Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εγγραφές ΙΕΚ: Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας ψηφιακών απολυτηρίων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εγγραφές ΙΕΚ: Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας ψηφιακών απολυτηρίων – Ελεγχος κατοχής απολυτηρίου Λυκείου ως βασική προϋπόθεση για εγγραφή σε ΙΕΚ.

Εγγραφές ΙΕΚ

Με την Απόφαση υπ. αριθμ. 28514 ΕΞ 2022 του Υπουργού Επικρατείας κου Κυρ. Πιερρακάκη η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3580-8-7-2022, διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία “Υπηρεσία ψηφιακών απολυτηρίων” του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΠΗΓΑΣΟΣ” του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σκοπός της διάθεσης

Σκοπός διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας είναι ο έλεγχος κατοχής απολυτηρίου Λυκείου ως βασική προϋπόθεση για εγγραφή σε Ι.Ε.Κ, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Κ5/160259/21/8-12-2021 απόφαση «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β’ 5837).

Η μέθοδος getDigitalDiplomaExtInfo

Η μέθοδος getDigitalDiplomaExtInfo – Αναζήτηση αποφοίτου μαθητή στο myschool και λήψη των πλήρων στοιχείων αποφοίτησής του – αναζητεί απόφοιτους μαθητές στο μαθητικό δυναμικό των δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων (όπως αυτό είναι καταχωρημένο στο myschool) και σε περίπτωση εντοπισμού του, επιστρέφει τα πλήρη στοιχεία αποφοίτησής του μαθητή.

Η διάθεση διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) και σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Μέτρα ασφαλείας

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανόμενων πληροφοριών και κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

Ο φορέας και, ειδικότερα, οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες του πληροφοριακού συστήματος έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό που περιγράφεται στην απόφαση.

Δείτε επίσης

Υποβολή μηχανογραφικού-Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής-Παράλληλο Μηχανογραφικό 

ΙΕΚ-ΔΥΠΑ: Αιτήσεις εκπαιδευτικού προσωπικού από Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022

ΙΕΚ ΔΥΠΑ-ΟΑΕΔ: Αιτήσεις από Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 για 47 ειδικότητες 

Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγρ. Σπουδών ΑΕΙ-ΑΕΑ 2022-23

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση