στο δημόσιο μιλά η Ενωση Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών ΥΠΑΙΘ Μακεδονίας-Θράκης, σε επιστολή που απέστειλε προς τον Υπουργό ΠΑΙΘΑ κο Κυριάκο Πιερρακάκη και στον Υπηρεσιακό Γραμματέα ΥΠΑΙΘΑ κο Ιωάννη Βλάσση.

Η Ενωση επισημαίνει ότι το τελευταίο διάστημα και εν μέσω έξαρσης των ιώσεων και της επανεμφάνισης του covid 19 ταυτόχρονα, έχει γίνει αποδέκτης της έντονης δυσαρέσκειας των υπαλλήλων από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στη Μακεδονία και Θράκη, οι οποίοι ακόμη και με σοβαρούς λόγους υγείας δεν μπορούν να αιτηθούν τηλεργασία και καλεί το ΥΠΑΙΘΑ άμεσα να προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες.

Ακολουθεί η επιστολή

Ενωση Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών ΥΠΑΙΘ Μακεδονίας-Θράκης

Προξένου Κορομηλά 51 – 54622 – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ -Τηλέφωνο: 2310-954132 – Web: https://eypymt.sch.gr – e-Mail: eypymt@gmail.com

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 22- 01-2024

Αρ.Πρωτ: 03

Προς: 1.Υπουργό Παιδείας κ. Πιερρακάκη Κυριάκο 2.Υπηρεσιακό Γραμματέα ΥΠΑΙΘΑ κ. Ιωάννη Βλάσση

Κοιν.: 1.Υπουργό Εσωτερικών κ. Κεραμέως Νίκη 2. Μέλη μας 3. ΠΟΣΥΠ

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή του ν.4807/2021 περί τηλεργασίας στο Δημόσιο»

 Κύριε Υπουργέ

Κύριε Υπηρεσιακέ Γραμματέα

Το τελευταίο διάστημα εν μέσω έξαρσης των ιώσεων και της επανεμφάνισης του covid 19  ταυτόχρονα, γινόμαστε αποδέκτες της έντονης δυσαρέσκειας των συναδέλφων μας από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στη Μακεδονία και Θράκη για την απαράδεκτη καθυστέρηση που υπάρχει σχετικά με την εκκίνηση της τηλεργασίας στο δημόσιο:

Στο ΦΕΚ 96Α/11.6.2021 δημοσιεύθηκε ο νόμος 4807/2021 «Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.»

Με την εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.69/222/οικ.1425/30-01-2023 του Υπ. Εσωτερικών γνωστοποιούνται διατάξεις του Μέρους Α’ του ν. 4807/2021 «Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» με τις οποίες εισάγονται νομοθετικές ρυθμίσεις για την τηλεργασία, οι οποίες προσδιορίζουν το θεσμικό πλαίσιο αυτής και ειδικότερα της βασικές αρχές της τηλεργασίας, τον καθορισμό του χρονικού πλαισίου και του τόπου παροχής, καθώς επίσης τη διαδικασία για την παροχή τηλεργασίας, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των υπαλλήλων που τηλεργάζονται.

Η ανωτέρω σχετική εγκύκλιος προέβλεπε ρητώς ότι για να είναι δυνατή η έναρξη εφαρμογής της τηλεργασίας, θα έπρεπε κάθε φορέας να εναρμονιστεί με τις σχετικές απαιτήσεις των ευρωπαϊκών κανονισμών. Συγκεκριμένα, πριν από την έκδοση του Π.Δ. θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τα αρχεία δραστηριοτήτων επεξεργασίας (records of processing activities-RPA) και την εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων (data protection impact assessment – DPIA).

Επίσης προέβλεπε ότι θα απαιτηθεί να προηγηθούν κάποιες προπαρασκευαστικές ενέργειες και ότι τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα θα πρέπει να προβούν άμεσα στη πραγματοποίησή τους προκειμένου να είναι δυνατή η άμεση εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

Δυστυχώς δυόμισι χρόνια μετά τη δημοσίευση του νόμου 4807/2021 και ένα χρόνο μετά την έκδοση της εγκυκλίου, ούτε το προβλεπόμενο στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν.4807/2021 προεδρικό διάταγμα έχει εκδοθεί,  παρά το ότι μπορεί να μην αποτελεί προαπαιτούμενο,  ούτε καμία από τις ενέργειες που προέβλεπε η εγκύκλιος έχει γίνει από τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα.

Επιπλέον το ΥΠΑΙΘΑ δεν έχει καν προχωρήσει σε ορισμό νέου DPO, γεγονός που δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο τις όποιες προσπάθειες συνεργασίας με τις Περιφερειακές του Υπηρεσίες.

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω παραλείψεων και καθυστερήσεων, είναι πολλοί συνάδελφοι ακόμη και με σοβαρούς λόγους υγείας να μη μπορούν να αιτηθούν να τηλεργαστούν.

Σας καλούμε άμεσα να προχωρήσετε κατά αρμοδιότητα στις απαιτούμενες ενέργειες όπως αρμόζει σε ένα κράτος δικαίου και όχι από ένα ολόκληρο νόμο να εφαρμόζεται μερικώς και κατά το δοκούν ένα μόνο άρθρο του, το άρθρο 7 παρ. 3.

‘’3. Σε περίπτωση κινδύνου της δημόσιας υγείας και εκτάκτων συνθηκών και αναγκών, ο υπάλληλος οφείλει να αποδεχθεί την πρόταση του φορέα για τηλεργασία για τον απαιτούμενο χρόνο μέχρι την άρση των εν λόγω συνθηκών.’’

Η Ένωσή μας θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα περιμένει την άμεση ανταπόκρισή σας προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρμογή του νόμου, εφαρμογή η οποία θα δώσει τη δυνατότητα σε συναδέλφους με μόνιμα ή πρόσκαιρα προβλήματα υγείας, αλλά και σε όσους το επιθυμούν εφόσον η φύση των καθηκόντων τους το επιτρέπει, να μπορέσουν οι μεν να διασφαλίσουν την υγεία τους, οι δε να επωφεληθούν από τη δυνατότητα που τους δίνει ο νόμος.

Η Ένωσή μας δε θα σταματήσει πέρα από τις προσπάθειες που καταβάλλει καθημερινά για την επίλυση των κλαδικών μας αιτημάτων να παρεμβαίνει για να προασπίζει τα δικαιώματα των συναδέλφων μας και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης

Ο Πρόεδρος                              Ο Γ. Γραμματέας

Νεκτάριος Α. Παπαδάκης      Παναγιώτης Στεφανόπουλος

Δείτε επίσης

ΕΝΕΡΥΠ: Για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας | Επιστολή 

Συνεχίζεται η απεργία-αποχή της ΠΟΣΥΠ από κάθε διοικητική ενέργεια για την αξιολόγηση και στοχοθεσία του 2023 

Αξιολόγηση στο δημόσιο: Coaching-Mentoring-Σχέδιο Ανάπτυξης – Ενημερωτικά Φυλλάδια από το ΥΠ.ΕΣ 

Διενέργεια αξιολόγησης προσωπικού δημοσίου: Νέα Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών 

Ικανοποίηση ΠΟΣΥΠ για τη συμπερίληψη των διοικητικών υπαλλήλων στις θέσεις των Υποδιευθυντών ΣΑΕΚ 

Επιστολή ΣΥΠΥΥΠ σε Υπουργό Παιδείας για κρίσεις Διοικητικών Προϊσταμένων και Ηλεκτρονική Διακίνηση Δικ/κών Δαπανών 

 Πριν φύγετε

Κανονισμός λειτουργίας ΔΙΕΚ Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας | ΦΕΚ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση