Τρίτη, 9 Αυγούστου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εγκριση πρακτικής άσκησης σε ειδικά σχολεία-τμήματα ένταξης-ΚΕΣΥ με 15 προϋποθέσεις και υποχρεώσεις

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εγκριση πρακτικής άσκησης σε ειδικά σχολεία-τμήματα έγκρισης-ΚΕΣΥ με 15 προϋποθέσεις και υποχρεώσεις σύμφωνα με έγγραφο του Γ.Γ. ΥΠΑΙΘ Α. Κόπτση.

Εγκριση πρακτικής άσκησης σε ειδικά σχολεία

Σε απάντηση αιτήματος έγκρισης πρακτικής άσκησης φοιτητών του Κοινού ΠΜΣ με τίτλο “Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση” του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών και του Τμήματος Παιδαγωγικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ο Γ.Γ. ΥΠΑΙΘ κος Α. Κόπτσης, έθεσε 15 προϋποθέσεις και υποχρεώσεις.

Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί

στις ΣΜΕΑΕ και στα Τμήματα Ένταξης των Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Γενικής Εκπαίδευσης (καθώς και στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης -ΚΕΣΥ), εφόσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη των Διευθυντών των σχολικών μονάδων, οι οποίοι ορίζονται ως υπεύθυνοι συντονισμού της Πρακτικής Άσκησης στο σχολείο.

Ο/H Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας

ορίζεται ως υπεύθυνος/η συντονισμού της Πρακτικής Άσκησης στο σχολείο του/της και συνεργάζεται με τους υπεύθυνους σχεδιασμού και υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης.

O/H Διευθυντής/ντρια ως υπεύθυνος/η συντονισμού της Πρακτικής Άσκησης

μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της, εφόσον δεν τηρούνται οι συμπεφωνημένες προϋποθέσεις και υποχρεώσεις των φοιτητών/τριών προς τη σχολική μονάδα.

Οι προϋποθέσεις και οι υποχρεώσεις είναι οι εξής:
1. Πριν τις επισκέψεις των φοιτητών/τριών

θα πραγματοποιείται ενημέρωση και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των Περιφερειακών Διευθυντών και των Προϊσταμένων όσον αφορά τα Κ.Ε.Σ.Υ., των Διευθυντών/ντριών Π.Ε, των Διευθυντών/ντριών Δ.Ε, των Διευθυντών/ντριών, των Σχολικών Μονάδων και των Συλλόγων Διδασκόντων, όσον αφορά τις Σχολικές Μονάδες, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των ΚΕΣΥ και των Σχολικών Μονάδων αντίστοιχα.

2. Οι φοιτητές/τριες θα συνοδεύονται από τον υπεύθυνο για την Πρακτική Άσκηση καθηγητή,

εφόσον αυτό είναι εφικτό, ο οποίος θα καταθέσει έγγραφο στους/στις Διευθυντές/ντριες των Σχολικών Μονάδων και στους/στις προϊστάμενους/νες των Κ.Ε.Σ.Υ, όπου θα αναγράφονται τα ονόματα των φοιτητών/τριών που λαμβάνουν μέρος στην Πρακτική Άσκηση.

3. Οι φοιτητές/τριες

θα πρέπει να έχουν μαζί τους τη φοιτητική τους ταυτότητα.

4. Οι φοιτητές/τριες

μπορούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μόνο σε Σχολικές Μονάδες της βαθμίδας που έχουν δικαίωμα διορισμού.

5. Οι φοιτητές/τριες

μπορούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μόνο σε Σχολικές Μονάδες στις οποίες υπάρχει η ειδικότητά τους.

6. Ο χρόνος των επισκέψεων των φοιτητών/τριών

στις Σχολικές Μονάδες θα καθορίζεται μετά από επικοινωνία του υπεύθυνου καθηγητή με τους/τις Διευθυντές/ντριες των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής.

7. Δε θα διανεμηθούν ερωτηματολόγια ή υλικό οποιασδήποτε μορφής,

έντυπης ή ηλεκτρονικής και δε θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις με τους/τις μαθητές/ τριες που φοιτούν στο σχολείο. Δεν θα πραγματοποιηθεί συλλογή στοιχείων πάνω στις παιδαγωγικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις της πρακτικής άσκησης με βιντεοσκόπηση ή μαγνητοφώνηση της διδασκαλίας ή των συνεδριών στα Κ.Ε.Σ.Υ

8. Ο χρόνος των επισκέψεων των φοιτητών/τριών στα Κ.Ε.Σ.Υ.

θα καθορίζεται μετά από επικοινωνία του υπεύθυνου καθηγητή με τους/τις προϊστάμενους/νες των Κ.Ε.Σ.Υ. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στους ατομικούς φακέλους των μαθητών και η δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση οι φοιτητές/τριες θα αρκεστούν στην παρακολούθηση των σχετικών διαδικασιών και δεν θα εμπλακούν ενεργά στην αξιολόγηση ή την υποστήριξη των μαθητών/τριών.

9. Οι φοιτητές/τριες θα έχουν τη δυνατότητα

να παρακολουθούν τη διαδικασία αξιολόγησης και υποστήριξης των μαθητών, μόνο κατόπιν εξασφάλισης της έγγραφης σύμφωνης γνώμης των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών, του/της Προϊστάμενου/ης του Κ.Ε.Σ.Υ. και της αντίστοιχης διεπιστημονικής ομάδας.

10. Δεν επιτρέπονται εξατομικευμένες συνεδρίες

των φοιτητών/τριών με μαθητές/τριες της Σχολικής Μονάδας, στην οποία υλοποιείται η πρακτική άσκηση.

11. Οι γονείς των μαθητών/τριών

θα ενημερώνονται για την πρακτική άσκηση από τους Διευθυντές/ντριες των Σχολικών Μονάδων και θα προσκομίζουν ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τη συναίνεσή τους.

12. Οι γονείς των μαθητών/τριών

που υποστηρίζονται από τα Κ.Ε.Σ.Υ. θα ενημερώνονται για την πρακτική άσκηση από τους προϊσταμένους των Κ.Ε.Σ.Υ. και θα προσκομίζουν ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τη συναίνεσή τους.

13. Δεν θα διαταραχθεί

σε καμία περίπτωση η εύρυθμη λειτουργία των Σχολικών Μονάδων και των Κ.Ε.Σ.Υ.

14. «Ως προς την άδεια εισόδου τρίτων ενηλίκων

στα σχολεία εκτός εκπαιδευτικών και εργαζομένων σε αυτά, επιτρέπεται η είσοδος σε 2 άτομα το ανώτερο σε κάθε τμήμα πλέον του εκπαιδευτικού σε όλες τις περιπτώσεις όπως: για   πρακτική   άσκηση,   για ερευνητική   εργασία, για ακαδημαϊκούς λόγους, για ιατρική ενημέρωση των μαθητών/εκπαιδευτικών» (σύμφωνα με το απόσπασμα του Πρακτικού της 147ης Συνεδρίασης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, με ημερομηνία 2-11-2020), λαμβανομένου υπόψη του περιεχομένου των εκάστοτε Κ.Υ.Α. που ισχύουν κάθε φορά για την αποφυγή περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού Covid-19

15. Οι φοιτητές/τριες

οφείλουν να τηρούν τα μέτρα για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19 εφαρμόζοντας τις ειδικότερες οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας και του Υπουργείου Υγείας.

Δείτε σε μορφή pdf το έγγραφο Eγκριση πρακτικής άσκησης

Δείτε επίσης

Συνάφεια μεταπτυχιακών ΕΑΕ-Σχολικής Ψυχολογίας: Δεν επηρεάζεται από τις ειδικές ρυθμίσεις πρακτικής άσκησης
Πρακτική άσκηση μεταπτυχιακών ΕΑΕ και Σχολικής Ψυχολογίας: Ρύθμιση εναλλακτικών τρόπων πραγματοποίησης
Ρυθμίσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών ΑΕΙ | ΦΕΚ
Self test-IEK-ΣΔΕ-Κολλέγια από 17 έως 23 Μαΐου 2021: Νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση σε ΦΕΚ
ΑΕΙ-self test: Τροποποίηση ΚΥΑ για υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο σε φοιτητές-διδακτικό και λοιπό προσωπικό

Πριν φύγετε

 Κατατακτήριες 19 Μαΐου έως 30 Ιουνίου 2021-Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση