Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εγκύκλιος Παράλληλης Στήριξης 2024: Από εκπ/κό-ΕΒΠ-Σχολ. Νοσηλευτή – Ημερομηνίες και χρονοδιαγράμματα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εγκύκλιος Παράλληλης Στήριξης 2024: Από εκπαιδευτικό-ΕΒΠ-Σχολικό Νοσηλευτή – Ημερομηνίες και χρονοδιαγράμματα – Υπ. αριθ. 48877/Δ3/14-5-2024.

Εγκύκλιος Παράλληλης Στήριξης 2024

Δημοσιεύθηκε η υπ. αριθ. 48877/Δ3/14-5-2024 Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών: α) για την έγκριση Παράλληλης Στήριξης συνεκπαίδευσης από εκπαιδευτικό, β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2024-2025.

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο:

Καλούνται οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), οι Ειδικές Διαγνωστικές Επιτροπές Αξιολόγησης (Ε.Δ.Ε.Α.), οι Διευθυντές/ντριες, Προϊστάμενοι/ες των δημόσιων σχολικών μονάδων και οι γονείς των μαθητών/τριών για την εφαρμογή των ακόλουθων οδηγιών όπως και των επισημάνσεων του Κεφαλαίου Γ΄ σχετικά με την υποβολή και την τεκμηρίωση των αιτημάτων:

α) έγκρισης παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης,

β) έγκρισης στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) και

γ) έγκρισης στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2024-2025.

Δείτε την Εγκύκλιο ΕΔΩ

___________________________

Στην Εγκύκλιο περιλαμβάνεται και ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ καθώς και ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ/ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

___________________________

Α. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Α΄ Φάση Υποβολής

Για τους μαθητές/τριες Α/θμιας Εκπαίδευσης που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2024-2025 από Προνήπιο έως και ΣΤ΄ Δημοτικού (δηλαδή που κατά το σχολικό έτος 2023-2024 φοιτούν έως και την Ε΄) η περίοδος υποβολής αιτημάτων ορίζεται από την Τρίτη 14/05/2024 έως και την Παρασκευή 21/06/2024 (λήξη διδακτικού έτους).

➢ Για τους μαθητές/τριες Β/θμιας Εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων και αυτών που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2024-2025 στην Α΄ Γυμνασίου (δηλαδή που κατά το τρέχον έτος φοιτούν στην ΣΤ΄ Δημοτικού) η περίοδος υποβολής αιτημάτων ορίζεται από τη Δευτέρα 10/6/2024 έως και την Παρασκευή 28/06/2024 (λήξη διδακτικού έτους).

Β΄ Φάση Υποβολής

Η δεύτερη φάση υποβολής αιτημάτων ορίζεται από τη Δευτέρα 02/09/2024 έως και τη Δευτέρα, 21/10/2024 και για τις δύο βαθμίδες (Α/θμια και Β/θμια).

Επισήμανση

Κατά τις ημερομηνίες αυτές οι γονείς οφείλουν να έχουν καταθέσει το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών. Μετά το πέρας των ημερομηνιών αυτών δεν κατατίθεται κανένα δικαιολογητικό ακόμα και αν αυτό έχει εκδοθεί εμπρόθεσμα.

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΕΒΠ

Α΄ Φάση Υποβολής

➢ Για τους μαθητές/τριες Α/θμιας Εκπαίδευσης που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2024-2025 από Προνήπιο έως και ΣΤ΄ Δημοτικού (δηλαδή που κατά το σχολικό έτος 2023-2024 φοιτούν έως και την Ε΄) η περίοδος υποβολής αιτημάτων ορίζεται από την Τρίτη 14/05/2024 έως και την Παρασκευή 21/06/2024 (λήξη διδακτικού έτους).

➢ Για τους μαθητές/τριες Β/θμιας Εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων και αυτών που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2024-2025 στην Α΄ Γυμνασίου (δηλαδή που κατά το τρέχον έτος φοιτούν στην ΣΤ΄ Δημοτικού) η περίοδος υποβολής αιτημάτων ορίζεται από τη Δευτέρα 10/6/2024 έως και την Παρασκευή 28/06/2024 (λήξη διδακτικού έτους).

Β΄ Φάση Υποβολής

Η δεύτερη φάση υποβολής αιτημάτων ξεκινά από τη Δευτέρα 02/09/2024 και για τις δύο βαθμίδες (Α/θμια και Β/θμια).

Επισήμανση

Κατά τις ημερομηνίες αυτές οι γονείς οφείλουν να έχουν καταθέσει το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών. Μετά το πέρας των ημερομηνιών αυτών δεν κατατίθεται κανένα δικαιολογητικό ακόμα και αν αυτό έχει εκδοθεί εμπρόθεσμα.

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

Α΄ Φάση Υποβολής

➢ Για τους μαθητές/τριες Α/θμιας Εκπαίδευσης που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2024-2025 από Προνήπιο έως και ΣΤ΄ Δημοτικού (δηλαδή που κατά το σχολικό έτος 2023-2024 φοιτούν έως και την Ε΄) η περίοδος υποβολής αιτημάτων ορίζεται από την Τρίτη 14/05/2024 έως και την Παρασκευή, 21/06/2024 (λήξη διδακτικού έτους).

➢ Για τους μαθητές/τριες Β/θμιας Εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων και αυτών που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2024-2025 στην Α΄ Γυμνασίου (δηλαδή που κατά το τρέχον έτος φοιτούν στην ΣΤ΄ Δημοτικού) η περίοδος υποβολής αιτημάτων ορίζεται από τη Δευτέρα 10/6/2024 έως και την Παρασκευή 28/06/2024 (λήξη διδακτικού έτους).

Β΄ Φάση Υποβολής

Η δεύτερη φάση υποβολής αιτημάτων ξεκινά από τη Δευτέρα, 02/09/2024 και για τις δύο βαθμίδες (Α/θμια και Β/θμια).

Επισήμανση

Κατά τις ημερομηνίες αυτές οι γονείς οφείλουν να έχουν καταθέσει το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών. Μετά το πέρας των ημερομηνιών αυτών δεν κατατίθεται κανένα δικαιολογητικό ακόμα και αν αυτό έχει εκδοθεί εμπρόθεσμα.

Δείτε σχετικά

Αιτήσεις για Σχολικό Νοσηλευτή 2024: Ερωτήσεις και Απαντήσεις για την έγκριση υποστήριξης μαθητή/τριας 

Δείτε επίσης

Τράπεζα Θεμάτων-Οδηγίες:  Η διαδικασία για τις προαγωγικές, απολυτήριες και επαναληπτικές εξετάσεις Λυκείου 

Εκκληση για το Κέντρο Δραστηριοτήτων της Tandem για ανάπηρα παιδιά και νέους-Πυρκαγιά το κατέστρεψε ολοσχερώς

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση