Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια: Εφαρμογή τεστ δεξιοτήτων και self test | ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια: Εφαρμογή τεστ δεξιοτήτων και self test – Ο πρώτος έλεγχος θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24.06.2021-28 Ιουνίου 2021 οι εξετάσεις για τα Πρότυπα.

Εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 2708 – 24.06.2021 η υπ. αριθμ. 74557/Δ6 ΚΥΑ “Τρόπος διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στην Α ́ τάξη των Προτύπων Γυμνασίων και την εισαγωγή μαθητών/τριών για την πλήρωση κενών θέσεων στην Α ́ τάξη των Προτύπων Λυκείων για το σχολικό έτος 2021-2022 και εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορoνοϊό COVID -19″.

Αναλυτικά
Άρθρο 1
Μέτρα κατά της πανδημίας κορωνοϊού COVID-19 κατά την διάρκεια των εξετάσεων

O Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Εξετάσεων κάθε εξεταστικού κέντρου μεριμνούν για τα κάτωθι:

α) Την τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των υποψηφίων σε κάθε αίθουσα εξέτασης, συμπεριλαμβανομένου του χώρου προετοιμασίας των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,

β) την υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας από όλους τους/τις υποψηφίους/ες και το εκπαιδευτικό, διοικητικό και το λοιπό προσωπικό, εντός των εξεταστικών κέντρων και

γ) τη διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου (self-test, PCR ή rapid test) από υποψήφιους/ες και το εκπαιδευτικό, διοικητικό και το λοιπό προσωπικό.

Τα ανωτέρω πρόσωπα προσέρχονται στα εξεταστικά κέντρα φέροντας μαζί τους τη δήλωση ή βεβαίωση αρνητικού τεστ (self-test, PCR ή rapid test).

Λαμβάνεται μέριμνα για:

α) Τον επαρκή φυσικό αερισμό των αιθουσών σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας,

β) την αποφυγή συγχρωτισμού,

γ) την τήρηση των οδηγιών καλής υγιεινής χεριών, με χρήση νερού και σαπουνιού ή με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα, σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και

δ) την εξασφάλιση καθαριότητας των εξεταστικών κέντρων-σχολικών μονάδων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.). ́

Άρθρο 2
Διενέργεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 και δήλωση του αποτελέσματος

1. Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται κατ’ οίκον, σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων.

Ειδικότερα, ο πρώτος έλεγχος θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 24.06.2021,

με δυνατότητα επιβεβαιωτικού ελέγχου, σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, από την Πέμπτη 24.06.2021 μέχρι και την Κυριακή, 27.06.2021.

Οι εκπαιδευτικοί, το διοικητικό και το λοιπό προσωπικό, υποχρεούνται να υποβληθούν σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την προσέλευσή τους στην σχολική μονάδα.

2. Εξαγωγή αποτελέσματος διαγνωστικού ελέγχου:

Οι γονείς/κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών, οι εκπαιδευτικοί, το διοικητικό και το λοιπό προσωπικό, επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gοv.gr – ΕΨΠ) και, αφού αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), δηλώνουν το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου.

Για όλους τους υποψηφίους/ες /

επιλέγεται η κατηγορία «Σχολική Κάρτα για COVID-19» και εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν τα ανωτέρω πρόσωπα – Δείτε τη Σχολική Κάρτα για COVID-19

Για τους εκπαιδευτικούς, το διοικητικό και το λοιπό προσωπικό,

επιλέγεται η κατηγορία «Δήλωση αποτελέσματος self-test για COVID-19» και εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα δήλωση του αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν – Δείτε τη Δήλωση αποτελέσματος

Τη Δευτέρα, 28.06.2021, ημέρα της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων,

οι υποψήφιοι/ες, το εκπαιδευτικό, διοικητικό και το λοιπό προσωπικό, κατά την προσέλευσή τους στο εξεταστικό κέντρο, υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους το ηλεκτρονικό αποδεικτικό ή χειρόγραφη βεβαίωση, σύμφωνα με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, στα οποία καταγράφεται το αρνητικό αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου και τα οποία επιδεικνύουν κατά την είσοδό τους στο εξεταστικό κέντρο.

Στην περίπτωση θετικού αποτελέσματος,

οι υποψήφιοι/ες, το εκπαιδευτικό, διοικητικό και το λοιπό προσωπικό, αφού εκδώσουν την σχετική κάρτα ή δήλωση από την πλατφόρμα self-testing.gov.gr, μεταβαίνουν σε δημόσια δομή, από αυτές που αναφέρονται ενδεικτικά στην ως άνω πλατφόρμα, για να υποβληθούν δωρεάν σε επαναληπτικό διαγνωστικό έλεγχο (rapid-test) ή κατ’ επιλογήν τους, σε ιδιωτική δομή για τον έλεγχο αυτόν.

Εάν το επαναληπτικό τεστ είναι αρνητικό,

οι υποψήφιοι/ες, οι εκπαιδευτικοί, το διοικητικό και το λοιπό προσωπικό, λαμβάνουν σχετική βεβαίωση από την παραπάνω δομή και προσέρχονται στο εξεταστικό κέντρο.

Εάν το αποτέλεσμα του επαναληπτικού ελέγχου είναι θετικό,

τότε ακολουθείται το Πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ. και οι υποψήφιοι/ες δεν μπορούν να συμμετάσχουν στη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο οι υποψήφιοι/ες δεν συμμετέχουν στην συγκεκριμένη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων, δεν προβλέπεται επαναληπτική δοκιμασία.

3. Σε περίπτωση που κάποιος/α από τους συνοικούντες με υποψήφιο/α βρεθεί θετικός/ή στον κορωνοϊό, ο/η υποψήφιος/α μπορεί να συμμετάσχει στη δοκιμασία ή τεστ δεξιοτήτων για τα Π.Σ. με την επίδειξη αρνητικού εργαστηριακού αποτελέσματος (PCR ή rapid-test).

Άρθρο 3

Ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ B 2708 – 24.06.2021 Τρόπος διεξαγωγής τεστ δεξιοτήτων για εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια για το σχολ. έτος 2021-2022 και εφαρμογή self test
Δείτε και κατεβάστε τη Σχολική Κάρτα για COVID-19
Δείτε και κατεβάστε τη Δήλωση αποτελέσματος

Δείτε επίσης

Αιτήσεις για εισαγωγή σε Πρότυπα και Πειραματικά πάνω από 13.000 για 4.039 θέσεις
Εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία: Ολη η διαδικασία εισαγωγής σε ΦΕΚ
Αριθμός εισακτέων στα Πρότυπα και Πειραματικά ανά σχολείο και ΠΔΕ
50 νέα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία-Κατάλογος και Υπουργική Απόφαση
Ιδρυση 6 Πρότυπων ΕΠΑΛ σε 6 Περιφέρειες της χώρας
Εκπαιδευτικός Οδηγός ΠΕΠΑΛ: Οργάνωση και λειτουργία-Φοίτηση και εγγραφή-Τίτλοι σπουδών-Επαγγελματικά δικαιώματα
Νόμος 4692-2020: “Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις” | ΦΕΚ A 111-12.06.2020

Πριν φύγετε

 Νόμος 4807/2021: Εργαστήρια Δεξιοτήτων-Οργανικές θέσεις-Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο-Παράταση σχολ. έτους
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση