Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εγκύκλιος υλοποίησης Μεταλυκειακού Ετους-Τάξης Μαθητείας 2024-25-Συνάντηση εργασίας Δ/ντών ΕΝΕΕΓΥΛ 28.05.2024

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εγκύκλιος υλοποίησης Μεταλυκειακού Ετους-Τάξης Μαθητείας 2024-2025-Διαδικτυακή συνάντηση εργασίας Διευθυντών ΕΝΕΕΓΥΛ την Τρίτη 28 Μαΐου 2024.

Εγκύκλιος υλοποίησης Μεταλυκειακού Ετους-Τάξης Μαθητείας

Η υπ. αριθ. πρωτ. 52026/Δ3/21-5-2024 Εγκύκλιος προετοιμασίας υλοποίησης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας περιόδου 2024-2025 για τους αποφοίτους Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου, απεστάλη στις ΠΔΕ, τις Δ/νσεις Β/θμιας στα ΕΝΕΕΓΥΛ και στα ΚΕΔΑΣΥ, από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης ΕΑΕ του ΥΠΑΙΘΑ κο Ιωάννη Μπουσδούνη.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της έναρξης της Η΄ Φάσης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας περιόδου 2024-2025, στο οποίο έχουν δικαίωμα εγγραφής και οι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.), οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ), υπενθυμίζονται 6 βασικά σημεία.

Σύμφωνα με το έγγραφο η υποβολή των αιτήσεων για το Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας αναμένεται να πραγματοποιηθεί μετά τα μέσα Σεπτεμβρίου του 2024.

Διαδικτυακή συνάντηση εργασίας

Με στόχο την περαιτέρω υποστήριξη του θεσμού της μαθητείας για τους/τις μαθητές/τριες με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τη συζήτηση σχετικών ζητημάτων, οι Διευθυντές των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.) της χώρας θα συμμετάσχουν σε διαδικτυακή συνάντηση εργασίας την Τρίτη 28 Μαΐου 2024 και ώρα 12.00 – 14.00.

Ακολουθεί το έγγραφο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Μαρούσι, 21 /05/2024

Αρ. πρωτ.: 52026/Δ3

ΘΕΜΑ: «Εγκύκλιος προετοιμασίας υλοποίησης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας περιόδου 2024-2025 για τους αποφοίτους Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου»

Σε συνέχεια της υπ’αρ. πρωτ. ΦΒ7/37163/Κ3/10-04-2024 Πρόσκλησης του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.&Δ.Β.Μ. για διάθεση θέσεων Μαθητείας στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. και στο πλαίσιο της έναρξης της Η΄ Φάσης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας περιόδου 2024-2025, στο οποίο έχουν δικαίωμα εγγραφής και οι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.), οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ), σας υπενθυμίζουμε τα ακόλουθα:

1. Οι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.) συμμετέχουν στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας σύμφωνα με την υπ’αρ. πρωτ. 109153/Κ5 (ΦΕΚ 4771/Β/12.09.2022) ΥΑ «Κανονισμός Λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους –Τάξης Μαθητείας.».

2. Οι ειδικότητες μαθητείας για το σχολικό έτος 2024-2025 μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα: https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/ και στον σύνδεσμο: «Πρ όσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.».

3. Οι σύλλογοι διδασκόντων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.) καλούνται, κατά την τελευταία συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων του τρέχοντος διδακτικού έτους, να εισηγηθούν αιτιολογημένα και να συντάξουν σχετικό πρακτικό για τους κατόχους απολυτηρίου και πτυχίου Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Λυκείου που κρίνουν ότι μπορούν να συμμετάσχουν στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας περιόδου 2024-2025. Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί υπηρεσιακά στο οικείο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., αφού ενημερωθούν σχετικά οι γονείς ή οι κηδεμόνες των μαθητών.

4. Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. διενεργούν κατά προτεραιότητα αξιολογήσεις των κατόχων απολυτηρίου και πτυχίου Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου, μετά από αίτημα των ενδιαφερομένων, με σκοπό να πιστοποιήσουν τη δυνατότητά τους να συμμετέχουν στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας και εκδίδουν σχετικές εκθέσεις-γνωματεύσεις.

5. Οι Διευθυντές/ντριες των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. ενημερώνουν τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης για τον αριθμό των μαθητών που μπορούν να πάρουν μέρος στο πρόγραμμα και για ποιες ειδικότητες.

6. Οι Διευθυντές/ντριες των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. έρχονται σε επικοινωνία με την τοπική κοινωνία, στο πλαίσιο της υποστήριξης του θεσμού του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας, για τη δέσμευση θέσεων μαθητείας από φορείς του ιδιωτικού τομέα.

Η υποβολή των αιτήσεων για το Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας αναμένεται να πραγματοποιηθεί μετά τα μέσα Σεπτεμβρίου του 2024.

Με στόχο την περαιτέρω υποστήριξη του θεσμού της μαθητείας για τους/τις μαθητές/τριες με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τη συζήτηση σχετικών ζητημάτων, παρακαλούνται όλοι οι διευθυντές των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.) της χώρας να συμμετέχουν σε διαδικτυακή συνάντηση εργασίας την Τρίτη 28 Μαΐου 2024 και ώρα 12.00 – 14.00.

Ο σύνδεσμος για τη συμμετοχή σας στη συνάντηση είναι ο εξής: https://minedu-primary.webex.com/meet/gianmpou Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες όπως κοινοποιήσουν το παρόν στους Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. για τη διερεύνηση συμμετοχής εκπροσώπου τους στη διαδικτυακή συνάντηση εργασίας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΣΔΟΥΝΗΣ

_________________________

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Τρίτη 28 Μαΐου 2024

Ώρα: 12.00 -14:00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

12.00 12.10 Χαιρετισμός, Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

12.10 12.30 Εισήγηση με τίτλο: «Πρόγραμμα μαθητείας: στοχοθεσία & οργάνωση». Τμήμα Β΄ Οργάνωσης κ΄ Εφαρμογής Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας

12.30 13.30 Παρουσιάσεις ΕΝΕΕΓΥΛ που πήραν μέρος στο πρόγραμμα κατά το έτος 2023-2024 (με αλφαβητική σειρά):

• 1ο ΕΝΕΕΓΥΛ ΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ • ΕΝΕΕΓΥΛ ΒΕΡΟΙΑΣ • ΕΝΕΕΓΥΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ • ΕΝΕΕΓΥΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ • 1ο ΕΝΕΕΓΥΛ ΛΑΜΙΑΣ • ΕΝΕΕΓΥΛ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ • ΕΝΕΕΓΥΛ ΠΑΤΡΩΝ • ΕΝΕΕΓΥΛ ΣΕΡΡΩΝ • ΕΝΕΕΓΥΛ ΦΛΩΡΙΝΑΣ • ΕΝΕΕΓΥΛ ΧΑΝΙΩΝ

13.30 13.40 Συζήτηση

13.40 14.00 Σχεδιασμός ενεργειών για το έτος 2024-2025- Παρουσίαση Οδηγών Μαθητείας, Τμήμα Γ΄, Προάσπισης Δικαιωμάτων Μαθητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

14.00 Αποφώνηση

Δείτε επίσης

Ψυχομετρικά εργαλεία ΚΕΔΑΣΥ για διάγνωση Ειδικών Εκπ/κών Αναγκών-Ανάθεση στο Τμήμα Ψυχολογίας ΕΚΠΑ 

Χρόνο αναμονής αξιολόγησης μαθητών από ΚΕΔΑΣΥ έως 3 μήνες προβλέπει η Εθνική Στρατηγική για τα Δικαιώματα ΑμεΑ 

Εθνική Στρατηγική-Δικαιώματα ΑμεΑ: Συμπερίληψη στις βαθμίδες εκπ/σης-Πρώιμη παρέμβαση 

Σχολικά γεύματα-Λαμία: Στη Βουλή η τροφική δηλητηρίαση παιδιών και η πυρκαγιά στη βιομηχανική μονάδα παρασκευής

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση