Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Άδεια ανατροφής τέκνου αναπληρωτριών εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π., Ε.Β.Π. – Η Εφαρμοστική Εγκύκλιος

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Η άδεια ανατροφής τέκνου αναπληρώτριας χορηγείται άπαξ, σε συνεχές χρονικό διάστημα αμέσως μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας (λοχείας) και δεν διακόπτεται.

Εξέδωσε την Εφαρμοστική Εγκύκλιο για την Άδεια ανατροφής τέκνου αναπληρωτριών εκπ/κών ή μελών Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π., ο Υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου:

Σ αυτήν επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που:

1.(εάν)στις 04-03-2019, ημέρα έναρξης ισχύος του νόμου, δεν έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3)μηνών και δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη της άδειας λοχείας, οι αναπληρώτριες δικαιούνται να κάνουν χρήση του υπολοίπου των ημερών μέχρι τη συμπλήρωση των τριών (3) μηνών και δεκαπέντε (15) ημερών.

2.(εάν) η αναπληρώτρια έχει σύζυγο υπάλληλο που δικαιούται άδειας ανατροφής τέκνου3, θα πρέπει ο χρόνος της άδειας -έως -των 3 μηνών και 15 ημερών αφενός να μην συμπίπτει με το χρόνο της άδειας ανατροφής του συζύγου της, αφετέρου να αφαιρείται από το συνολικό χρόνο της άδειας ανατροφής του συζύγου της, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53, παρ. 3 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α ́).

Επίσης το χρονικό διάστημα της άδειας, λογίζεται ως χρόνος διδακτικής υπηρεσίας και ως χρόνος ασφάλισης στους οικείους κλάδους κύριας σύνταξης, καθώς και στους οικείους φορείς επικουρικής ασφάλισης.

Αλλαγή του χρονικού διαστήματος της άδειας που αιτείται η αναπληρώτρια δεν επιτρέπεται μετά την έναρξη των διευκολύνσεων.

Σημειώνεται, τέλος, ότι η άδεια ανατροφής τέκνου αναπληρώτριας χορηγείται άπαξ, σε συνεχές χρονικό διάστημα αμέσως μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας (λοχείας) και δεν διακόπτεται.

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση