“Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εγκύκλιοι Πανελλαδικών 2020: Ρυθμίζονται θέματα εξετάσεων ΓΕΛ με νέο και παλαιό σύστημα και ΕΠΑΛ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εγκύκλιοι Πανελλαδικών 2020: Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων των ΓΕΛ με το ΝΕΟ και με το ΠΑΛΑΙΟ σύστημα και των ΕΠΑΛ.

Εγκύκλιοι Πανελλαδικών 2020

Πανελλαδικές εξετάσεις 2020 Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) με το ΝΕΟ και το ΠΑΛΑΙΟ σύστημα

Εγκύκλιο απέστειλε το ΥΠΑΙΘ για τις Πανελλαδικές εξετάσεις 2020, Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) με το ΝΕΟ και το ΠΑΛΑΙΟ σύστημα, προς:

1. Περιφερειακούς Δ/ντές Εκπ/σης (έδρες τους)

2. Διευθυντές Δ.Ε. (έδρες τους)

3. Διευθυντές ΓΕΛ (δια των Δ/ντών Δ.Ε.)

4. Επιτροπές Εξετάσεων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης [ΕΕΔΔΕ]

5. Λυκειακές Επιτροπές Εξετάσεων [ΛΕΕ] ( δια των Δ/ντών ΔΕ)

6.Προέδρους Βαθμολογικών κέντρων & Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων (διά των Δ/ντών ΔΕ)

Με την εγκύκλιο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων:

1. των ΓΕΛ με το ΝΕΟ σύστημα

2. των ΓΕΛ με το ΠΑΛΑΙΟ σύστημα.

Οι πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ θα διενεργηθούν φέτος με διαδικασίες ΚΟΙΝΕΣ για το ΝΕΟ και το ΠΑΛΑΙΟ σύστημα.

Ολοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις παραπάνω πανελλαδικές εξετάσεις έχουν ήδη υποβάλει Αίτηση -Δήλωση, με την οποία δήλωσαν όλα τα στοιχεία που αφορούν στη συμμετοχή τους στις εν λόγω εξετάσεις.

Το ΥΠΑΙΘ υπενθυμίζει τις 2 σχετικές με την Αίτηση-Δήλωση εγκυκλίους:

-τη Φ251/41145/Α5/27-3-2020 με ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2020 ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (μαθητές ή απόφοιτοι).

-τη Φ251/ 41148 /Α5/27-3-2020 με ΘΕΜΑ :ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2020 ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.

Με τις 2 ανωτέρω εγκυκλίους, είχαν καθοριστεί οι διαδικασίες και οι δικαιούχοι συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ με το ΝΕΟ και το ΠΑΛΑΙΟ σύστημα αντίστοιχα.

Μετά την υποβολή των Αιτήσεων -Δηλώσεων των υποψηφίων δημιουργήθηκε το αρχείο των υποψηφίων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων.

Οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή σε σχολές και τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πρέπει ή να είναι ήδη κάτοχοι απολυτηρίου (απόφοιτοι) ή να αποκτήσουν το απολυτήριο τον Ιούνιο του2020(μαθητές-τελειόφοιτοι).

Αλλιώς η συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις θεωρείται άκυρη και αποκλείονται από τις διαδικασίες επιλογής (μηχανογραφικό δελτίο κτλ.).

Δείτε αναλυτικά

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Β. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Δ. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ

Ε. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΗΡΙΑ

ΣΤ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Ζ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Η. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Θ. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

Δείτε την Εγκύκλιο Πανελλαδικών 2020 ΓΕΛ

________________

Εγκύκλιοι Πανελλαδικών 2020

Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ έτους 2020

Σας ενημερώνουμε ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ θα διεξαχθούν από 16.06.2020μέχρι και30.6.2020, σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων που έχει ήδη ανακοινωθεί (Αρ.Πρωτ.ΥΠΑΙΘΦ.153/50373/Α5/30-4-2020και ΑΔΑ: Ρ4Ν246ΜΤΛΗ-ΞΡΠ).

Όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις παραπάνω πανελλαδικές εξετάσεις έχουν ήδη υποβάλει Αίτηση -Δήλωση, με την οποία δήλωσαν όλα τα στοιχεία που αφορούν στη συμμετοχή τους στις εν λόγω εξετάσεις σύμφωνα με την Εγκύκλιο Φ.152/41134/Α5/27-3-2020με ΘΕΜΑ: «Υποβολή Αίτησης -Δήλωσης υποψηφίων για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2020»

.Μετά την υποβολή των Αιτήσεων -Δηλώσεων των υποψηφίων δημιουργήθηκε αρχείο υποψηφίων για τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής για όλα τα Τμήματα του άρθρου 1 της Υπουργικής Απόφασης Φ.153/79899/Α5/21.05.2019 (ΦΕΚ 1904 Β ́ και 1940 Β ́ Διορθώσεις Σφαλμάτων) «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων …. και εφεξής» όπως τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση Φ.153/40138/Α5/23.03.2020 (ΦΕΚ 1106 Β ́ και 1501 Β ́ Διορθώσεις Σφαλμάτων) είναι να έχουν λάβει το απολυτήριο και το πτυχίο σύμφωνα με την ΥΑ Φ4/53112/Δ4/8-4-2020 (ΦΕΚ 1766Β’),μέχρι την έκδοση αποτελεσμάτων των ενδοσχολικών εξετάσεων του Ιουνίου2020.

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν αποκτήσει απολυτήριο και πτυχίο η συμμετοχή του στις εξετάσεις θεωρείται άκυρη. Αν ο ίδιος υποψήφιος τον επόμενο χρόνο

Δείτε την Εγκύκλιο Πανελλαδικών ΕΠΑΛ 2020

Δείτε επίσης

Πρόγραμμα Πανελλαδικών 2020: ΓΕΛ (νέο και παλαιό σύστημα) και ΕΠΑΛ
Εξέταση ειδικών μαθημάτων στις Πανελλαδικές: Ερώτηση στη Βουλή
Εξετάσεις Αστυνομικών Σχολών: Ενημέρωση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση