Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ειδικά σχολεία: Ωρολόγιο πρόγραμμα και διδακτικό ωράριο υποχρεωτικού και Ολοήμερου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Ειδικά σχολεία: Ωρολόγιο πρόγραμμα και διδακτικό ωράριο υποχρεωτικού και Ολοήμερου προγράμματος Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου | Το ΦΕΚ.

Ειδικά σχολεία

Ωρολόγιο πρόγραμμα

Με την με αριθμό 100371Δ3 ΦΕΚ B 2103 – 19.06.2017 Απόφαση με θέμα: «Ωρολόγιο πρόγραμμα υποχρεωτικού και ολοήμερου προγράμματος Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου», καθορίσθηκε το διδακτικό ωράριο και το ωρολόγιο πρόγραμμα των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων, καθώς και το Ολοήμερο Πρόγραμμα αυτών.

Τι περιλαμβάνει

Το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας (Ε.Ω.Π.Δ.) του Ειδικού Νηπιαγωγείου και του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου περιλαμβάνει οργανωμένες διαθεματικές και βιωματικές δραστηριότητες, εφαρμογή Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.), ελεύθερο ή οργανωμένο παιχνίδι και πρόγευμα, με στόχο την ανάπτυξη επικοινωνιακών, γνωστικών, κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων.

Πως εφαρμόζεται

Στο Ε.Ω.Π.Δ. του Ειδικού Νηπιαγωγείου και του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου εφαρμόζεται, ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, το Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής (Π.Α.Π.Ε.Α.) ή

το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.) του Νηπιαγωγείου ή του Δημοτικού Σχολείου αναλόγως ή ένας συνδυασμός των παιδαγωγικών αρχών και των εκπαιδευτικών στόχων των ανωτέρω προγραμμάτων.

Πρόγραμμα των κωφών και βαρήκοων μαθητών

Στο πρόγραμμα των κωφών και βαρήκοων μαθητών, και ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τους, εντάσσεται η διδασκαλία για την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και την εκμάθηση αυτής.

Πρόγραμμα τυφλών μαθητών

Στο πρόγραμμα των τυφλών μαθητών, και ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τους, εντάσσεται η διδασκαλία για την εκμάθηση της γραφής Braille, καθώς και την εκπαίδευση στην κινητικότητα και στον προσανατολισμό.

Πρόγραμμα μαθητών στο φάσμα του αυτισμού

Στο πρόγραμμα εκπαίδευσης των μαθητών στο φάσμα του αυτισμού, και ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τους, εντάσσονται και εφαρμόζονται τροποποιημένες – υποβοηθούμενες μορφές επικοινωνίας και με τη μορφή συμβόλων-εικόνων.

Πότε συντάσσεται

Το Ε.Ω.Π.Δ. των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων συντάσσεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου από τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο του σχολείου σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων.

Τι αποφασίζεται

Για τη σύνταξη του Ε.Ω.Π.Δ. πραγματοποιείται συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων της Σ.Μ.Ε.Α.Ε. κατά την οποία αποφασίζεται αιτιολογημένα:

  • Η κατανομή των μαθητών σε τμήματα, η οποία γίνεται με κριτήριο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.
  • Η επιλογή του κατάλληλου αναλυτικού προγράμματος για κάθε τμήμα τάξης ή βαθμίδας.
  • Η ανάθεση των τμημάτων στους εκπαιδευτικούς και των ωρών διδασκαλίας αυτών, καθώς και οι ώρες υποστηρικτικού έργου του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.).
  • Η κατάρτιση πίνακα εφημερευόντων ανά ημέρα και ο καθορισμός των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων τους για την ασφαλή επιτήρηση των μαθητών.
  • Η πρόβλεψη αντιμετώπισης περιπτώσεων όπως η διαμόρφωση του προγράμματος σε περίπτωση απουσίας μελών του προσωπικού, η συνοδεία μαθητών σε δραστηριότητες εκτός σχολικού πλαισίου κ.α.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ

______________________

Δείτε επίσης

Ολες οι άδειες που δικαιούνται μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί – ΕΕΠ και ΕΒΠ

Ποιος χορηγεί άδειες εκπαιδευτικών – ΕΕΠ – ΕΒΠ | Κατάλογος

Η άδεια ανατροφής τέκνου αναπληρωτριών εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σε Φ.Ε.Κ.

Τι ισχύει για τον υπολογισμό αναρρωτικής άδειας ως χρόνου πραγματικής διδακτικής προϋπηρεσίας αναπληρωτών

Αδεια άσκησης ιδιωτικού έργου: Διαδικασία χορήγησης | Εγγραφο

______________________

Πριν φύγετε

Οδηγός εκπαιδευτικού: Αδειες, Ωράρια, Καθηκοντολόγια, Λειτουργία σχολείων, Ιδιωτικό Εργο κ.α.

Εκδρομές: Τι ισχύει γενικώς αλλά και για ΕΒΠ – Σχολ. Νοσηλευτές

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών – ΕΕΠ  – ΕΒΠ έως 14/09/2019

Β Φάση προσλήψεων – Πίνακες ΑΣΕΠ – Τροπολογίες – Πιστώσεις ΕΠΑΛ | Ενημέρωση

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση