Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εισαγωγή μαθητών-Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία: Τροποποίηση απόφασης για Επιτροπές κλήρωσης και εξετάσεων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εισαγωγή μαθητών-Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία: Τροποποίηση απόφασης για την Επιτροπή κλήρωσης και την Επιτροπή εξετάσεων – ΦΕΚ.

Με την υπ. αριθμ. 44602/Δ6 – ΦΕΚ B 1880 – 16.04.2022Απόφαση της Υφυπουργού ΠΑΙΘ κας Ζ. Μακρή τροποποιείται η υπό στοιχεία 28270/Δ6/ 14-3-2022 Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων “Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ) για το σχολικό έτος 2022-2023″ (Β’ 1144).

Συγκεκριμένα πραγματοποιείται τροποποίηση:

Α. Ως προς το όργανο που αποφαίνεται για την σύσταση της Επιτροπής Κλήρωσης των Πειραματικών Σχολείων και της Κεντρικής Επιτροπής Οργάνωσης των Εξετάσεων στα Πρότυπα Σχολεία και της Κλήρωσης στα Πειραματικά Σχολεία (Κ.Ε.Ο.Ε.Κ).

Β. Ως προς το όργανο που αποφαίνεται για την σύσταση της Κεντρικής Επιτροπής Διεξαγωγής των Εξετάσεων στα Πρότυπα Σχολεία και της Επιτροπής του Βαθμολογικού Κέντρου.

Αναλυτικά

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 28270/Δ6/ 14-3-2022 απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ) για το σχολικό έτος 2022-2023» (Β’ 1144).

Αποφασίζουμε

1. Την τροποποίηση ως προς το όργανο που αποφαίνεται για την σύσταση της Επιτροπής Κλήρωσης των Πειραματικών Σχολείων και της Κεντρικής Επιτροπής Οργάνωσης των Εξετάσεων στα Πρότυπα Σχολεία και της Κλήρωσης στα Πειραματικά Σχολεία (Κ.Ε.Ο.Ε.Κ) της παρ. 6 του υποκεφαλαίου Α1 του Κεφ. Α της υπό στοιχεία 28270/Δ6/14.3.2022 υπουργικής απόφασης, η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

“6. Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων συστήνονται:

α) η Επιτροπή Κλήρωσης των Πειραματικών Σχολείων, έργο της οποίας είναι η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής κλήρωσης,

β) η Κεντρική Επιτροπή Οργάνωσης των Εξετάσεων στα Πρότυπα Σχολεία και της Κλήρωσης στα Πειραματικά Σχολεία (Κ.Ε.Ο.Ε.Κ.), έργο της οποίας είναι η προετοιμασία της διαδικασίας της κλήρωσης και της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων και η εκπόνηση σχετικών οδηγιών για την πληρέστερη διεξαγωγή τους”.

2. Την τροποποίηση ως προς το όργανο που αποφαίνεται για την σύσταση της Κεντρικής Επιτροπής Διεξαγωγής των Εξετάσεων στα Πρότυπα Σχολεία και της Επιτροπής του Βαθμολογικού Κέντρου της παρ. 10 της περ. Β1α του υποκεφ. Β1 του Κεφ. Β της υπό στοιχεία 28270/Δ6/14-3-2022 υπουργικής απόφασης, η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

“10. Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων συστήνονται:

α) Η Κεντρική Επιτροπή Διεξαγωγής των Εξετάσεων στα Πρότυπα Σχολεία έργο της οποίας είναι η προετοιμασία της δοκιμασίας/τεστ δεξιοτήτων για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στα Πρότυπα Σχολεία, η εισήγηση των θεμάτων και η διεξαγωγή των συγκεκριμένων δοκιμασίων.

β) Η Επιτροπή του Βαθμολογικού Κέντρου, έργο της οποίας είναι η προετοιμασία της βαθμολόγησης των απαντητικών φύλων, η παραλαβή των απαντητικών φύλλων από τα βαθμολογικά κέντρα, η βαθμολόγησή τους και η έκδοση των αποτελεσμάτων συνολικά και ανά σχολική μονάδα.”.

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ B 1880 – 16.04.2022

Δείτε σχετικά

ΦΕΚ: Εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2022-2023 

Δείτε επίσης

Εγκύκλιος: Προετοιμασία για e-εγγραφές για το σχολικό έτος 2022-23 

ΦΕΚ: Ηλεκτρονική έκδοση ΑΔΥΜ Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή-Η διαδικασία, ο τύπος, το περιεχόμενο 

Εισαγωγή στα Καλλιτεχνικά Σχολεία 2022-23: Η διαδικασία-Κατάλογος σχολείων 

Εισαγωγή στα Μουσικά Σχολεία 2022-23: Η διαδικασία-Κατάλογος σχολείων 

Αλ. Κόπτσης: Πως θα επιστρέψουν οι μαθητές στα σχολεία μετά το Πάσχα-Νωρίτερα από ποτέ οι Πανελλαδικές 

Πανελλαδικές 2022: Yποβολή δικαιολογητικών υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση