Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ευπαθείς ομάδες στα σχολεία: Ερώτημα περί ασφαλείας και μέτρων προστασίας και πρόληψης από κορονοϊό-Επιστολή

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ευπαθείς ομάδες στα σχολεία: Ερώτημα περί ασφαλείας και μέτρων προστασίας και πρόληψης από κορονοϊό-Επιστολή εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η επιστολή
Ερώτημα περί ασφάλειας, και μέτρων προστασίας και πρόληψης εκπαιδευτικών Ευπαθών Ομάδων στο Δημόσιο Σχολείο

Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ανήκουμε στις ευπαθείς ομάδες  θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι παρατηρούμε τα εξής οξύμωρα:

Σύμφωνα με την

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400/2021 (ΦΕΚ 4206/Β/12-9-2021), τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, (για το διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00), αλλά και μετέπειτα, με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 55732/2021,

«Οι υπάλληλοι του Δημοσίου που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου (υποπερ. 1.1 – 1.11 της περ. 1 της υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.9.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών), επανέρχονται στην εργασία τους με αυτοπρόσωπη παρουσία, σε θέσεις που δεν έχουν επαφή με κοινό».

Για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ανήκουμε στις ευπαθείς ομάδες,

στις ίδιες ακριβώς ομάδες αυξημένου κινδύνου (υποπερ. 1.1 – 1.11 της περ. 1 της υπoστοιχεία ΔΙΔΑΔ /Φ.64/420/16446/17.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών) και  της νεότερης αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.9.2020 (Β ́4011, ΑΔΑ ΩΔΧ746ΜΤΛ6-956) κοινής υπουργικής απόφασης όμως ,  δεν είδαμε κανένα απολύτως προληπτικό μέτρο!

Αντίθετα βρεθήκαμε και βρισκόμαστε

όχι απλά σε επαφή με κοινό, άλλα μέσα σε τάξεις και σε πολυάριθμα τμήματα, πολλοί από εμάς δε, που ανήκουμε στην Δευτεροβάθμια ή οι Ειδικότητες της Πρωτοβάθμιας, δουλεύουμε σε 2, 3 ή και περισσότερα σχολεία προκειμένου να καλύψουμε το ωράριο μας και τα κενά των σχολείων, κι  ερχόμαστε σε επαφή έως και με 500 διαφορετικά παιδιά και 2, 3 ή και περισσοτέρους συλλόγους διδασκόντων την εβδομάδα, (!), την  ίδια στιγμή που σύμφωνα με τα λεγόμενα των ειδικών η μετάλλαξη «Delta» επικρατεί κι είναι ιδιαίτερα μεταδοτική από και στα παιδιά, τα οποία στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι ανεμβολίαστα.

Παράλληλα ενημερωνόμαστε πως σύμφωνα

με το Αριθμ. 111525/ΓΔ4 «Παροχή́ σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό́ έτος 2021-2022 αρ. 1» «…οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υποχρεούνται να παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε μαθητές που δεν δύνανται να παρακολουθήσουν με φυσική́ παρουσία την εκπαιδευτική́ διαδικασία» ( Περιπτώσεις Α και Β )  Συγκεκριμένα στην περίπτωση  Β αναφέρεται:

«…Σε μαθητές/τριες άνω των δώδεκα (12) ετών, οι οποί́- οι/ες ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες υποκειμένων νοσημάτων, κατόπιν σχετικού́ αιτήματος για ένταξη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, υστέρα από́ σχετική́ γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού́. Τα παραπάνω αιτήματα εξετάζονται από́ αρμόδια Επιτροπή́ της παρ. 3 του άρ- θρου 9 της υπό́ στοιχεία Δ1α/ΠΓ.οικ. 55254/09-09-2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 4187)…» 

Όπως είναι φυσικό φοβόμαστε αλλά και αναρωτιόμαστε :

Ποιοι εκπαιδευτικοί αλήθεια θα διδάξουν τα παιδιά  αυτά, όταν οι αντίστοιχοι καθηγητές ευπαθών που μέχρι πέρυσι το έπρατταν, τώρα υποχρεούνται να βρίσκονται στις τάξεις?

-Πώς στέκει ιατρικά ο διαχωρισμός παιδιών – εκπαιδευτικών των ίδιων ευπαθών ομάδων, όταν οι ειδικοί αναφέρουν πως οι ενήλικες και με τις μεταλλάξεις «Delta» και «Μu» κινδυνεύουν πολύ περισσότερο ακόμη κι αν είναι εμβολιασμένοι?

-Ποια η πρόβλεψη του Υπουργείου για εμάς  τους εκπαιδευτικούς που ανήκουμε στις ευπαθείς ομάδες αλλά δεν επιτρέπεται να εμβολιαστούμε ?

-Ποια η πρόβλεψη του Υπουργείου για εμάς  τους εκπαιδευτικούς που ανήκουμε στις ευπαθείς ομάδες και εμβολιαστήκαμε με την 1η δόση,  αλλά δεν επιτρέπεται να συνεχίσουμε με τη 2η ?

-Ποια η πρόβλεψη του Υπουργείου για εμάς τους εκπαιδευτικούς που ανήκουμε στις ευπαθείς ομάδες, εμβολιαστήκαμε πλήρως και λόγω υποκείμενου νοσήματος και ανοσοκαταστολής δεν αναπτύξαμε αντισώματα όταν μάλιστα η Επιτροπή Εμβολιασμών αναφέρουν ότι οι ανοσοκατεσταλμένοι παραμένουμε ευάλωτοι στη λοίμωξη μετά τον βασικό εμβολιασμό και μας παραπέμπουν για τρίτη δόση?

Το Υπουργείο σκοπεύει να εκδώσει άμεσα, ξεκάθαρα μέτρα

και για τους εκπαιδευτικούς ευπαθών ομάδων, ή θεωρεί πως ανήκουμε σε άλλο είδος έμβιων όντων εμείς οι εκπαιδευτικοί από τους υπόλοιπους Δημοσίους υπαλλήλους ιδίων ευπαθών ομάδων, για τους οποίας πάρθηκαν ήδη μέτρα προστασίας και πρόληψης?

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

(Ακολουθούν 37 ονόματα)

Δείτε επίσης

Προστασία εγκύων εργαζομένων σε σχολεία και ΚΕΔΑΣΥ από covid-19: Επιστολή αναπληρωτριών στο ΥΠΑΙΘ
Βουλή: Ερώτηση για τις ομάδες αυξημένου κινδύνου εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ
Ομάδες αυξημένου κινδύνου-νέο ΦΕΚ: Τι ισχύει για τους υπαλλήλους του Δημοσίου που ανήκουν στις ομάδες αυτές

Δείτε ακόμη

Μέτρα κορονοϊού στα σχολεία από τον ΕΟΔΥ: Επικαιροποιημένα 10.09.2021
61 εγκύκλιος με μέτρα κορονοϊού στο δημόσιο: Τι προβλέπεται για τις υπηρεσίες έως 27.09.2021
Μέτρα κορονοϊού έως 27.09.2021: Δημόσιο-σχολεία-εκπαιδευτικές δομές-ομάδες αυξημένου κινδύνου
ΦΕΚ: Λειτουργία εκπαιδευτικών δομών 2021-Μέτρα covid για σχολεία-ΣΔΕ-ΙΕΚ-ΚΔΒΜ-Φροντιστήρια-ΚΞΓ-Βιβλιοθήκες-ΓΑΚ
ΦΕΚ: Τηλεκπαίδευση 2021-22: Σε ποιους μαθητές θα παρέχεται
Πως θα λειτουργήσουν τα Πανεπιστήμια δια ζώσης και με ποια μέτρα προστασίας-Tο πρωτόκολλο
Ομάδες αυξημένου κινδύνου-νέο ΦΕΚ: Τι ισχύει για τους υπαλλήλους του Δημοσίου που ανήκουν στις ομάδες αυτές
ΦΕΚ: Νέο Πρωτόκολλο κορονοϊού στις σχολικές μονάδες-Αρχές Διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση