“Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εισαγωγή σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών: Τροποποίηση και συμπλήρωση Υ.Α.

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εισαγωγή σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών: Τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε η Φ.253/69990/ Α5/2019 με Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Ν. Κεραμέως.

Εισαγωγή σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών

Τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ. αριθμ. Φ.253.1/129725/Α5 – ΦΕΚ B 3382 – 03.09.2019  Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Ν. Κεραμέως, η Φ.253/69990/ Α5/2019 (Β΄1736) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων.

Η Απόφαση αφορά στις διαδικασίες διενέργειας των εξετάσεων για την εισαγωγή φοιτητών σε τμήματα Μουσικών Σπουδών

Τροποποιείται και συμπληρώνεται η με Φ.253/ 69990/Α5/2019 (Β΄1736) υπουργική απόφαση «Διαδικασίες διενέργειας των εξετάσεων για την εισαγωγή φοιτητών σε τμήματα Μουσικών Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142),

όπως τροποποιήθηκε

με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) καθώς και η συγκρότηση, η σύνθεση, το πλαίσιο λειτουργίας και οι αρμοδιότητες των οργάνων που θεσπίζονται προς το σκοπό της διεξαγωγής των εξετάσεων αυτών.»,

ως ακολούθως:

Αρθρο ΜΟΝΟ

«1. Στο τέλος του άρθρου 6 της ως άνω υπουργικής απόφασης προστίθεται παρ. 3: Η Κεντρική Επιτροπή Ει- δικών Εξετάσεων που συγκροτείται για τις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις των υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για εισαγωγή στα Μουσικά Τμήματα του άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) είναι αρμόδια και για τις εξετάσεις των υποψηφίων που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α΄ της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α΄188).

2. Στο τέλος της ως άνω υπουργικής απόφασης προστίθεται άρθρο 14, ως εξής:

Αρθρο 14

Διαδικασίες και όργανα για τις επαναληπτικές εξετάσεις.

1. Οι υποψήφιοι που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α΄ της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α΄188) και όλοι οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που παραπέμπονται στις επαναληπτικές εξετάσεις, για τα δύο Μουσικά μαθήματα εξετάζονται σε κοινά Εξεταστικά Κέντρα, που μπορεί να είναι για κάθε μάθημα μόνο ένα σε όλη τη χώρα.

Η βαθμολόγηση του μαθήματος «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» πραγματοποιείται σε κοινό Βαθμολογικό Κέντρο.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 2 της Φ.253/69990/Α5/2019 (Β΄1736) υπουργικής απόφασης.

2. Οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α΄ της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α΄188) και όλοι οι αντίστοιχοι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που παραπέμπονται στις επαναληπτικές εξετάσεις, για το μάθημα Μουσική Αντίληψη και Γνώση εξετάζονται από μία κοινή Επιτροπή Εξέτασης που μπορεί να είναι μία σε όλη τη χώρα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 12 της Φ.253/69990/Α5/2019 (Β΄1736) υπουργικής απόφασης.

Η απόφαση ισχύει για τις εξετάσεις έτους 2019 και εφεξής.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ

Δείτε επίσης

Βάσεις Πανελλαδικών 2019: Συγκριτικά – Στατιστικά στοιχεία και Μήνυμα Υπ. Παιδείας

Κεραμέως στο Εθνος για Πανελλαδικές

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση