Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εισαγωγική Επιμόρφωση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών: Η εξέλιξη της Πράξης υλοποίησης του Προγράμματος

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εισαγωγική Επιμόρφωση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών: Η εξέλιξη της Πράξης υλοποίησης του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Εισαγωγική Επιμόρφωση νεοδιόριστων

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) ενημερώνει πως οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξη της Πράξης ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ” με κωδικό ΟΠΣ 5070654 σε σύνδεσμο που παρατίθεται.

Μπορείτε να παρακολουθείτε

την εξέλιξη της Πράξης «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5070654 στον ακόλουθο σύνδεσμο εδώ

__________________

Τίτλος Πράξης: “Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών”

(MIS) 5070654

Υπεύθυνος: Ευαγγελινός Μάριος

Ημερομηνία έναρξης: 20/11/2020

Ημερομηνία λήξης: 31/12/2022

Αντικείμενο της Πράξης:

Η Πράξη «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5070654, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014 -2020» έχει ως φυσικό αντικείμενο τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε περίπου 11.500 εκπαιδευτικούς.

Η Πράξη περιλαμβάνει:
  1. την παραγωγή επιμορφωτικού υλικού από Επόπτες και Εκπονητές, το οποίο εν συνεχεία θα αξιοποιηθεί για
  2. την υλοποίηση της Επιμόρφωσης σε δύο φάσεις. Αρχικά οι Επιμορφωτές Α’ θα επιμορφώσουν ικανό αριθμό Επιμορφωτών Β’, οι οποίοι λειτουργώντας πολλαπλασιαστικά θα επιμορφώσουν τους νεοπροσληφθέντες ωφελούμενους εκπαιδευτικούς.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Δείτε επίσης

Επιμόρφωση Εργαστηρίων Δεξιοτήτων: Το Χρονοδιάγραμμα πορείας του Προγράμματος
ΦΕΚ: Πιλοτική Εφαρμογή Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Επιμόρφωση νεοδιορισθέντων και αναπληρωτών | Εγγραφο
Οδηγίες για εφαρμογή Εργαστηρίων Δεξιοτήτων για το σχολικό έτος 2021-2022, από το ΥΠΑΙΘ
Διευκρινίσεις για ώρες πρακτικής άσκησης μεταπτυχιακών ειδικής αγωγής από το ΥΠΑΙΘ
 ΦΕΚ: Ιδρυση ειδικοτήτων ΙΕΚ: Και στα Πειραματικά-Θεματικά
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση