Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εγγραφές-μετεγγραφές Δευτεροβάθμιας: Τροποποίηση απόφασης άρθρων 9 και 22-Τρόπος και χρόνος εγγραφής

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εγγραφές-μετεγγραφές Δευτεροβάθμιας: Τροποποίηση απόφασης άρθρων 9 και 22-Τρόπος και χρόνος εγγραφής-Ένταξη μαθητών/τριών σε τάξεις/Οριστικοποίηση τμημάτων.

Εγγραφές-μετεγγραφές Δευτεροβάθμιας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 2675 – 24.06.2021 η υπ. αριθμ. 72367/ΓΔ4 Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Ζέττας Μακρή με την οποία τροποποιείται η υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 Υπουργική Απόφαση “Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης” (Β ́ 2005).

Η τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 Υπουργικής Απόφασης “Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β ́2005), αφορά στα άρθρα  9 και 22, τα οποία και αντικαθίστανται.

Το άρθρο 9
Τρόπος και χρόνος εγγραφής

Α) Εγγραφή

Β) Προθεσμίες εγγραφής/ανανέωσης εγγραφής

Γ) Τρόπος εγγραφής-ανανέωσης εγγραφή

Δ) Διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής/ανανέωσης εγγραφής/μετεγγραφής

Ε) Δικαιολογητικά εγγραφής

ΣΤ) Εγγραφή αποφοίτων ιδιωτικών Δημοτικών ή Γυμνασίων

Ζ) Εγγραφή στα Ιδιωτικά Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και Επαγγελματικά Λύκεια

Η) Μαθητές/τριες οικογενειών μετακινούμενων πληθυσμών

Θ) Εγγραφή κατόχων τίτλων σπουδών ξένου σχολείου που λειτουργεί στην αλλοδαπή

Ι) Καταχώριση στοιχείων των εγγραφόμενων στο πληροφοριακό σύστημα Myschool

ΙΑ) Επαλήθευση τίτλων

ΙΒ) Εγγραφή σε Πρότυπα, Πειραματικά, Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία, Πρότυπα ΕΠΑ.Λ.

ΙΓ) Εγγραφή μετά τη διακοπή φοίτησης

ΙΔ) Νομιμότητα φοίτησης

ΙΕ) Διπλή φοίτηση

Το άρθρο 22
Ένταξη μαθητών/τριών σε τάξεις – Οριστικοποίηση τμημάτων
Δείτε σε μορφή pdf την Τροποποίηση Απόφασης “Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία Β/θμιας εκπαίδευσης”

Δείτε σχετικά

Αιτήσεις εγγραφής-μετεγγραφής-ανανέωσης σε ΓΕΛ-ΕΠΑΛ-ΠΕΠΑΛ: Από 18.06 έως 02.07.2021
Σχολεία Δευτεροβάθμιας: Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση, αργίες, διακοπές, εορταστικές εκδηλώσεις, οργάνωση σχ. ζωής

Δείτε επίσης

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών-Επιλογή στελεχών: Τα 9 σημεία του νομοσχεδίου-Πρώτη αξιολόγηση Ιούνιος του 2023
Αποσπάσεις σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Περιφερειακές Δ/νσεις, εκπ/κών Α/θμιας-Β/θμιας για το 2021-22
Διορισμένοι στην Ειδική Αγωγή-Δικαίωμα αίτησης στη Γενική για διορισμό –Τι ισχύει
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση