Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εγγραφές μαθητών όταν την επιμέλεια έχει ο ένας γονέας: Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εγγραφές μαθητών όταν την επιμέλεια έχει ο ένας γονέας: Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο – Εφαρμογή του διατάξεων του νόμου 4800/2021 σε επίπεδο σχολικής μονάδας – Απάντηση στη Βουλή της Υφυπουργού ΠΑΙΘΑ κας Ζέττας Μακρή σε Ερώτηση Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Εγγραφές μαθητών

“Αναφορικά με ζητήματα σχετικά με την αναμόρφωση των σχέσεων μεταξύ γονέων και τέκνου μετά τη διακοπή της συμβίωσης, το διαζύγιο, την ακύρωση του γάμου ή τη λύση του συμφώνου συμβίωσης, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4800/2021 «Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων, άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α΄81)”, ήταν η Απάντηση της Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κας Ζέττας Μακρή στην Κοινοβουλευτική Ερώτηση Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σχετικά με το ποιες πρωτοβουλίες θα αναληφθούν, προκειμένου να λυθούν τα προβλήματα που ανακύπτουν με την εφαρμογή του ν. 4800/21-5-2021, για τις εγγραφές/μετεγγραφές μαθητών/τριών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, αποτρέποντας την αύξηση της δικαστικής ύλης σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου και προστατεύοντας τα δικαιώματα των παιδιών.

Αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου στο πεδίο των εγγραφών/μετεγγραφών μαθητών/τριών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, ζήτημα το οποίο θίγεται στο εν λόγω ερώτημα, η Υφυπουργός ΠΑΙΘΑ κα Μακρή επισημαίνει ότι “η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΙΘΑ εξέδωσε την αριθ. πρωτ. Φ1/117162/ΓΔ4/20-9-2021 Εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή του ν. 4800/21-5-2021 (Α΄ 81) για τις εγγραφές/μετεγγραφές μαθητών/τριών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης» για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Η εν λόγω Εγκύκλιος ενημερώνει τις σχολικές μονάδες για τη δημοσίευση του παραπάνω νόμου, είναι ερμηνευτική των διατάξεών του και εκδόθηκε προς διευκόλυνση των σχολικών μονάδων”.

Δείτε σχετικά

Εγγραφές-μετεγγραφές μαθητών: Από 16.09 απαιτείται η συναίνεση και των 2 γονέων και κηδεμόνων 

Νόμος 4800/2021: Σχέσεις γονέων-τέκνου μετά τη διακοπή της συμβίωσης, το διαζύγιο, την ακύρωση γάμου ή λύση συμφώνου συμβίωσης

Δείτε επίσης

Πρωτόκολλα ενδοσχολικής βίας του Υπ. Παιδείας: Πρόληψη-Διαχείριση-Ορισμοί και εννοιολογικό υπόβαθρο

Εισαγωγή στα Καλλιτεχνικά Σχολεία 2024: Αιτήσεις από τις 13 έως 31 Μαΐου – Εγγραφο 

Εισαγωγή στα Μουσικά Σχολεία 2024: Αιτήσεις από 13 έως 31 Μαΐου | Εγγραφο

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση