Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εγγραφή στην Γ’ Τάξη ΠΕΠΑΛ: Τροποποίηση του Εκπαιδευτικού Οδηγού ΠΕΠΑΛ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εγγραφή στην Γ’ Τάξη ΠΕΠΑΛ: Τροποποίηση του Εκπαιδευτικού Οδηγού ΠΕΠΑΛ με Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως.

Εγγραφή στην Γ’ Τάξη ΠΕΠΑΛ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3286/18-5-2023 η υπ. αριθμ. Κ3/54045 Απόφαση της Υπουργού ΠΑΙΘ κας Ν. Κεραμέως με την τροποποίηση της υπό στοιχεία Κ3/58084/ 25.05.2021 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού οδηγού των Προτύπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)» (Β’ 2180).

Αναλυτικά η Απόφαση

Στην υπό στοιχεία Κ3/58084/25.05.2021 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού οδηγού των Προτύπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)» (Β’ 2180) και προκειμένου να προβλεφθεί η διαδικασία εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής στην Γ’ Τάξη Π.ΕΠΑ.Λ., τροποποιούνται τα εξής:

Α. στο Άρθρο 2 «Φοίτηση – Εγγραφή – Ανανέωση εγγραφής- Μετεγγραφή στα Π.ΕΠΑ.Λ.» προστίθενται οι παρ. 7 και 8 ως ακολούθως:

«7. Δικαίωμα εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής στη Γ’ Τάξη Π.ΕΠΑ.Λ. έχουν οι μαθητές/τριες, απόφοιτοι/ες που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

α. Προαχθέντες/είσες μαθητές/τριες της Β’ τάξης του οικείου Π.ΕΠΑ.Λ.

β. Προαχθέντες/είσες μαθητές/τριες της Β’ τάξης άλλου Π.ΕΠΑ.Λ. γ. Κάτοχοι πτυχίου και απολυτηρίου Π.ΕΠΑ.Λ. για την απόκτηση άλλου πτυχίου Ειδικότητας του Τομέα που παρακολούθησαν». Κριτήριο για την επιλογή των κατηγοριών α. και β., αποτελεί ο βαθμός προαγωγής της Β’ τάξης. Κριτήριο για την επιλογή της κατηγορίας

γ. αποτελεί ο βαθμός πτυχίου ειδικότητας. «8. Σε περίπτωση που υποβληθεί αριθμός αιτήσεων από ενδιαφερόμενους/ες μαθητές/τριες ή αποφοίτους/ ες μεγαλύτερος από τον καθορισμένο αριθμό θέσεων ανά Ειδικότητα, κριτήριο πλήρωσης των θέσεων αποτελεί ο βαθμός προαγωγής της Β’ τάξης».

Β. στο Άρθρο 3 «Τίτλοι σπουδών – Ισοτιμία – Επαγγελματικά δικαιώματα» τροποποιείται η παρ. 4 και διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«4. Οι απόφοιτοι των Π.ΕΠΑ.Λ. μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε άλλο ΕΠΑ.Λ./Π.ΕΠΑ.Λ. για την απόκτηση πτυχίου άλλης ειδικότητας, στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), στο Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας καθώς και στα τμήματα και στις σχολές των Α.Ε.Ι., με τις ίδιες διαδικασίες που προβλέπονται για τους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ.».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Κ3/58084/ 25.05.2021 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ Β 3286/18-5-2023

Δείτε σχετικά

Εκπαιδευτικός Οδηγός ΠΕΠΑΛ: Οργάνωση και λειτουργία-Φοίτηση και εγγραφή-Τίτλοι σπουδών-Επαγγελματικά δικαιώματα 

Δείτε επίσης

Τέλος μαθημάτων Λυκείου: Εξετάσεις-Τι ισχύει για Δημοτικά και Γυμνάσια-Πανελλαδικές εξετάσεις

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση