Σάββατο, 8 Αυγούστου 2020

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εγκύκλιος Μεταθέσεων Ειδικοτήτων: Αιτήσεις έως 06/09/2019

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εγκύκλιος Μεταθέσεων Ειδικοτήτων: ΠΕ06-Αγγλικής, ΠΕ11–Φυσικής Αγωγής, ΠΕ79.01-Μουσικής Επιστήμης και ΤΕ16-Μουσικής, Α/θμιας Εκπ/σης – Αιτήσεις έως 06/09/2019.

Εγκύκλιος Μεταθέσεων Ειδικοτήτων

Υπεγράφη από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων η Εγκύκλιος Μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων-ειδικοτήτων ΠΕ06-Αγγλικής, ΠΕ11–Φυσικής Αγωγής, ΠΕ79.01-Μουσικής Επιστήμης και ΤΕ16-Μουσικής.

Προθεσμία αιτήσεων

Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της Υ.Α. στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου2019.

Εντός αυτής της προθεσμίας μπορούν να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης στην περιοχή της πρώτης επιλογής τους, όπως αυτή είχε δηλωθεί στις αιτήσεις προτίμησής τους για μετάθεση που υπέβαλαν το σχολικό έτος 2013-2014, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

Προϋποθέσεις

α) Κατά το σχολικό έτος 2013–2014υπέβαλαν αίτηση προτίμησης για μετάθεση που απορρίφθηκε από τη Διοίκηση ως προς τη δηλωθείσα πρώτη επιλογή τους, λόγω μη ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων και στην ίδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μετατάχθηκαν εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των ιδίων κλάδων -ειδικοτήτων, δυνάμει του ν. 4172/2013 (A167).

β) Τόσο κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013 (Α ́167) όσο και κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4610/2019 (Α ́70)κατείχαν και εξακολουθούν να κατέχουν οργανικές θέσεις ή να βρίσκονται στη διάθεση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων ως εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον ίδιο κλάδο-ειδικότητα.

γ) Κατά το σχολικό έτος 2013–2014είχαν για την περιοχή μετάθεσης της πρώτης επιλογής τους ίσα ή περισσότερα μόρια μετάθεσης από τον τελευταίο σε μόρια εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των ιδίων ως ανωτέρω κλάδων-ειδικοτήτων, που μετατάχθηκε σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τοποθετήθηκε στην ίδια περιοχή.

Υπολογισμός μορίων

Για τη σύγκριση των μορίων υπολογίζονται για τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που μετατάχθηκαν τα μόρια μετάθεσης που θα συγκέντρωναν ως εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για μετάθεση το σχολικό έτος 2013–2014.

Δείτε ολόκληρη την Εγκύκλιο Μεταθέσεων

Δείτε επίσης

Χρονοδιάγραμμα προσλήψεων αναπληρωτών από το ΥΠΑΙΘ

Ανάλυση Χρονοδιαγράμματος προσλήψεων: Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Αποσπάσεις Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης | Ονόματα

Αποσπάσεις Εξωτερικού: Κύρωση Πινάκων επιλογής υποψηφίων

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση