Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εισαγωγική επιμόρφωση-νέα Απόφαση: Χρόνος υποβολής αιτήσεων, διάρκεια, υπόχρεοι παρακολούθησης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εισαγωγική επιμόρφωση-νέα Απόφαση: Αλλαγή στον χρόνο υποβολής αιτήσεων, στη διάρκεια της επιμόρφωσης, στους υπόχρεους παρακολούθησης – ΦΕΚ.

Εισαγωγική επιμόρφωση-νέα Απόφαση

Με την Απόφαση υπ. αριθμ. 153286/Ε3 ΕΞ. της Υπουργού ΠΑΙΘ κας Νίκης Κεραμέως, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 6475/17-12-2022, τροποποιείται η υπ. αριθμ. 143616/Ε3/ 18-11-2022 – ΦΕΚ Β’ 5939 – Υπουργική Απόφαση για την πραγματοποίηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

Συγκεκριμένα 

Α. Αντικαθίσταται η φράση “κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών 2020-2021 και 2021- 2022 (μέχρι τον Ιούνιο 2022)” με τη φράση “από 01-01-2020 μέχρι 30-06-2022“, στην περ. Α) της παρ. 2 του άρθρου 1 της 143616/Ε3/ 18-11-2022 – ΦΕΚ Β’ 5939 – Υπουργικής Απόφασης και γίνεται “Το Πρόγραμμα Εισαγωγικής επιμόρφωσης υποχρεούνται να παρακολουθήσουν: Α) Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής και ειδικής, καθώς και τα μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού που διορίστηκαν από 01-01-2020 μέχρι 30-06-2022”.

Β. Ως προς τους εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που δεν υποχρεούνται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα της εισαγωγικής επιμόρφωσης, προστίθεται η περ. iii στην παρ. 2 του άρθρου 1, η οποία αναφέρει πως όσοι διορίστηκαν τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2022 δεν θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για το σχολικό έτος 2022-2023.

Γ. Ως προς τη διάρκεια της επιμόρφωσης αντικαθίσταται η φράση “κατά το χρονικό διάστημα Νοεμβρίου 2022 – Φεβρουαρίου 2023” με τη φράση “εντός του σχολικού έτους 2022- 2023“.

Δ. Ως προς το χρονικό προσδιορισμό της υποβολής δήλωσης συμμετοχής σύμφωνα με τη νέα Απόφαση, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής εντός προθεσμίας που τίθεται σε σχετική πρόσκληση του ΙΕΠ και δεν ισχύει η πρόβλεψη της Απόφασης 143616/Ε3/ 18-11-2022 – ΦΕΚ Β’ 5939 για υποβολή δήλωσης συμμετοχής “κατά τον μήνα Νοέμβριο του 2022”.

Ακολουθεί το ΦΕΚ Β 6475/17-12-2022 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 153286/Ε3 ΕΞ.

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 143616/Ε3/ 18-11-2022 υπουργικής απόφασης «Πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού» (Β’ 5939).

Αποφασίζουμε…

1. Την τροποποίηση της περ. Α) της παρ. 2 του άρθρου 1 ως προς τους εκπαιδευτικούς που υποχρεούνται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα της εισαγωγικής επιμόρφωσης με αντικατάσταση της φράσης «κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών 2020-2021 και 2021- 2022 (μέχρι τον Ιούνιο 2022)» με τη φράση «από 01-01-2020 μέχρι 30-06-2022» και διαμορφώνεται ως εξής:

«Α) Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής και ειδικής, καθώς και τα μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού που διορίστηκαν από 01-01-2020 μέχρι 30-06-2022».

2. Την προσθήκη περ. iii στην παρ. 2 του άρθρου 1 ως προς τους εκπαιδευτικούς που δεν υποχρεούνται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα της εισαγωγικής επιμόρφωσης και η οποία έχει ως εξής:

«Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής και ειδικής, καθώς και τα μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού που διορίστηκαν τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2022 δεν θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για το σχολικό έτος 2022-2023».

3. Την τροποποίηση του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 2 ως προς το χρονικό διάστημα διάρκειας της επιμόρφωσης, με αντικατάσταση της φράσης «κατά το χρονικό διάστημα Νοεμβρίου 2022 – Φεβρουαρίου 2023» με τη φράση «εντός του σχολικού έτους 2022- 2023» και διαμορφώνεται ως εξής:

«Η διάρκεια της επιμόρφωσης είναι 8 έως 12 εβδομάδες ανάλογα με τη διαμόρφωση του προγράμματος ανά τμήμα και διεξάγεται εντός του σχολικού έτους 2022- 2023».

4. Την τροποποίηση του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 4 ως προς το χρονικό προσδιορισμό της υποβολής δήλωσης συμμετοχής, με τη διαγραφή της φράσης «κατά τον μήνα Νοέμβριο του 2022» και διαμορφώνεται ως εξής: «Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής εντός προθεσμίας που τίθεται σε σχετική πρόσκληση του Ι.Ε.Π.. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων απενεργοποιείται η δυνατότητα εισόδου/επεξεργασίας των στοιχείων των δηλούντων».

Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ Β 6475/17-12-2022 

Δείτε σχετικά

Εισαγωγική επιμόρφωση εκπαιδευτικών-ΕΕΠ και ΕΒΠ: Διαδικασία-Αιτήσεις-Πρόγραμμα | Απόφαση 

Νέο έγγραφο για την εισαγωγική επιμόρφωση

Δείτε επίσης

Πρωθυπουργός στη Βουλή: Κάλυψη του 10% των αγορών τροφίμων-Τι είπε για την Τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ για 600 € σε εκπ/κούς

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση