Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εγκύκλιος Μεταθέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023: Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 16.10 έως 31.10.2023

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εγκύκλιος Μεταθέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023: Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 16/10/2023 έως 31/10/2023 και ώρα 15:00 μέσω του https://teachers.minedu.gov.gr.

Εγκύκλιος Μεταθέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023

Το Υπουργείo Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε την έκδοση της αριθ. πρωτ. 115268/Ε4/13-10-2023 (ΑΔΑ : 9Η9Ξ46ΝΚΠΔ-Δ9Δ) Εγκυκλίου για υποβολή των αιτήσεων Μετάθεσης των μόνιμων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικού έτους 2023-2024 και καλεί τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και τα μέλη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης για τις ακόλουθες κατηγορίες:

1) μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

α) από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης,

β) σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

γ) σε Σ.Δ.Ε.Υ.των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (τους κλάδους Π23 & ΠΕ30)

δ) ειδικών κατηγοριών

ε) αμοιβαίες μεταθέσεις και

2) μέλη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

α) από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης,

β) μεταθέσεις ειδικών κατηγοριών

γ) αμοιβαίες μεταθέσεις.

Δείτε σε μορφή pdf την Εγκύκλιο ΕΔΩ

____________________________________________________

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Μεταθέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023-Οδηγός: Ερωτήσεις και απαντήσεις επί της διαδικασίας των αιτήσεων 

Υπολογισμός προϋπηρεσίας και ΜΣΔ-Μονάδων Συνθηκών Διαβίωσης για τις Μεταθέσεις 2023 

Οριστικές τοποθετήσεις νεοδιόριστων 2023: Πως θα γίνουν σύμφωνα με τις Εγκυκλίους Μεταθέσεων 2023-24 

Οδηγός Μεταθέσεων 2023: Αποκωδικοποίηση σημείων της νομοθεσίας 

____________________________________________________

Αιτήσεις

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 16/10/2023 έως 31/10/2023 και ώρα 15:00 μέσω του https://teachers.minedu.gov.gr

Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες, για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 10 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.

Το Online Σύστημα δίνει τη δυνατότητα στους μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και στο μόνιμο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία του ηλεκτρονικού Μητρώου τους, να βλέπουν τις Υπηρετήσεις και τα μόρια μετάθεσής τους, να αιτούνται αλλαγές στα στοιχεία Μητρώου και Υπηρετήσεων μέσω της Διεύθυνσης ή του ΚΕΔΑΣΥ που τηρεί τον προσωπικό τους φάκελο και να υποβάλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις μεταθέσεων.

Η είσοδος στο Online Σύστημα Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων γίνεται με το όνομα χρήστη (user name) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ).

Ανάκληση

α) Ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μέχρι 31/12/2023 και ώρα 15:00, οπότε και θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα αυτή στο ηλεκτρονικό σύστημα. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ανάκλησης η αίτηση θεωρείται άκυρη και δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να υποβληθεί εκ νέου.

β) Ανάκληση μετάθεσης δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις και επομένως οι αιτήσεις ανάκλησης μετάθεσης δεν γίνονται δεκτές.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!

Οι νέες οργανικές θέσεις συνδέονται με τις Μεταθέσεις των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για το 2024, όπου θα πρέπει να δοθούν ώστε να μπορέσουν ακολούθως να δοθούν για μόνιμους διορισμούς. Ομως από τη στιγμή που οι διαδικασίες ίδρυσης τους δεν θα περατωθούν έως την προθεσμία των αιτήσεων Μετάθεσης μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), οι οποίες θα υποβληθούν από την 16η έως την 31η Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο νόμος 4823/202, τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ τα οποία θα υποβάλλουν αίτηση Μετάθεσης, καλό θα είναι να δηλώσουν θέσεις Μετάθεσης όπου επιθυμούν, ανεξαρτήτως αν υπάρχουν αυτή τη στιγμή κενά, καθότι περί τα τέλη Φεβρουαρίου του 2024 όταν θα “τρέξει” το σύστημα για τις Μεταθέσεις του 2024, ευελπιστούμε να έχει περατωθεί η διαδικασία ίδρυσης των νέων οργανικών θέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ και να δοθούν τότε για τη διενέργεια των Μεταθέσεων.

Δείτε σχετικά

Εγκύκλιος Μεταθέσεων Πρωτοβάθμιας 2023: Αιτήσεις από 16 έως 31 Οκτωβρίου 2023

Εγκύκλιος Μεταθέσεων Δευτεροβάθμιας 2023: Αιτήσεις από 16 έως 31 Οκτωβρίου 

Δείτε επίσης

Ενημέρωση για νέες οργανικές-Μεταθέσεις-Προσλήψεις Γ Φάσης ΕΕΠ/ΕΒΠ-Δομές ΕΑΕ, από τους Αιρετούς ΚΥΣΕΕΠ 

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: Δράσεις στα σχολεία από Τρίτη 10 έως Παρασκευή 20.10.2023 

Φαρμακευτική αγωγή σε μαθητές στο σχολείο: Ενημέρωση και οδηγίες από το Υπουργείο Παιδείας

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση