Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εγκύκλιος Παράλληλης Στήριξης 2022-23: Η διαδικασία-Εγκρίσεις στήριξης από εκπ/κούς-Σχολ. Νοσηλευτές-ΕΒΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εγκύκλιος Παράλληλης Στήριξης 2022-23: Η διαδικασία-Εγκρίσεις στήριξης από εκπαιδευτικούς-Σχολικούς Νοσηλευτές-Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ).

Δημοσιεύθηκε η υπ. αριθμ.73383/Δ3/15-6-2022  Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών:

α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης,

β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και

γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2022-2023.

Δείτε σε μορφή pdf την Εγκύκλιο εδώ
Επισυνάπτονται τρεις (3) πίνακες excel:

1.     ΠΙΝΑΚΑΣ 1: αφορά στην παράλληλη στήριξη – συνεκπαίδευση

2.     ΠΙΝΑΚΑΣ 2: αφορά στην στήριξη από ΕΒΠ

3.    ΠΙΝΑΚΑΣ 3: αφορά στη στήριξη από Σχολικό Νοσηλευτή

Πίνακες με τις προθεσμίες

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ για την Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ για Π.Σ. από εκπαιδευτικό

 

1.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και διαβίβασης τους στις ΔΙΠΕ

 

Έως και Τρίτη, 21/6/2022

 

2.

 

Καταχώριση αιτημάτων, συμπλήρωση πινάκων από ΔΙΠΕ και αποστολή τους στα ΚΕΔΑΣΥ/ΔΕΔΑ

 

Έως και Παρασκευή, 01/07/2022

 

3.

 

Συμπλήρωση πινάκων από ΚΕΔΑΣΥ/ΔΕΔΑ και επιστροφή τους στις ΔΙΠΕ

 

Έως  και Πέμπτη,  07/07/2022

 

4.

 

Επεξεργασία και αποστολή πινάκων στο Τμήμα Β΄ της Δ/νσης ΕΑΕ

 

Έως Τρίτη, 12/07/2022

 

 

                         ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ για την Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ για Π.Σ. από εκπαιδευτικό

 

1.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και διαβίβασης τους στις ΔΙΔΕ

 

Έως και Πέμπτη, 30/6/2022

 

2.

 

Καταχώριση αιτημάτων, συμπλήρωση πινάκων από ΔΙΔΕ και αποστολή τους στα ΚΕΔΑΣΥ/ΔΕΔΑ

 

Έως και Τετάρτη, 06/07/2022

 

3.

 

Συμπλήρωση πινάκων από ΚΕΔΑΣΥ/ΔΕΔΑ και επιστροφή τους στις ΔΙΔΕ

 

Έως και Παρασκευή, 08/07/2022

 

4.

 

Επεξεργασία και αποστολή πινάκων στο Τμήμα Β΄ της Δ/νσης ΕΑΕ

 

Έως Τετάρτη, 13/7/2022

 

 

                         ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ για την Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ για ΕΒΠ 

 

1.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και διαβίβασης τους στις ΔΙΔΕ

 

Έως και Τρίτη, 21/6/2022

 

2.

 

Καταχώριση αιτημάτων, συμπλήρωση πινάκων από ΔΙΠΕ και αποστολή τους στα ΚΕΔΑΣΥ/ΔΕΔΑ

 

Έως και Παρασκευή, 01/07/2022

 

3.

 

Συμπλήρωση πινάκων από ΚΕΔΑΣΥ/ΔΕΔΑ και επιστροφή τους στις ΔΙΠΕ

 

Έως και Πέμπτη, 07/07/2022

 

4.

 

Επεξεργασία και αποστολή  πινάκων από τις ΔΙΠΕ στο Τμήμα Β΄ της Δ/νσης ΕΑΕ

 

Έως Δευτέρα, 11/07/2022

 

 

 

 

                         ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ για την Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ για ΕΒΠ

 

1

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και διαβίβασης τους στις ΔΙΔΕ

 

Έως και Πέμπτη, 30/6/2022

 

2

 

Καταχώριση αιτημάτων, συμπλήρωση πινάκων από ΔΙΠΕ και αποστολή τους στα ΚΕΔΑΣΥ/ΔΕΔΑ

 

Έως και Τετάρτη, 06/07/2022

 

3

 

Συμπλήρωση πινάκων από ΚΕΔΑΣΥ/ΔΕΔΑ και επιστροφή τους στις ΔΙΔΕ

 

Έως και Παρασκευή, 08/07/2022

 

4

 

Επεξεργασία και αποστολή πινάκων από τις ΔΙΔΕ στο Τμήμα Β΄ της Δ/νσης ΕΑΕ

 

Έως Τετάρτη, 13/7/2022

 

 

 

 

                         ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ για την Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ για ΣΧΟΛ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

 

1

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και διαβίβασης τους στις ΔΙΠΕ

 

Έως και  Τρίτη, 21/6/2022

 

2

 

Καταχώριση αιτημάτων, συμπλήρωση πινάκων από ΔΙΠΕ και αποστολή τους στις ΠΔΕ

 

Έως και Παρασκευή, 01/07/2022

 

3

 

Συμπλήρωση πινάκων από ΠΔΕ  και αποστολή πινάκων στο Τμήμα Β΄ της Δ/νσης ΕΑΕ

 

Έως Πέμπτη, 07/07/2022

 

 

 

 

                         ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ για την Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ για ΣΧΟΛ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

 

1

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και διαβίβασης τους στις ΔΙΔΕ

 

Έως και  Πέμπτη, 30/6/2022

 

2

 

Καταχώριση αιτημάτων, συμπλήρωση πινάκων από ΔΙΠΕ και αποστολή τους στις ΠΔΕ

 

Έως και Πέμπτη, 07/07/2022

 

3

 

Συμπλήρωση πινάκων από ΠΔΕ  και αποστολή πινάκων στο Τμήμα Β΄ της Δ/νσης ΕΑΕ

 

Έως Τρίτη, 12/07/2022

 

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο

Καλούνται οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ), οι Δευτεροβάθμιες Επιτροπές Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (Δ.Ε.Δ.Α)/ Ειδικές Διαγνωστικές Επιτροπές Αξιολόγησης (Ε.Δ.Ε.Α.), οι Διευθυντές/ντριες, Προϊστάμενοι/ες των δημόσιων σχολικών μονάδων και οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών για την εφαρμογή των ακόλουθων οδηγιών όπως και των επισημάνσεων του Κεφαλαίου Γ΄ σχετικά με την υποβολή και την τεκμηρίωση των αιτημάτων:

α) έγκρισης παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης,

β) έγκρισης στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) και

γ) έγκρισης στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2022-2023.

Η αίτηση του/της γονέα/κηδεμόνα  υποβάλλεται στη σχολική μονάδα στην οποία πρόκειται να φοιτήσει ο/η μαθητής/τρια κατά το διδακτικό έτος 2022-2023, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής του/της σε αυτήν.

Αιτήματα έγκρισης για παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις υποβολής, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα εντός της παρούσης, είτε εξαιτίας εκπρόθεσμης υποβολής τους, είτε και εξαιτίας ελλιπούς /λανθασμένου/ή εκπρόθεσμου δικαιολογητικού, τότε αυτό δεν εξετάζεται και θα πρέπει να κατατεθούν εκ νέου κατά την επόμενη φάση υποδοχής αιτημάτων και σε κάθε περίπτωση μέχρι και την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022.

Δείτε επίσης

Επιτροπή εξοπλισμού ΣΜΕΑΕ για σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών: Απόφαση συγκρότησης 

Ο “χάρτης” του ΕΕΠ-ΕΒΠ στην εκπαίδευση: 4 κρίσιμοι λόγοι για πλήρη κάλυψη των κενών με διορισμούς 

Καθηκοντολόγια ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ-ΕΠΑΛ-Γενικά σχολεία | Νομοθεσία 

Αδειες μόνιμων εκπαιδευτικών-ΕΕΠ και ΕΒΠ: Αναλυτικός οδηγός Υπ. Παιδείας-Ποιες δικαιούνται-Νομοθετικό πλαίσιο 

Αδειες αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ και ΕΒΠ: Αναλυτικός οδηγός Υπ. Παιδείας-Ποιες δικαιούνται-Νομοθετικό πλαίσιο 

Αδειες άνευ αποδοχών-νεοδιόριστοι: Δίδονται όπως και στους λοιπούς εκπαιδευτικούς-Όχι πάνω από 5 έτη

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση