Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εγκύκλιοι αδειών ευπαθών ομάδων: Αλληλοαναιρούμενες, δημιουργούν αναστάτωση στους εκπαιδευτικούς

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εγκύκλιοι αδειών ευπαθών ομάδων: Αλληλοαναιρούμενες, δημιουργούν αναστάτωση στους εκπαιδευτικούς – Ερώτηση στη Βουλή της Χαράς Κεφαλίδου του ΚΙΝΑΛ.

Εγκύκλιοι αδειών ευπαθών ομάδων

Η Χαρά Κεφαλίδου Βουλευτής Δράμας και Τομεάρχης Παιδείας του Κινήματος Αλλαγής (ΚΙΝΑΛ) κατέθεσε Ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως, αναφορικά με τις Εγκυκλίους των Υπουργείων Παιδείας και Εσωτερικών βάσει των οποίων εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου καλούνται να επιστρέψουν στις σχολικές μονάδες τους.

Σύμφωνα με τη Βουλευτή του ΚΙΝΑΛ,

τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται σειρά καταγγελιών με περιπτώσεις εκπαιδευτικών που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου (καρκινοπαθεις, μεταμοσχευμένοι, νεφροπαθείς, ανοσοκατασταλμένοι, κλπ), οι οποίοι βάσει της εγκυκλίου του ΥΠΕΣ θα πρέπει να επιστρέψουν στις σχολικές τους μονάδες.

Οι θεράποντες ιατροί τους όμως λόγω της βεβαρημένης κατάστασής τους δεν τους το επιτρέπουν.

Οι Δευτεροβάθμιες Διευθύνσεις στις οποίες απευθύνθηκαν επιβεβαιώνουν ότι η παραπάνω εγκύκλιος ισχύει ως έχει και για τους Εκπαιδευτικούς.

Δείτε αναλυτικά την ερώτηση
Εγκύκλιοι αδειών ευπαθών ομάδων

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020

ΕΡΩΤΗΣΗ

 Προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Ν. Κεραμέως

 Θέμα: «Οι αλληλοαναιρούμενες εγκύκλιοι για τις άδειες των  ευπαθών  ομάδων των εκπαιδευτικών δημιουργεί αναστάτωση και αγανάκτηση στις σχολικές μονάδες»

 Αναστάτωση και αγανάκτηση επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στους εκπαιδευτικούς που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου λόγω σοβαρού νοσήματος.

Ο τρόπος διαχείρισης της λειτουργίας των σχολικών μονάδων εν μέσω πανδημίας από την Κυβέρνηση, δημιουργεί εύλογες ανησυχίες, με τις αλληλοαναιρούμενες και αλληλοσυγκρουόμενες εγκυκλίους των Υπουργείων Παιδείας και Εσωτερικών βάσει των οποίων εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου καλούνται να επιστρέψουν στις σχολικές μονάδες τους.

Συγκεκριμένα, η υπ’ αριθμ. 117396/ E3/ 08.09.2020 (ΑΔΑ: 6ΥΗΚ46ΜΤΛΗ-Π64) Εγκύκλιος το Υπουργείο Παιδείας όριζε τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου (βάσει της ΚΥΑ ΦΕΚ 1856Β/ 15.05.2020).

Οι εκπαιδευτικοί αυτοί  θα παρέχουν τηλεκπαίδευση – όταν αυτή λειτουργήσει φυσικά γιατί προς το παρόν δεν υλοποιείται – σε μαθητές που παραμένουν επίσης σπίτι λόγω κάποιου νοσήματος. Βάσει της εγκυκλίου χορηγείται σε αυτούς τους εκπαιδευτικούς ειδική άδεια απουσίας, ενώ οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου αλλά δεν δύνανται λόγω της φύσης των καθηκόντων τους (π.χ. Διευθυντές/ τριες, Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, γυμναστές κλπ) προσέρχονται στη σχολική τους μονάδα, διασφαλίζοντας όμως σε κάθε περίπτωση την αυστηρή τήρηση των όρων υγιεινής και πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊόυ.

Αντίθετα,

με πρόσφατη Εγκύκλιό του (υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316/20.09.2020 – ΑΔΑ: ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧ) το Υπουργείο Εσωτερικών αναιρεί περιπτώσεις ασθενειών που αναφέρονται ρητά στην εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και εξαιρεί τους εκπαιδευτικούς που μέχρι σήμερα υπάγονταν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου και οι οποίοι δικαιούνται ειδικής άδειας απουσίας χωρίς να λαμβάνει καθόλου υπ’ όψιν τις ειδικές συνθήκες που εργάζονται οι εκπαιδευτικοί αυτοί (π.χ. εργασία σε πολυάριθμα τμήματα μαθητών μέσα σε μικρές τάξεις κλπ).

Ουσιαστικά αντιμετωπίζει εσφαλμένα ή ίσως εσκεμμένα τους εκπαιδευτικούς όπως όλους τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους.

Τέλος,

η εγκύκλιος του ΥΠΕΣ καθιστά πολύ πιο δύσκολη την ένταξη εκπαιδευτικών σε ομάδες αυξημένου κινδύνου καθώς σύμφωνα με αυτήν απαιτείται να συνυπάρχουν σε κάποιες περιπτώσεις δυο κατηγορίες ασθενειών.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί να κληθούν να τεκμηριώσουν ότι πάσχουν από δεύτερο νόσημα.

Σε συνέχεια των παραπάνω,

τις τελευταίες ημέρες έχουμε δεχθεί σειρά καταγγελιών με περιπτώσεις εκπαιδευτικών που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου (καρκινοπαθεις, μεταμοσχευμένοι, νεφροπαθείς, ανοσοκατασταλμένοι, κλπ), οι οποίοι βάσει της εγκυκλίου του ΥΠΕΣ θα πρέπει να επιστρέψουν στις σχολικές τους μονάδες.

Οι θεράποντες ιατροί τους όμως

λόγω της βεβαρυμμένης κατάστασής τους δεν τους το επιτρέπουν. Οι Δευτεροβάθμιες Διευθύνσεις στις οποίες απευθύνθηκαν επιβεβαιώνουν ότι η παραπάνω εγκύκλιος ισχύει ως έχει και για τους Εκπαιδευτικούς.

Παρόμοιες είναι

και οι καταγγελίες μονογεϊκών οικογενειών εκπαιδευτικών με παιδί που ανήκει σε ευπαθή ομάδα λόγω σοβαρού νοσήματος (π.χ. Μεσογειακή Αναιμία, βαριάς μορφής πνευμονία) και το οποίο πρέπει να παραμείνει στο σπίτι και να παρακολουθήσει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Σύμφωνα

με την ενημέρωση που είχαμε, μητέρα αιτήθηκε αδείας ειδικού σκοπού αλλά ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας την απέρριψε, ενώ την ενημέρωσε ότι θα την θεωρήσει «Αδικαιολογήτως απούσα» με αποτέλεσμα να σταματήσει η καταβολή του μισθού της, του μοναδικού εσόδου που διαθέτει για να συντηρήσει την μονογονεϊκή της οικογένειά.

Όλα τα παραπάνω δείχνουν την ανικανότητα συντονισμού μεταξύ των Υπουργείων, αλλά και την αναλγησία  που αφορά στη διαχείριση των ευπαθών ομάδων στο χώρο της εκπαίδευσης .

Μετά τα ανωτέρω ερωτάται η Υπουργός:
  1. Είναι σε γνώση σας όλα τα παραπάνω; Εάν «ναι» σε ποιες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο σας προκειμένου να διορθωθεί αυτό το  πρόβλημα που έχει προκληθεί από την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ;
  2. Είναι στις προθέσεις του Υπουργείου σας η έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου που να ξεκαθαρίζει την κατάσταση και να εξασφαλίζει την προστασία της υγείας των εκπαιδευτικών που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες εν μέσω πανδημίας;
  3. Οι εκπαιδευτικοί θα λάβουν την Ειδική άδεια απουσίας όπως ορίζει η σχετική εγκύκλιος που εξέδωσε το δικό σας Υπουργείο;
  4. Σήμερα οι μαθητές που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες παρακολουθούν μαθήματα εξ αποστάσεως; Και εάν «ναι», πόσοι είναι αυτοί οι μαθητές, πόσες οι σχολικές μονάδες και πόσοι οι εκπαιδευτικοί που πραγματοποιούν τηλεκπαίδευση;
  5. Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί το Υπουργείο σας προκειμένου να εναρμονιστεί με τις παρατηρήσεις και την πρόσφατη Γνωμοδότηση της ΑΧΔΠΧ που έκανε λόγο για αστοχίες και κενά στη διαδικασία;
  6. Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχετε καταθέσει ή γνωστοποιήσει τη σύμβαση που έχει υπογράψει το ελληνικό Δημόσιο με τη CISCO για τη διαδικασία της τηλεκπαίδευσης;
  7. Σε περίπτωση που χρειαστεί και πάλι να κλείσουν τα σχολεία είναι έτοιμο το Υπουργείου σας για τη διεξαγωγή σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης;

 Η Ερωτώσα βουλευτής

 Χαρά Κεφαλίδου

Δείτε σχετικά

Εγκύκλιος ΥΠΕΣ: Μέτρα για κορονοϊό-Υπηρεσίες Αττικής-Αναστολή λειτουργίας σχολ. μονάδων-Ομάδες αυξημ. κινδύνου
Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19: Νέα Απόφαση σε ΦΕΚ
Αδειες εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ 08.09.2020 για την αντιμετώπιση διασποράς κορονοϊού | Εγκύκλιος
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση