Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εισήγηση ΠΟΣΕΕΠΕΑ για νομοσχέδιο: Στην ακρόαση φορέων στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Εισήγηση ΠΟΣΕΕΠΕΑ για νομοσχέδιο: Στην ακρόαση φορέων στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής – Τοποθετήθηκε η Πρόεδρος Γεωργία Μπουλμέτη.

Εισήγηση ΠΟΣΕΕΠΕΑ για νομοσχέδιο

Την Τρίτη 02.06.2020 στη δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων (ΕΜΥ) της Βουλής, κατά την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων “Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις”, πραγματοποιήθηκε η Ακρόαση Φορέων.
Από πλευράς Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (ΠΟΣΕΕΠΕΑ), τοποθετήθηκε επί του νομοσχεδίου η Πρόεδρός της Γεωργία Μπουλμέτη, την εισήγηση της οποίας παρουσιάζουμε ακολούθως.
Εισήγηση ΠΟΣΕΕΠΕΑ στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων 2-6-2020

Η  ΠΟΣΕΕΠΕΑ,ως  δευτεροβάθμιο  συνδικαλιστικό  όργανο,    εκπροσωπεί  τους  κλάδους  του  Ειδικού Εκπαιδευτικού  Προσωπικού-ΕΕΠ (ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, θεραπευτές –λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, σχολικούς νοσηλευτές, Ειδικούς στην Νοηματική Γλώσσα Κωφών, Ειδικούς στη Κινητικότητα τον Προσανατολισμό Τυφλών, Συμβούλους στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού -ΕΒΠ που υπηρετούν στην  Ειδική  και  Γενική  Εκπαίδευση  καθώς  και  στα  Κ.Ε.Σ.Υ.  και  παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία, καθώς  και σε ευάλωτες κοινωνικές  ομάδες.

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ δεν έλαβε καμία ενημέρωση από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ για το νομοσχέδιο με τίτλο «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις»  και δεν υπήρξε  διάλογος πριν την κατάθεση του νομοσχεδίου στη διαβούλευση.

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ θεωρεί ότι το νομοσχέδιο στο σύνολό του είναι αντιεκπαιδευτικό, πλήττει τη δωρεάν δημόσια εκπαίδευση, τα δικαιώματα μαθητών στη μόρφωση και τις εργασιακές συνθήκες των εκπαιδευτικών. Αποσκοπεί στη δημιουργία ενός  σχολείου, στο οποίο η κατηγοριοποίηση των μαθητών γίνεται  με βάση τη διαγωγή, τη βαθμολογία και υποβαθμίζει οποιαδήποτε εξέλιξη μέσω αναχρονιστικών και τιμωρητικών  πολιτικών. 

Διαπιστώνουμε  μετά λύπης μας  ότι δεν υπάρχουν διατάξεις για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία.

Απαιτείται κατά  το σχεδιασμό κάθε εκπαιδευτικής πολιτικής να προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για τα ΑμεΑ προκειμένου να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μια ενταξιακή, ποιοτική και δωρεάν πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε ίση βάση με τους άλλους, στις κοινότητες στις οποίες ζουν μέσω εύλογων προσαρμογών και υποστήριξης.

Δυστυχώς αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι το παρόν νομοσχέδιο στερείται αυτού του πνεύματος, αποκλείοντας για άλλη μία φορά μαθητές με αναπηρία και τις οικογένειές τους, δημιουργώντας διαχωρισμούς ανάμεσα στη γενική και ειδική εκπαίδευση.

Ξέρουμε ότι αυτό που θα μας απαντήσετε είναι ότι θα το προβλέψετε σε ένα άλλο νομοσχέδιο επικεντρωμένο στην ειδική εκπαίδευση, το οποίο, ωστόσο θα δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερο χάσμα στον προσδοκώμενο στόχο.

Σύμφωνα με την έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη (αρ.72 ν. 4488/2017) για την εφαρμογή της Σύβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων µε αναπηρία για την εκπαίδευση, Ιούλιος 2019, αναφέρεται ότι:

«Παρά τις θετικές αλλαγές που έχουν προωθηθεί και τις εξαγγελθείσες ενταξιακές πολιτικές συστηματικά διαπιστώνονται προβλήματα σε σχέση µε την οργάνωση, τους πόρους, το ανθρώπινο δυναμικό, τα προγράμματα και τις μεθόδους διδασκαλίας, το εκπαιδευτικό υλικό, τις αντιλήψεις και τις πρακτικές στην εκπαίδευση των παιδιών µε αναπηρία».

Ναι, διερχόμαστε από μια περίοδο που για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες έγιναν διορισμοί στην Ειδική εκπαίδευση ΕΕΠ ΕΒΠ και σε λίγες ημέρες περιμένουμε και τους διορισμούς εκπαιδευτικών στην ειδική Εκπαίδευση, τόσο από την προηγούμενη κυβέρνηση όσο και από τη νυν, ωστόσο δε θα καλύψουν παρά μόνο βασικές ανάγκες των ΣΜΕΑΕ αφήνοντας ακάλυπτα πληθώρα λειτουργικών κενών στα σχολεία, ενώ δεν υπήρξε ανάληψη   ευθύνης στελέχωσης των ΚΕΣΥ μέσω μόνιμων  διορισμών, τα οποία υποστηρίζουν  χιλιάδες μαθητές  με ειδικές εκπαιδευτικές Ανάγκες ή και αναπηρία με συνέπεια να προωθούνται   ευκαιριακά προγράμματα ΕΣΠΑ τα οποία δεν προσφέρουν σταθερότητα και εχέγγυα για τη συνέχισή τους

Οι Άριστοι μαθητές  δεν κρίνονται μόνο από τη βαθμολογία τους αλλά από την προσπάθειά τους σε σχέση με τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν.

Δείτε

Προσλήψεις Κοινωνικών Λειτουργών και Ψυχολόγων: Διατίθενται 46.000.000 ευρώ-Τι είπε η Ν. Κεραμέως στη Βουλή
Εισήγηση ΠΟΣΕΕΠΕΑ για νομοσχέδιο
Συγκεκριμένη κριτική  επί των άρθρων:
ΆΡΘΡΟ 1

Αναφέρεται ότι εισάγονται νέοι θεματικοί κύκλοι στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση πιλοτικής δράσης με τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτήτων».

Η πρότασή μας είναι:

Η  υλοποίηση  στοχευμένων δράσεων ενδυνάμωσης της μαθητικής κοινότητας, όπως για μαθητές/τριες με αναπηρία και άλλες ευάλωτες κοινωνικά ομάδες με στόχο τη συμπερίληψη, καθώς και προγραμμάτων τα οποία προάγουν την αυτοεκτίμηση, την αποδοχή, την αλληλεγγύη κ.α για όλους τους μαθητές  με την υποστήριξη και του ΕΕΠ ΕΒΠ.

Ενδεικτικά αναφέρουμε σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης να ενισχυθούν δεξιότητες και να υποστηριχθούν οι  μαθητές, οι οικογένειες και οι εκπαιδευτικοί με τον καθορισμό στόχων ενίσχυσης δεξιοτήτων ζωής από εργοθεραπευτές, την ενημέρωση των εκπαιδευτικών και των γονέων για την κινητική κατάσταση των παιδιών και την εξασφάλιση της ενεργούς συμμετοχής τους σε όλες τις δραστηριότητες μέσω εργονομικών παρεμβάσεων και ειδικών βοηθημάτων από φυσικοθεραπευτές, δεξιοτήτων επικοινωνίας και λόγου από λογοθεραπευτές, κοινωνικών δεξιοτήτων από κοινωνικούς λειτουργούς, συμβουλευτική υποστήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα ψυχικής υγείας, εξαρτήσεων και σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης από ψυχολόγους, θεμάτων αυτοεξυπηρέτησης και αυτονομίας από το ΕΒΠ.

Επίσης, ειδικά με τις παρούσες συνθήκες, απαραίτητη η ευαισθητοποίηση μαθητών σε κανόνες ατομικής υγιεινής και προφύλαξης από κινδύνους από σχολικούς νοσηλευτές.Όλα τα παραπάνω τα έχουμε ήδη εφαρμόσει μέσα από τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων εδώ και χρόνια.

Άρθρο 2

Το άρθρο 2, στο πνεύμα του άρθρου 1 εισάγει δραστηριότητες στην αγγλική γλώσσα στο Νηπιαγωγείο.

Η επίσπευση της κατάκτησης μίας ξένης γλώσσας, προβληματίζει κατά πόσο είναι προτεραιότητα ενώ καθημερινά παρατηρούνται στους μαθητές των νηπιαγωγείων πολύ σοβαρά προβλήματα προσαρμογής, επικοινωνίας και συμπεριφοράς των παιδιών προσχολικής ηλικίας, τα οποία  μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με πρόληψη, έγκαιρη και έγκυρη παρέμβαση για την  αντιμετώπιση προβλημάτων λόγου, επικοινωνίας, συμπεριφοράς, καθώς και μαθησιακών δυσκολιών, τη συνεργασία των κλάδων ΕΕΠ με το λοιπό προσωπικό του σχολείου και τους γονείς θα είναι σημαντική και καινοτόμος προσθήκη στην εκπαιδευτική διαδικασία και την κοινωνία ευρύτερα.

Για την επίτευξη των παραπάνω προτείνουμε την εφαρμογή υποστηρικτικών προγραμμάτων στα σχολεία, παράλληλα με το διδακτικό έργο από κλάδους του ΕΕΠ, και από το ΕΒΠ (σε θέματα αυτοεξυπηρέτησης μαθητών), οι οποίοι θα εργάζονται στη γενική εκπαίδευση, αποσκοπώντας σε ολιστική παρέμβαση, όπως αξίζει σ΄ ένα καινοτόμο σχολείο, μέσα από  τη σύσταση οργανικών θέσεων ΕΕΠ, λογοθεραπευτών, εργοθεραπευτών κ.α. καθώς και ΕΒΠ και την κάλυψη αυτών, στη δίχρονη προσχολική εκπαίδευση.

Άρθρο 5

Το Άρθρο 5 που αφορά την αναχρονιστική αναγραφή της «Διαγωγής» στους τίτλους σπουδών, η οποία θα συνοδεύει το νέο άνθρωπο στη μελλοντική του ζωή και σε κάθε προσπάθεια ανεύρεσης εργασίας, αποτελεί κοινωνικό στιγματισμό.

Πρωταρχικός ρόλος της πολιτείας είναι η εξασφάλιση της ισονομίας και της άρσης διακρίσεων.

Η επιστροφή της αναγραφής της διαγωγής μόνο αναβάθμιση του σχολείου δεν αποτελεί, είναι τιμωρία, δείχνει άγνοια των σύνθετων συναισθηματικών, κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ελληνική οικογένεια και των δυσκολιών που ανακύπτουν κατά την εφηβική ηλικία κι έρχεται σε πλήρη αντίθεση μ΄ ένα δημοκρατικό σχολείο.

Άρθρα 34 και 35

Τα άρθρα 34 και 35 περί εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης προβάλλουν αγκυλώσεις και εκφοβισμούς, δεν προάγουν την εξέλιξη  του έργου του προσωπικού και της σχολικής μονάδας, το οποίο έγκειται στην αποτίμηση των στόχων που έχουν τεθεί από τους εκπαιδευτικούς και το σύλλογο προσωπικού με σκοπό τη βελτίωση κι όχι την τιμωρία τους.

Η πολιτεία σκόπιμα  αγνοεί τη υποχρηματοδότηση της παιδείας, τη υποστελέχωση των σχολικών μονάδων και δομών με μόνιμο προσωπικό,  τις αδυναμίες του συστήματος και μετακυλύει την ευθύνη στις πλάτες εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων.

Επίσης δε δύναται να αξιολογηθεί το υποστηρικτικό έργο του ΕΕΠ ΕΒΠ από συντονιστές εκπαιδευτικού έργου μη συναφών επαγγελμάτων,    λόγω της  παράλειψης  πρόβλεψης Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου ΕΕΠ ΕΒΠ.¨( όπως υπάρχει αντιστοίχως για κάθε ειδικότητα των εκπαιδευτικών).

Δείτε επίσης

Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις: Κατατέθηκε για ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο του ΥΠΑΙΘ
Εισήγηση ΠΟΣΕΕΠΕΑ για νομοσχέδιο
 Άρθρο 38

Στο άρθρο 38 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων “Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις”, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή για συζήτηση, από τη Δευτέρα 01.06.2020 και ψήφιση στη Βουλή, υπάρχει διάταξη η οποία προβλέπει το θεσμό του Συμβούλου Σχολικής Ζωής, ο οποίος αντικαθιστά τον “Εκπαιδευτικό Εμπιστοσύνης” του σχεδίου νόμου της Διαβούλευση.

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 38 διαφαίνεται ότι ο σύμβουλος σχολικής ζωής υποκαθιστά πλήρως καθήκοντα και αρμοδιότητες που ορίζονται στα καθηκοντολόγια των Ψυχολόγων και Κοινωνικών λειτουργών που υπηρετούν στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς αναφέρονται όροι και εργαλεία τα οποία εφαρμόζονται από τους συγκεκριμένους κλάδους.

Θεωρούμε ότι η εξειδίκευση και η επιμόρφωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τα επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από τα βασικά πτυχία και τα όσα προβλέπονται από την άδεια άσκησης των επαγγελμάτων.

Προτείνεται να υπάρχουν εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα έχουν την αρμοδιότητα της διαμεσολάβησης των αιτημάτων των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας μέσα από το σύλλογο διδασκόντων προς το ειδικά καταρτισμένο προσωπικό που θα έχει την βάση του στην σχολική μονάδα ή θα έχει συνεχή και σταθερή συνεργασία με τα μέλη της ΕΔΕΑΥ, το λοιπό ΕΕΠ και τους εκπαιδευτικούς ΕΕ που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες και του ΚΕΣΥ έως ότου δημιουργηθούν οι απαραίτητες θέσεις ΕΕΠ στη γενική εκπαίδευση.

Συντασσόμαστε με τις θέσεις ΔΟΕ/ΟΛΜΕ ότι δεν λαμβάνεται κανένα ουσιαστικό μέτρο για την ενίσχυση των απαραίτητων υποστηρικτικών δομών του σχολείου για τη στελέχωσή τους με το αντίστοιχο προσωπικό, όπως κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους κ.α.».

Παρόλο που τόσο ο ΣΚΛΕ όσο και ο ΣΕΨ έχουν  καταθέσει τις θέσεις τους και τις αντιρρήσεις τους επί του συγκεκριμένου άρθρου δεν ελήφθησαν υπόψη του υπουργείου για τροποποίηση του άρθρου.

 Ζητάμε να διαγραφούν τα όσα αναφέρονται ενδεικτικά ως θέματα όπως η διαχείριση κρίσεων και πρόληψη ακραίων συμπεριφορών, μαθησιακές δυσκολίες, συμβουλευτική και ομάδες γονέων κ.α. ).

Θέματα ψυχοκοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών, πρόληψης παραβατικών συμπεριφορών και φαινομένων σχολικής βίας, διαμεσολάβηση μεταξύ οικογενειών και κοινότητας, σχεδιασμού και εφαρμογής προγραμμάτων πρόληψης και αντιμετώπισης δυσκολιών που ξεπερνούν την παιδαγωγική σχέση και εμπλέκουν γονείς και κοινότητα, η διαχείριση κρίσεων και όλα όσα συμπεριλαμβάνονται στα καθήκοντα του ”συμβούλου σχολικής ζωής” είναι αποκλειστικό αντικείμενο των Σχολικών κοινωνικών λειτουργών και των Σχολικών ψυχολόγων, για αυτό και πρέπει να υπάρχουν σε κάθε σχολείο.

 Άρθρο 45

Θέματα πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

Δεν προβλέπεται οποιαδήποτε εξαίρεση για σοβαρούς λόγους υγείας, οι οποίοι ωθούν πολλούς συναδέλφους αναπληρωτές να παραιτηθούν λόγω τη μη εξίσωσης αδειών με τους μόνιμους.

Άρθρο 46

Η διάταξη είναι τιμωρητική, δεν περιέχει εξαιρέσεις όπως είναι οι λόγοι υγείας  (π.χ. επαπειλούμενη εγκυμοσύνη) ή η σοβαρή καθυστέρηση αναγγελίας πρόσληψης. Καλό θα είναι το ΥΠΑΙΘ να υπολογίζει τους αναπληρωτές όχι μόνο ως αναλώσιμα εργαλεία, αλλά κι ως ανθρώπους.

Η ποινή του αποκλεισμού και από τα δύο επόμενα έτη είναι υπερβολική καθώς οι  αναπληρωτές συχνά αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά ζητήματα επιβίωσης λόγω της έλλειψης σταθερής εργασίας.

Άρθρο 49

Είμαστε αντίθετοι με τις αποσπάσεις ΕΕΠ ΕΒΠ σε περιοχές και όχι απευθείας σε σχολικές μονάδες, όπως συνέβαινε όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Όλες οι νέες διαδικασίες είναι χρονοβόρες διοικητικά. Δεν έχουν αποτελεσματικότητα δεδομένου ότι οι θέσεις στα σχολεία είναι πολύ λιγότερες σε σύγκριση με τους εκπαιδευτικούς.

Σαφώς θα μπορούσαν οι μεταθέσεις και οι αποσπάσεις να γίνονταν απευθείας σε σχολεία, χωρίς τη παρέμβαση δύο συμβουλίων (ΚΥΣΕΕΠ- ΠΥΣΕΕΠ).

Ως ΠΟΣΕΕΠΕΑ έχουμε να δηλώσουμε ότι είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε πρόταση για υποστήριξη του γενικού σχολείου με τις ειδικότητές μας, όχι ευκαιριακά αλλά με συγκροτημένο σχέδιο.

Μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών, ΕΕΠ ΕΒΠ  στα γενικά σχολεία, αυτή είναι η λύση.

ΈΝΤΑΞΗ των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με ισότιμη εκπαίδευση και  καθολικό σχεδιασμό

Διεπιστημονική και ολιστική προσέγγιση για την υποστήριξη εκπαιδευτικών,  μαθητών και οικογενειών για την ουσιαστική υποστήριξη της σχολικής κοινότητας

 Γεωργία Μπουλμέτη

Πρόεδρος ΠΟΣΕΕΠΕΑ

Δείτε επίσης

Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις: Κατατέθηκε για ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο του ΥΠΑΙΘ
Ζαχαράκη για Σύμβουλο Σχολικής Ζωής: Δεν υποκαθιστά Κοινωνικό Λειτουργό και Ψυχολόγο σε καμία περίπτωση
Κεραμέως για αξιολόγηση εκπαιδευτικών: “Ξεκινάει το επόμενο διάστημα η διαδικασία σύνταξης πλαισίου”
Προσλήψεις Κοινωνικών Λειτουργών και Ψυχολόγων: Διατίθενται 46.000.000 ευρώ-Τι είπε η Ν. Κεραμέως στη Βουλή
Κοινωνιολογία-Κοινωνικές Επιστήμες: Επιστολή ΠΕΕΚΕ στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και στα κόμματα
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση