Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εγγραφή σε μητρώο Εμπειρογνωμόνων ΙΕΠ: 3η Ενεργοποίηση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εγγραφή σε μητρώο Εμπειρογνωμόνων ΙΕΠ: 3η Ενεργοποίηση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Αιτήσεις από την Παρασκευή, 28-06-2024 και ώρα 15:00 έως και την Δευτέρα, 08-07-2024 και ώρα 15:00.

Εγγραφή σε μητρώο Εμπειρογνωμόνων ΙΕΠ

3η Ενεργοποίηση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή σε μητρώο Εμπειρογνωμόνων

α) «Συντονιστών γενικών προδιαγραφών για την επιμόρφωση, την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την έγκριση των εργασιών των Εμπειρογνωμόνων» στο/α πεδίο/αντικείμενα: Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία και Μαθηματικά, Τέχνες και Πολιτισμός

και

β) «Εμπειρογνωμόνων ειδικών προδιαγραφών για την επιμόρφωση και την αξιολόγηση των παραδοτέων του επιμορφωτικού υλικού» των Επιμορφωτικών Προγραμμάτων των Πεδίων Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες, Ειδική Αγωγή & Επαγγελματική Εκπαίδευση

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

To ΙΕΠ προσκαλεί ενδιαφερομένους (φυσικά πρόσωπα) για εγγραφή τους στο Μητρώο εμπειρογνωμόνων, για την κάλυψη των αναγκών του Υποέργου 1 «Επιστημονική Εποπτεία – Εκπόνηση προδιαγραφών και αξιολόγηση επιμορφωτικού υλικού – Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» στο Έργο SUB.8 Δράσεις Κατάρτισης Εκπαιδευτικών / Teacher Training Actions (Κωδικός Έργου 2022ΤΑ04700011, κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180858), ως:

Α. Συντονιστές

Β. ΠΕΔΙΟ: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ – ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ -ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία και Μαθηματικά

 1. Πληροφορική-Γυμνάσιο, Πληροφορική-Λύκειο
 2. Μαθηματικά-Γυμνάσιο
 3. Μαθηματικά-Λύκειο
 4. Χημεία-Γυμνάσιο, Χημεία-Λύκειο
 5. Βιολογία-Γυμνάσιο, Βιολογία-Λύκειο
 6. Φυσική-Γυμνάσιο, Φυσική-Λύκειο
 7. Γεωλογία-Γεωγραφία-Γυμνάσιο, Τεχνολογία-Γυμνάσιο
 8. Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Τέχνες και Πολιτισμός

 1. Μουσική-Γυμνάσιο, Καλλιτεχνικά-Γυμνάσιο

 Β. Εμπειρογνώμονες

Γ. ΠΕΔΙΟ: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ – ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

 1. 3. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία-Γυμνάσιο

4.Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία-Λύκειο

Κοινωνικές Επιστήμες

 1. 7. Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή-Γυμνάσιο, Οικιακή Οικονομία-Γυμνάσιο

10.Ιστορία-Γυμνάσιο, Ιστορία-Λύκειο

 Δ. ΠΕΔΙΟ: ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

2.Ειδική Αγωγή – Β/θμια

 Ε. ΠΕΔΙΟ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1.Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

9.Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php από την Παρασκευή, 28-06-2024 και ώρα 15:00 έως και την Δευτέρα, 08-07-2024 και ώρα 15:00, συμπληρώνοντας αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα απαραίτητα πεδία, με τα αντίστοιχα τεκμήρια, όπως περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση.

Επισημαίνεται ότι κατά την αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν και το σχετικό απαιτούμενο δείγμα για τη συμμετοχή τους στην αξιολογική τους διαδικασία.

Yποβολή αίτησης εδώ

Δείτε επίσης

Πρόταση ΣΕΕΠΕΑ Στερεάς προς Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για ανάπτυξη Προγραμμάτων Επιμόρφωσης για τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ 

Πιερρακάκης: Κάτοχοι ακαδημαϊκών προσόντων μιας χώρας μέλους έχουν δικαίωμα αναγνώρισης των προσόντων σε άλλη χώρα μέλος 

Τροποποίηση απόφασης για σχολικές επιτροπές: Νέα Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Θ. Λιβάνιου

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση