Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εγγραφο: Επικαιροποίηση στοιχείων σχολ. αιθουσών στο myschool για την προμήθεια διαδραστικών συστημάτων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εγγραφο: Επικαιροποίηση στοιχείων σχολικών αιθουσών στο myschool για τον σχεδιασμό προμήθειας και εγκατάστασης διαδραστικών συστημάτων.

Επικαιροποίηση στοιχείων σχολικών αιθουσών

Επικαιροποίηση, έως 18.06.2021, στοιχείων στο myschool ζητά με έγγραφό της (Φ 478.6/106/ 68554/Α2/11-6-2021) η Υπουργός ΠΑΙΘ κα Ν. Κεραμέως από τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας της χώρας, αναφορικά με τις σχολικές αίθουσες στο πλαίσιο υποβολής, από το ΥΠΑΙΘ,  νέων δράσεων αναβάθμισης υποδομών της εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τον σχεδιασμό προμήθειας και εγκατάστασης διαδραστικών συστημάτων σε αίθουσες διδασκαλίας μαθημάτων γενικής παιδείας και σε εργαστήρια των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής στις σχολικές μονάδες της επικράτειας.

Το έγγραφο αναλυτικά
ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα MySchool.

Στο πλαίσιο υποβολής νέων δράσεων αναβάθμισης υποδομών της εκπαίδευσης, οι υπηρεσίες προμηθειών του Υ.ΠΑΙ.Θ συλλέγουν δεδομένα που είναι απαραίτητα για τον σχεδιασμό προμήθειας και εγκατάστασης διαδραστικών συστημάτων σε αίθουσες διδασκαλίας μαθημάτων γενικής παιδείας και σε εργαστήρια των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής στις σχολικές μονάδες της επικράτειας.

Από τα ανωτέρω προκύπτει

η αναγκαιότητα επικαιροποίησης των ζητούμενων στοιχείων που διαθέτει το πληροφοριακό σύστημα myschool για τις σχολικές μονάδες και πιο συγκεκριμένα:

 • στην ορθή ενημέρωση των χώρων/αιθουσών (Φορείς -> Κτιριακή Υποδομή -> Στοιχεία Συγκροτήματος & Στοιχεία χώρου/αίθουσας), και ειδικότερα των πεδίων:
  • Ονομασία χώρου (θα χρησιμοποιηθεί για την συσχέτιση με το αντίστοιχο τμήμα διδασκαλίας)
  • Χρήση Αίθουσας
  • Κοινή Χρήση (σε περίπτωση συστέγασης)
  • Τάξη (όπου χρησιμοποιείται ως αίθουσας διδασκαλίας)
  • Διαθέτει ηλεκτρική εγκατάσταση
  • Ενεργή πρίζα πρόσβασης στο Διαδίκτυο (Internet)
  • Ενεργός χώρος
  • Έχει διαδραστικό πίνακα
  • Λυόμενο/Isobox
  • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω wi-fi
 • στην επικαιροποίηση των τμημάτων διδασκαλίας της σχολικής μονάδας, καθώς και στη συσχέτιση του κάθε τμήματος, με τον χώρο/αίθουσα που χρησιμοποιείται, κατά την εκπαιδευτική διαδικασία {Σχολική Μονάδα -> Διαχείριση Τμημάτων -> Προσθήκη/Επεξεργασία τμήματος-> συμπλήρωση του πεδίου «αίθουσας διδασκαλίας»}.
Επισημαίνουμε ότι

πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην «ονοματοδοσία/ονοματολογία» των χώρων, καθώς ο χρήστης κατά την ενημέρωση της συσχέτισης του τμήματος με τον χώρο/αίθουσα, καλείται να επιλέξει από μια λίστα ονομάτων. Συγκεκριμένα, εάν χρησιμοποιηθεί το ίδιο όνομα σε όλες τις αίθουσες της σχολικής μονάδας, δεν θα είναι εφικτό να γίνουν οι σωστές συσχετίσεις χώρων/αιθουσών, με τα αντίστοιχα τμήματα διδασκαλίας.

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών,

παρακαλούνται οι σχολικές μονάδες όπως προβούν και σε επιβεβαίωση δεδομένων (σχετική διαδρομή myschool: ΑΡΧΙΚΗ -> Επιβεβαίωση Δεδομένων)

H παραπάνω ενημέρωση/επικαιροποίηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021.

Επισημαίνεται πως

για την αναβάθμιση (π.χ. προμήθεια διαδραστικών συστημάτων) του εξοπλισμού των σχολικών μονάδων θα ληφθούν υπόψη μόνο οι αίθουσες διδασκαλίας και τα εργαστήρια, τα στοιχεία των οποίων έχουν επικαιροποιηθεί και ορθά συμπληρωθεί στο myschool εντός της προθεσμίας που αναγράφεται στη παρούσα.

Δείτε σε μορφή pdf το έγγραφο Επικαιροποίηση στοιχείων myschool για προμήθεια διαδραστικών συστημάτων

 Δείτε επίσης

Τίτλοι Επαγγελματικών Λυκείων: Καθορισμός του τύπου και Υποδείγματα | ΦΕΚ
Σχολεία Δευτεροβάθμιας: Ολοκλήρωση διαδικασιών έκδοσης αποτελεσμάτων Παρασκευή 11.06.2021
Πανελλαδικές ΕΠΑΛ: Υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες-Διαδικασία εξέτασης | Εγκύκλιος
Τροπολογία 7 άρθρων: Εργαστήρια Δεξιοτήτων-Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο-Οργανικές θέσεις-Παράταση σχολ. έτους
Σύσταση 721 οργανικών θέσεων κλάδων Πρωτοβάθμιας-Ορισμός οργανικών κλάδων Δευτεροβάθμιας
 Εγκύκλιος Παράλληλης Στήριξης 2021-22: Διαδικασία-Εγκρίσεις-Εκπαιδευτικοί-ΕΒΠ-Σχολικοί Νοσηλευτές
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση