Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εγγραφο: Νέα παράταση για την αξιολόγηση σχολικής μονάδας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Νέα παράταση για την αξιολόγηση σχολικής μονάδας για την υποβολή ανατροφοδοτικών σχολίων από τους Σ.Ε.Ε Παιδαγωγικής Ευθύνης, αναφορικά με τον σχεδιασμό των Δράσεων των Σχολικών Μονάδων.

Νέα παράταση εδόθη από το ΥΠΑΙΘ για την Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου των Σχολικών Μονάδων.

Συγκεκριμένα με το υπ. αριθμ. πρωτ. 21379/ΓΔ4/24-2-2022 έγγραφο του Γ.Γ ΥΠΑΙΘ κου Α. Κόπτση ανακοινώνεται πως η πλατφόρμα του ΙΕΠ Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου Σχολικών Μονάδων, θα είναι ανοικτή για την υποβολή ανατροφοδοτικών σχολίων από τους Σ.Ε.Ε Παιδαγωγικής Ευθύνης, αναφορικά με τον σχεδιασμό των Δράσεων των Σχολικών Μονάδων, έως και την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022.

Δείτε το έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Αθήνα, 24-02-2022

Αρ. Πρωτ. 21379/ΓΔ4

ΠΡΟΣ: • Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης • Συντονιστές Εκπ/κού Έργου Π.Ε. και Δ.Ε. (μέσω των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης) • Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης • Σχολικές Μονάδες Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης (μέσω των Δ/νσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης) • Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων

ΚΟΙΝ: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Θέμα: Παράταση ημερομηνιών για την Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου των Σχολικών Μονάδων

Σχετ.: Η υπό στοιχεία 1614/Υ1/08-01-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και θρησκευμάτων (Β’ 8)

Σε συνέχεια του με. αριθμ. Πρωτ. 92α/26-Ο1-2Ο22 εγγράφου, σας ενημερώνουμε ότι η πλατφόρμα του ΙΕΠ Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου Σχολικών Μονάδων, θα είναι ανοικτή για την υποβολή ανατροφοδοτικών σχολίων από τους Σ.Ε.Ε Παιδαγωγικής Ευθύνης, αναφορικά με τον σχεδιασμό των Δράσεων των Σχολικών Μονάδων, έως και την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π/ΟΜΙΑΣ, Δ/ΟΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

Δείτε επίσης

Οικονόμου: Δεν υπήρξε αξιολόγηση μόλις στο 0,8%, δηλαδή σε 114 σχολεία από τα 13.000-Θα υπάρξουν κυρώσεις 

Κυρώσεις στους Διευθυντές που δεν ανάρτησαν στην εφαρμογή του ΙΕΠ “Αξιολόγηση σχολικών μονάδων” 

Τι ισχύει για τη μονιμοποίηση εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ | Παράθεση νομοθεσίας 

Συνάντηση ΠΟΣΕΕΠΕΑ με Διευθυντή Ειδικής Αγωγής: Τι συζητήθηκε για διορισμούς-Πίνακες ειδικής-Επιμορφώσεις-Θέματα ΕΕΠ-ΕΒΠ 

Εγκύκλιος: Καταγραφή οργανικών κενών Δευτεροβάθμιας για τις μεταθέσεις του έτους 2022

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση